מסירת הודעות

אחת מהחובות המוטלות על יצרן או יבואן אירופאי, היא מסירת הודעות במקרים שיפורטו בהמשך.  בעוד שהחובה החוקית למסור את ההודעות חלה על היצרן האירופאי, היבואן האירופאי או הנציג הבלעדי, ליצרן הישראלי יש אינטרס מובהק לוודא את קיום החובה על מנת לאפשר מכירה רציפה של החומר באירופה ושמירה על השם הטוב.
 
במסגרת תקנת ה – REACH, יש מספר סוגי הודעות שיש למסור. כלל, יש הודעות שיש למסור לסוכנות האירופאית לכימיקלים (Notification) ויש הודעות שכוללות מידע שיש למסור לשחקנים בשרשרת האספקה או לצרכנים (Communication).
 
באופן כללי, ניתן לחלק את החובה למסור הודעות לשניים – חובת מסירת הודעות לגבי אביזרים, וחובת מסירת הודעות לגבי חומר ותערובת.
 
חובת מסירת הודעות לגבי אביזרים
 
החובה למסור הודעות לגבי חומרים באביזרים, יכולה לחול בשלשה תרחישים המפורטים להלן. בדקו האם אחד מהתרחישים רלוונטי לגביכם.
 
א) חובה כללית של מסירת הודעה  Communication לגבי אביזרים

מי מוסר ?
ספק האביזר.
 
למי מוסר ?

מקבל האביזר.
 
באילו תנאים חלה חובת מסירת הודעה ?
החומר נכלל ברשימת SVHC
החומר נמצא באביזר בתכולה העולה על 0.1% משקלי.

מה ההודעה שיש למסור ?
מידע מספק לשימוש בטוח בחומר ככל שידוע לספק, ולפחות את שם החומר.
 
מועד למסירת המידע
עם הכנסת החומר לרשימת ה -candidate list.
 

ב) חובת מסירת הודעה  Communication לגבי אביזרים על פי בקשה

 

מי מוסר ?
ספק האביזר.
 
למי מוסר ? 
הצרכן, על פי דרישתו.
 
באילו תנאים חלה חובת מסירת הודעה ?
החומר נכלל ברשימת SVHC.
החומר נמצא באביזר בתכולה העולה על 0.1% משקלי.
 
מה ההודעה שיש למסור ?
מידע מספק לשימוש בטוח בחומר ככל שידוע לספק, ולפחות את שם החומר.
 
מועד למסירת המידע
45 יום מיום הבקשה.
 
ג) חובת מסירת הודעה  Notification   לגבי אביזרים

 

מי מוסר ?
היבואן של האביזר או הנציג הבלעדי.
 
למי מוסר ? 
לסוכנות האירופאית לכימיקלים.
 
באילו תנאים חלה חובת מסירת הודעה ?
החומר נכלל ברשימת SVHC.
החומר נמצא באביזר בתכולה העולה על 0.1% משקלי.
סה"כ הכמות השנתית המיובאת של החומר באביזר עולה על 1 טון לשנה.
 
מה ההודעה שיש למסור ?

  • שם היצרן או היבואן ופרטי התקשרות.
  • מספר הרישום אם קיים.
  • שם החומר ומספר מאפיין שלו.
  • הסיווג של החומר.
  • תיאור קצר של השימושים בחומר.
  • הכמות השנתית המיוצרת או המיובאת של החומר.

 
מועד למסירת המידע

החל מיום הראשון ליוני 2011, ששה חודשים לאחר שהחומר פורסם ברשימתה -candidate list.
 

חובת מסירת הודעות (Communication) לגבי חומר או תערובת
 
מי מוסר ?
כל שחקן בשרשרת האספקה שמעביר את החומר.
 
למי מוסר ? 
לכול שחקן בשרשרת האספקה לו נמסר החומר ולמפיצים.
 
באילו תנאים חלה חובת מסירת הודעה ומתי ?
עם קבלת מידע חדש על החומר לגבי תכונותיו והסיכונים הנובעים ממנו.
 
מה ההודעה שיש למסור ?
א) מידע חדש לגבי תכונות מסוכנות של החומר, ללא קשר לשימוש בחומר.

ב) כל מידע אחר שיכול להעמיד בספק את התאמת החומר לניהול הסיכונים כפי שהוגדר בגיליון הבטיחות שנמסר.

 

הדפסשלח לחבר
המידע הניתן באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או הימנעות מהם. בנוסף, הדעת נותנת כי התכנים המופיעים באתר עלולים להשתנות מעת לעת על פי עדכונים ברגולציה. אתר זה מבוסס בחלקו על קטעי תרגום לא רשמיים של הוראות חקיקה זרות, פרשנויות להוראות חקיקה אלו ופסקי דין. ההוראות המחייבות מבחינה משפטית הן אלו המופיעות בשפת המקור.
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share