התקנות החדשות של הרשות לניירות ערך יעלו למגזר העסקי כ-100 מיליון דולר

התקנות החדשות של הרשות לניירות ערך - חובת פרסום דו"ח בדבר הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית של התאגיד באמצעות הדירקטוריון וההנהלה - יעלו למגזר העסקי כמאה מיליון דולר. כך מעריך רו"ח פנחס קימלמן, יו"ר פורום מנהלי כספים בהתאחדות התעשיינים, ומשנה למנכ"ל אסם השקעות בע"מ.

 

המדובר בתיקון לתקנות ניירות ערך, שאושר בנובמבר 2009, במטרה לשפר את איכות הדיווח הכספי והגילוי בחברות הציבוריות, באמצעות חובת פרסום דו"ח בדבר הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית של התאגיד באמצעות הדירקטוריון וההנהלה, צירוף חוות דעת נפרדת של רואה חשבון המבקר את התאגיד על אפקטיביות הבקרה הפנימית והצהרות אישיות של מנכ"ל החברה וסמנכ"ל הכספים.

 

עו"ד עמיחי פינקלשטיין, ממשרד עמית פולק מטלון ושות', מוסיף כי לתקנות החדשות משמעויות מרחיקות לכת על מערכי הבקרה של החברות הציבוריות ונדרשת להן היערכות מוקדמת. תהליך ההיערכות ליישום התקנות הינו מדורג, הוא מתחיל ביישום חלקי כבר בדוח התקופתי לשנת 2009, עובר דרך הדוחות לרבעון השני של שנת 2010 וכלה ביישום מלא החל מהדוח התקופתי לשנת 2010.

 

ביום עיון שמקיימת התאחדות התעשיינים באמצעות המכללה לניהול בתעשייה ובשיתוף עם משרד עו"ד עמית, פולק, מטלון ושות', ב-8.2.2010, בנושא " ISOX- הערכת הבקרה הפנימית והצהרת מנהלים", יוצגו התקנות החדשות - הבקרה הפנימית ותכליתה, מודלים לבחינת הבקרה הפנימית בתאגיד ותיאור מפת הדרכים ליישום התקנות  -  במטרה  לאפשר להנהלת התאגידים ליישם את ההוראות הרלוונטיות כבר בדוח התקופתי של שנת 2009. כמו כן, ידונו הדגשים של הרשות לניירות ערך ויישום התקנות – פרקטיקה מול רגולציה.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות ללשכת הדובר:

מיטל עומרי – 054-2620501 / 03-5198870

 

הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share