ברבע האחרון של 2009 נקלטו כ-2,400 עובדים בתעשייה

על אף הקליטה המחודשת ברבע האחרון של 2009, נותר מספר השכירים בתעשייה נמוך ב- 5.4%, בהשוואה למספרם ברבע הראשון של 2008, ערב המשבר הכלכלי. כך עולה מניתוח רבעוני שערך אגף הכלכלה בהתאחדות התעשיינים על מצב התעשייה.

 

 

קליטה מחודשת של עובדים בתעשייה. ברבע האחרון של 2009, נרשם גידול של 0.7% במצבת העובדים - קליטה של כ-2,400 עובדים בתעשייה כולה. כך עולה מניתוח רבעוני שערך אגף הכלכלה בהתאחדות התעשיינים על מצב התעשייה.

 

יצוין כי על אף הקליטה המחודשת ברבע האחרון של 2009, נותר מספר השכירים בתעשייה נמוך ב- 5.4% בהשוואה למספרם ברבע הראשון של 2008, ערב המשבר הכלכלי.

 

עוד יצוין כי לצד קליטת העובדים המחודשת ברבע האחרון של 2009, מסתמנת ירידה במספר המשרות הפנויות בתעשייה: בממוצע החודשים דצמבר 2009 – ינואר 2010 חלה ירידה של כ-7% במספר המשרות הפנויות, דהיינו, ירידה של כ-340 משרות פנויות בתעשייה.

ירידה זו במספר המשרות הפנויות, יכולה להעיד על התמתנות בקצב קליטת העובדים לתעשייה בחודשים הקרובים.

 

מהניתוח הרבעוני שערך אגף הכלכלה בהתאחדות התעשיינים,לפי קבוצות ענפים, מתברר כי ברבע האחרון של 2009, מרבית העובדים החדשים שנקלטו בתעשייה, כ-62% (כ-1,490 עובדים), נקלטו בקבוצת ענפי הטכנולוגיה המסורתית (מזון, טקסטיל והלבשה, עור והנעלה, נייר ומוצריו, דפוס והוצאה לאור, עץ ורהיטים) שרשמה גידול מהיר של 1.2% במצבת עובדי הקבוצה.

 

גידול מחודש זה נגזר ברובו מקליטת עובדים משמעותית בענף המזון (כ-1,135 עובדים), לצד קליטה מחודשת גם בענף העץ והריהוט (כ-420 עובדים). הגידול מותן במקצת בשל פיטורי עובדים בענף הטקסטיל וההלבשה (פוטרו כ-250 עובדים). יצוין כי הגידול שנרשם במצבת העובדים בענף המזון הינו חריג, בהשוואה ליתר ענפי התעשייה. בנטרול ענף זה, רשמו יתר ענפי הקבוצה עלייה מתונה יותר, של 0.5%.

 

עוד עולה מניתוח התאחדות התעשיינים, כי כ- 18% נוספים מהעובדים (כ-430 עובדים), נקלטו בקבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית, (כימיקלים וזיקוק נפט כולל תרופות, מכונות וציוד, מנועים וציוד חשמלי), שרשמה ברבע האחרון של 2009 גידול של 0.8% במצבת העובדים.

 

בדומה, 18% מהעובדים החדשים ברבע האחרון של 2009, נקלטו בקבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית (כרייה וחציבה, מינרלים אל-מתכתיים, גומי ופלסטיק, מתכת בסיסית, מוצרי מתכת ותכשיטים), שרשמה עלייה של 0.5% במצבת עובדי הקבוצה (כ-430 עובדים). יצוין כי הגידול במצבת עובדי הקבוצה נרשם לראשונה, זה שישה רבעונים רצופים, לאחר ירידה של 10% במצבת עובדי הקבוצה מאז הרבע השני של 2008 (פיטורים של כ- 9,300 איש). עלייה מחודשת זו, נגזרה בעיקרה מקליטת עובדים מחודשת בענפי המתכת (קליטה של כ- 600 איש), אשר מותנה בשל פיטורים בענפי התכשיטים, והמינרלים האל-מתכתיים (כ-95 איש בכל אחד מהענפים).

 

במקביל, בקבוצת ענפי הטכנולוגיה העילית (רכיבים אלקטרוניים, ציוד לבקרה ופיקוח רפואי, ציוד תקשורת אלקטרוני וכלי הובלה) נבלמה מגמת פיטורי העובדים. ברבע האחרון של 2009 שרר קיפאון במצבת עובדי הקבוצה לאחר ארבעה רבעונים רצופים של פיטורי עובדים, בשיעור מצטבר של כ-6.5% (דהיינו פיטורים של כ- 6,700 איש). בתוך כך, קליטת עובדים נרשמה בענף הרכיבים האלקטרונים (כ-320 איש), אך זו קוזזה בשל פיטורי עובדים בענפי התרופות, ציוד התקשורת האלקטרוני והציוד לבקרה, פיקוח ורפואי.

 

יצוין כי על אף הגידול המחודש במצבת העובדים ברבע האחרון של 2009, הרי שבסיכום שנת 2009 נרשמה ירידה של 4.7% במצבת עובדי התעשייה, בהשוואה לשנת 2008 (כלומר, פיטורים של כ-17,200 איש). ירידה זו, משקפת פיטורי עובדים בכל קבוצות ענפי התעשייה - שני שלישים מהם מענפי הטכנולוגיות המסורתיות.

 

מהניתוח הרבעוני של התאחדות התעשיינים עולה עוד כי נרשמה עלייה מחודשת של 0.7% בשעות העבודה הכוללות בתעשייה, לאחר שישה רבעונים רצופים של נסיגה בשיעור מצטבר של 9%. יצוין כי העלייה בשעות העבודה הכוללות בתעשייה נגזרה כולה מגידול במספר העובדים בתעשייה (0.7%), זאת בעוד שעות העבודה למועסק נותרו ללא שינוי. יציבות זו בשעות למועסק מפתיעה, שכן, כצעד מקדים לקליטת עובדים היה צפוי קודם גידול בשעות העבודה למועסק. יצוין, כי הקיפאון בשעות למועסק ברבע האחרון של 2009, חל לאחר גידול זעום של 0.4% ברבע השלישי של 2009 ושבעה רבעונים רצופים של ירידה מצטברת של 5%.

 

מניתוח התאחדות התעשיינים עולה עוד כי ברבע האחרון של 2009 חלה עלייה נוספת של 2% בפריון העבודה בתעשייה, (תוצר לשעת עבודה), בהמשך לגידול של 1% בממוצע בשני הרבעונים הקודמים. יצוין כי ההאצה בקצב גידול פריון העבודה ברבע האחרון נגזרה מכך שהגידול בקצב צמיחת התעשייה (2.7%) היה מהיר מהגידול בשעות העבודה הכוללות בתעשייה (0.7%).

 

בסיכום שנת 2009 עלה פריון העבודה בתעשייה בשיעור מתון, של 0.8%, לעומת הרמה הממוצעת בשנת 2008, זאת לאחר גידול חד ביותר, של 7.7%, בשנת 2008. גידול מתון זה נגזר כולו מעלייה חדה בפריון ענפי הטכנולוגיה העילית (7.4%), שקוזזה ברובה בשל נסיגה חדה ביותר בפריון ענפי הטכנולוגיות המעורבות. למעשה, בניכוי ענפי ההיי-טק רשמו יתר קבוצות ענפי התעשייה נסיגה בפריון, הנאמדת בכ-1.7%.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות ללשכת הדובר:

מיטל עומרי – 054-2620501 / 03-5198870

רונן משה – 050-8885631 / 03-5198755 / 03-5198856

 

 

הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share