עדכונים בנושא ערבויות יצוא וביטוח סיכוני סחר חוץ

 

 

1.  המדינה העמידה ערבויות יצוא בהיקף של מיליארד ₪:

 

בהמשך לסיכום בין משרד האוצר להתאחדות התעשיינים בעסקת החבילה,  משרד האוצר השיק בינואר תכנית סיוע חדשה ליצואנים. במסגרת התכנית, מדינת ישראל תשתתף בחלק מהסיכון שבהעמדת הערבויות הבנקאיות לעסקאות יצוא, בהיקף כולל של עד 1 מיליארד ₪.

                      
מדובר בערבויות לעסקאות יצוא: ערבות מכרז, ערבות ביצוע וערבות מקדמה.  הליך העמדת הערבויות לא יהיה כפוף לאישור פרטני של אגף החשב הכללי וזאת לאור העובדה שהבנק מעמיד הערבות ישתתף בסיכון ביחד עם המדינה. צעד זה יביא לייעול התהליך ויצמצם את הבירוקרטיה הנלוות לאישור הערבות. תוכנית הערבויות תהיה בתוקף עד סוף שנת 2010.

 

כיום זמינה התוכנית בבנקים: לאומי, מזרחי, הבינלאומי ודיסקונט.

 

2.  ביטוח יצוא לטווח קצר ותוכנית ביטוח יצוא עילי (TOP - UP):

 

כזכור, לפני כחצי שנה השיקה המדינה כלי שבאמצעותו מספק האוצר ביטוח משנה לחברות ביטוח סיכוני סחר חוץ (Top Up Cover). זאת, במטרה להגדיל את היקף היצוא הישראלי. חברות הביטוח נעזרות בביטוח המשנה של המדינה על מנת להגדיל את היקף היצוא המבוטח בעד 50%.

עדכונים בתוכנית הביטוח העילי:

  א.       הרחבה של הכיסוי העילי גם למכירות ליצואנים בחו"ל באמצעות אינטגרטור ישראלי. יצואן ישראלי שמוכר תוצרתו ליצואן ישראלי אחר המהווה אינטגרטור כלפי חו"ל, זכאי בתנאים מסוימים לכיסוי עילי על חשיפתו לאינטגרטור הישראלי (למשל מכירת ציוד תקשורת ליצואן שזכה במכרז בחו"ל לאספקת מכלול פתרונות, שאת חלקם האינטגרטור הישראלי רוכש מיצואנים ישראלים אחרים).

  ב.       חיוב ללא ניצול - בססח נערכה למתן מענה לבקשת יצואן במהלך רבעון בתוך 24 שעות ממועד הבקשה. המשמעות היא שאם יצואן אינו משוכנע כי יבצע את המשלוח במהלך רבעון מסוים, קיימת בפניו אפשרות לדחות את הבקשה ממש בסמוך למשלוח (אפילו יממה קודם למשלוח) כאשר היצואן יודע כבר בוודאות מועד המשלוח. במתכונת זאת אנו נמנע מצב שבו יצואן משלם עבור הכיסוי העילי ולא מנצלו.

 

 

3.  שיתוף פעולה בין אשרא לבין חברות ביטוח הפרטיות:

 

  א.       שיתוף עם אשרא – בססח וכלל ביטוח אשראי החלו באחרונה בשיתוף פעולה עם אשרא וכבר קיים הסכם שיתוף פעולה בין אשרא לבססח בכל הקשור לתיאומים הנדרשים לניהול חוב ולטיפול בתביעות מבוטחים. שיתוף הפעולה עם אשרא יורחב במהלך 2010 לטובת היצואנים. שתוף הפעולה מאפשר להשלים כיסוי פוליטי לסיכון מסחרי, וכיסוי לטווח קצר עם כיסוי לטווח בינוני וארוך.

  ב.       מדינות ללא כיסוי או עם כיסוי שאינו עונה על הביקוש - במקרים בהם אין מענה מספק, ניתן לשלב פעילות זאת במסגרת שיתוף הפעולה עם אשרא.

 

 

4.  ביטוח יצוא לטווח קצר על ידי אשרא במצבי כשל שוק:

 

חברת "אשרא" מבטחת אשראי לטווח קצר במצבי כשל שוק. הביטוח ניתן גם לסיכונים מסחריים בעסקאות יצוא בנוסף לביטוח המסורתי של סיכונים פוליטיים במקום בו השוק הפרטי אינו מוכן לבטח.

 

 

5.  ביטוח יצוא לטווח בינוני וארוך:

 

ניתן כיום להסתייע בשלושה גורמים:

 

אשרא: ביטוח לטווח בינוני וארוך. לאחרונה הורחבה ערבות המדינה ל"אשרא" במיליארד ₪.

 

בססח: ביטוח אשראי לטווח בינוני (עד 3 שנים)

 

 

כלל מימון:

כלל מימון, נכנסה לתחום ביטוח אשראי והשקעות לטווח בינוני וארוך. פעילות זו נוספת לפעילות ביטוח האשראי לטווח קצר (עד שנה), הנעשית באמצעות חברת כלל ביטוח אשראי.

בניגוד לכלל ביטוח אשראי ובססח, כלל מימון ביטוח אשראי לטווח ארוך לא מנפיקה בעצמה את הפוליסות אלא משמשת כסוכן מתווך. פוליסות הביטוח, ניתנות בתיווך כלל מימון ביטוח אשראי טווח ארוך, על ידי חברות ביטוח מהמובילות בעולם, המתמחות בביטוחי אשראי, ביטוחי סחר חוץ וביטוח השקעות לטווח ארוך.

הפוליסות יונפקו על ידי החברות איתן קשרה כלל מימון הסכמי שיתוף פעולה ועל אחריותן.

את תחום ביטוח האשראי לטווח בינוני וארוך בכלל מימון מנהל אורי ברנשטיין, ששימש בעבר מנכ"ל אשרא.

 

 

 

הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share