מסירת גיליונות בטיחות (SDS)

החקיקה האירופאית המסדירה את גיליונות הבטיחות (91/155/EEC) בוטלה ושולבה בתוך מסגרת סעיף 31 ונספח IIלתקנת ה – REACH.
 
מי צריך למסור גיליונות בטיחות?
ספק של חומר או של תערובת.
 
למי צריך למסור את גיליונות הבטיחות?
למקבל החומר.
 
מתי צריך למסור גיליונות בטיחות?
החובה למסור גיליון בטיחות חלה באחד מהמקרים הבאים:
 
א) כשהחומר או התערובת מוגדרים כחומרים מסוכנים.

ב) כשחומר או תערובת עונים להגדרות – שארתי, מצטבר ברקמות ביולוגיות ורעיל, או מאוד שאריתי ומצטבר ברקמות ביולוגיות  במידה רבה.

ג) כשהחומר נכלל ברשימת ה – Candidate List.

ד) על פי בקשת מקבל החומר, גם אם החומר או התערובת לא מוגדרים כחומר מסוכן אך מכיל :

  • לחומרים שריכוזם גבוה מ - 1% משקלי בתערובות שאינן גזיות, וגבוה מ – 0.2% נפחי בתערובות גזיות כשלפחות אחד מהחומרים בתערובת יכול לגרום לסיכון לאדם או לסביבה.
  • לחומרים שריכוזם גבוה מ - 1% משקלי בתערובות שאינן גזיות, כשיש לפחות חומר אחד שהוא שארתי, מצטבר ברקמות ביולוגיות ורעיל, או מאוד שאריתי ומצטבר ברקמות ביולוגיות  במידה רבה (חומרים שמתפרסמים במסגרת  ה – Candidate List).
  • חומר שיש לגביו ערכי חשיפה מירביים של בטיחות בעבודה.

 
מה צריכים להכיל גיליונות הבטיחות?

  1. גיליון הבטיחות יכלול 16 סעיפים על פי המפורט בנספח II לתקנת ה REACH. יש לשים לב, שהסדר של סעיפים 2 ו -  3 הוחלפו בהתייחס לדירקטיבה שהסדירה את הנושא קודם לכן.
  2. במידה וחלה על היבואן או היצרן להכין דו"ח בטיחות לכימיקל (Chemical Safety Report), תרחישי החשיפה שבוצעו במסגרת הכנת הדו"ח כולל השימושים אליהם התייחסו תרחישי החשיפה יצורפו לגיליון הבטיחות.
  3. הסיווג של החומר או התערובת, על פי תקנת Classification, Labellingand Packaging Regulation 1272/2008 (תקנות CLP) על פי לוח הזמנים הבא:
  • החל מיום 1.12.2010, גיליונות בטיחות לחומרים יכללו את סיווג החומרים על פי תקנות  CLP;
  • החל מיום 1.06.2015, גיליונות בטיחות לתערובות יכללו את סיווג החומרים על פי תקנות  CLP. 

הדפסשלח לחבר
המידע הניתן באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או הימנעות מהם. בנוסף, הדעת נותנת כי התכנים המופיעים באתר עלולים להשתנות מעת לעת על פי עדכונים ברגולציה. אתר זה מבוסס בחלקו על קטעי תרגום לא רשמיים של הוראות חקיקה זרות, פרשנויות להוראות חקיקה אלו ופסקי דין. ההוראות המחייבות מבחינה משפטית הן אלו המופיעות בשפת המקור.
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share