הקמת מפעל – המסלול הירוק

מאת: קוגון זיוון - מנכ"ל החברה לרישוי עסקים

 

אחת מההשקעות הגדולות ביותר אשר יזם מבצע לצורך ייצור ושיווק תוצרתו היא הקמת המפעל, מפעל קטן כגדול חייב להיות מתוכנן על פי הגדרות בסיסיות אשר מוטמעות לצורך קבלת תהליך זרימת ייצור מדויקת. במאמר זה נציין מספר שלבים המוגדרים כשלבי מפתח בתכנון והקמת מפעל.

אופי ההתנהלות בתהליך הקמת המפעל היא אשר תקבע את כושר הייצור ולכן חשוב ביותר לנטוע שורשים חזקים כבר מהשלב הראשוני.

 

שלב ראשון – בניית פרוגראמה

שלב זה הינו עמוד התווך של הליך תכנון המפעל, במסגרת בניית הפרוגראמה על היזם או מי מטעמו להזין את הנתונים הסביבתיים אשר מהם ייגזר שטח המפעל הנדרש:

1.  הכנת רשימה של סוגי מוצר מוגמר אשר המפעל מתוכנן לייצר.

2.  ציון המחלקות הנדרשות לצורך ייצור, כגון: שטח פריקה, הפשטת קרטונים, מחסן חומרי גלם, מחלקות יצור שונות, מחסן בתהליך, מחלקת אריזה, מחסן אריזות ריקות, מחסן תוצרת מוגמרת, קבוצה סניטארית, מעבדה ומשרדים.

3.  בדיקה על פי תכנית עסקית מהי כמות מוצרים אשר נדרש לייצר.

בסיום הזנת הנתונים, יתורגמו מהם השטחים הנדרשים לאורך פעילות הייצור, בסיכומו של החישוב מתקבל שטח המסכם את סך כל השטחים הנדרשים, שטח הנ"ל נכנס למערכת המדמה קצב גידול רצוי ומגדילה את שטחי המחלקות ע"פ הנתונים שהוזנו, זהו השטח הנדרש לצורך הקמת המפעל.

 

שלב שני – בדיקת מיקום פוטנציאלי

היזם או מי מטעמו נדרש לבצע בדיקה בנושא מהו האזור המתאים ביותר לצורך הקמת המפעל, זאת ע"פ בדיקות: שכר דירה / עלויות בנייה, ארנונה, שכר עובדים, היטלים, מענקים, הקלות מיסוי לעומת מרחק טופוגרפי מאזור השיווק.

פעמים רבות יזמים מעדיפים להקים מפעל בפריפריה שם מקבלים הטבות רבות מהמדינה אשר גוברות על מרחקי הנסיעה לאזור השיווק, בבדיקות אלו יכול היזם לחסוך מאות אלפי שקלים בטווח הארוך.

המחלקה לכלכלת עסקים בהתאחדות התעשיינים ערוכה לסייע בביצוע בדיקות אלו לחברים בהתאחדות.

 

שלב שלישי – בדיקת מבנה

בזמן איתור הנכס ולפני חתימה על חוזה ארוך טווח יש לבצע בדיקת היתכנות לנכס, מתכנן המפעל פונה למחלקת תכנון ובניה / משרד הבריאות / איכות הסביבה / כיבוי אש ומבצע בדיקה מקיפה למבנה, כל זאת בכדי למנוע בעיות עתידיות כגון:

-     מציאת חריגות בניה במבנה.

-     ייעוד הקרקע אינו מתאים.

-     איכות המים ירודה (לעסקים המייצרים עם מים).

-     יש מתקנים לשאיבת מים בקרבת מקום וקיים איסור על הקמת מפעל מסוים.

-     אין לחצים במערכת המים ויש צורך בהקמת מאגר לכיבוי אש.

אלו דוגמאות חלקיות בעלות השלכות כספיות רבות לבעיות אשר יכולות לצוץ במהלך הקמת המפעל, זה אחד השלבים החשובים ביותר, פעמים רבות במהלך הבדיקות נמצאים נתוני מידע אשר היזם אינו מקבל מבעל הנכס ונתונים אלו יכולים בשלב מאוחר יותר להיות חשובים ולעיתים אף לחרוץ את גורלו של המפעל.

 

שלב רביעי – תכנון המפעל

תכנון המפעל הינו השלב המאתגר ביותר, במהלך התכנון מציג מנהל המפעל את הדרישות להקמת קווי הייצור.

קיימים 3 מסלולים לתכנון מפעל חדש:

 

1.  הקמת מפעל בקבלת קרקע פנויה – מצב זה הוא האופטימאלי ביותר כיוון שהאדריכל ומנהל המפעל במהלך התכנון מנצלים את השטחים עד תום בצורה הבריאה ביותר לתהליך קווי הייצור, תשתיות המפעל חדשות לחלוטין כך גם שלד הבניין, דרכי הגישה וחצר המשק מתוכננים על פי צורכי היצור וכמעט שלא קיימות מגבלות תכנוניות.

 

2.  הקמת מפעל במבנה חדש קיים - פעמים רבות חלופה זו היא מהיקרות אך בעתיד תחסוך כספים רבים, היזם יקבל במסגרת החוזה את מעטפת הבניין עם הזנת מערכות הנדרשות, עבודת התשתיות חלות על המפעל כך שהמערכות מותאמות בצורה מושלמת לתכנון הנדרש, המפעל צורך תשתיות ומערכות בדיוק ע"פ הצורך ולא מבצע בזבוז אנרגיה, יתרון נוסף הוא שלמעט המעטפת לא קיימות מגבלות בשטח המפעל כך שבתכנונו יתבצע ניצול שטחים בצורה מושלמת.

 

3.  הקמת מפעל במבנה קיים על גבי מפעל ישן– לרוב, המפעל החדש "נהנה" מציוד אשר הושקע במפעל הקודם ונדרש בעבודות התאמה בלבד, תשתיות חשמל, מיזוג אויר , מערכות ספרינקלרים, מפריד שומנים, רצפה מוחלקת, חדרי קירור, כל אלו הם חלק מהציוד אשר הושקע ולא נידרש בהקמה חוזרת.

המגבלה במבנים אלו היא שפעמים רבות מערכות קבועות אשר מכתיבות את תהליך זרימת המפעל כגון: חדרי הקפאה, מערכות קליטת אדים, תעלות ניקוז ותשתיות נוספות אשר לא תמיד ניתן להזיז ולפעמים גורמות לאיבוד שטחים.

 

שלב חמישי – הגשת בקשה לחוות דעת מקדמית

בסיום תכנון המפעל יש להגיש את התכניות בצירוף פרשה טכנית המסבירה את אופי פעילות המפעל לקבלת חוות דעת מקדמית עוד לפני ביצוע הקמתו זאת לצורך קבלת אישור עקרוני.

הבקשה עוברת למחלקות הרישוי השונות אשר יכולות להשפיע בצורה מהותית על אופי תכנון המפעל ולכן למרות שבתהליך התכנון הפעלנו את היועצים הנדרשים עדיין צריך לקבל את אישור רשויות הרישוי.

 

שלב שישי – הכנת תכניות עבודה והוצאת מכרז

לאחר קבלת אישור חוות דעת מקדמית, מכינים היועצים השונים תכניות עבודה סופיות בליווי כתב כמויות, מרכז הפרויקט מקבל את כל החומר הנדרש ומכין מכרז לביצוע ההקמה.

 

שלב שביעי – בניה ורישוי

במהלך תחילת עבודות הבנייה בשטח, מתכנן המפעל או מי מטעמו מכין בקשה לרישיון עסק, בקשה זו מורכבת מסט תכניות היועצים, פרשה טכנית המסבירה את אופי פעילות המפעל וטופס השלכות סביבתיות המתאר את השלכת אופי המפעל על הסביבה כגון: זיהום אויר, זיהום שפכים.

את הבקשה מגישים למחלקת רישוי עסקים של אותה הרשות ומפיצים את התכניות למחלקות הרישוי השונות על פי תקנות רישוי עסקים. מכל רשות רישוי מגיע נציג אשר יסייר בשטח העסק, יציב את התנאים לקבלת אישור הרשות ולאחר השלמת התנאים יוחזר החומר מאושר למחלקת רישוי עסקים, עם קבלת אישורי גורמי הרישוי יונפק רישיון העסק.

 

סיכום

הקמת מפעל הינו הליך ארוך ומאתגר, יזמים רבים אינם לקוחים בחשבון הבטים רבים , תכנון הקמת המפעל על פי התחשבות בנקודות אשר צוינו במאמר יתרמו לניצול המערכת בצורה אופטימאלית, ימנעו בזבוז כספי מיותר ויגרמו לייעול זמני הייצור.

 

לפניות בנושא רישוי עסקים והקמת מפעלים ניתן לפנות אל אורן הרמבם, מנהל המחלקה לכלכלת עסקים, 03-5198807/9 oren@industry.org.il.    

 

 

*הכותב הינו מנכ"ל החברה לרישוי עסקים בע"מ, המתמחה בתכנון והקמת מפעלים.

 

הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share