נמשכת צמיחת התעשייה; בחודשים אוקטובר-נובמבר 2009 נרשם גידול של 2.3%, בהשוואה לרבע השלישי של השנה

ענף ההייטק רשם קיפאון במצבת עובדי הקבוצה - מאז הרבע האחרון של 2008 ועד הרבע השלישי של 2009 פוטרו כ- 6,250 עובדי הייטק

 

 

בחודשים אוקטובר-נובמבר 2009 נרשם גידול של 2.3% בתפוקת התעשייה; בתוך כך,  ענף ההייטק רשם קיפאון במצבת עובדי הקבוצה. כך עולה מניתוח חודשי שערך אגף הכלכלה בהתאחדות התעשיינים על מצב התעשייה.

 

מניתוח אגף הכלכלה עולה כי על אף ההאצה בקצב צמיחת התעשייה, נותרה רמת הייצור התעשייתי בחודשיים הנסקרים נמוכה בכ-6% , בהשוואה לרמה שנרשמה ערב המשבר, ברבע השני של 2008.

 

יצוין כי הגידול בתפוקה בחודשים אוקטובר-נובמבר 2009 משקף צמיחה מואצת במרבית קבוצות ענפי התעשייה, למעט קבוצת ענפי הטכנולוגיה המסורתית, שרשמה נסיגה מתונה ביותר (כמעט קיפאון), בתפוקתה.

 

יצוין כי למעלה ממחצית מהגידול בתפוקת התעשייה נגזר מקבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית שרשמה גידול מהיר של 5.6% בתפוקתה, זאת לאחר ירידה מצטברת של 24% בתפוקתם מאז תחילת המשבר ברבע השני של 2008.

 

ההאצה בצמיחת הקבוצה, משקפת ברובה האצה בקצב צמיחת ענפי הגומי והפלסטיק (11%) מוצרי המתכת (7%) והמתכת הבסיסית (8%), שספגו את הפגיעה הקשה ביותר במשבר הנוכחי, אשר מותנה בשל נסיגה נוספת בתפוקת ענפי התכשיטים, הכרייה והחציבה (נסיגה של 4% עד 6%).

כ-35% נוספים מהגידול בתפוקת התעשייה בחודשיים הנסקרים נרשמו בקבוצת ענפי הטכנולוגיה העילית שרשמה עלייה ריאלית של 2% בתפוקת הענף, לאחר גידול מתון ביותר, עד כמעט קיפאון, (0.1%) ברבע השלישי של 2009, וירידה מצטברת של 4% במהלך שני הרבעונים הראשונים של 2009. עלייה זו, נגזרה מגידול בתפוקת ענפי הציוד לבקרה ופיקוח רפואי (3%) וכלי ההובלה (4%), אך מותנה בשל נסיגה חדה בענף הציוד התקשורת האלקטרוני (6%-), לצד נסיגה מתונה בתפוקת ענף הרכיבים האלקטרונים (1%-), זאת לאחר חמישה רבעונים רצופים של צמיחה, בשיעור מצטבר של 50%.

 

יתר הגידול, כ-12% מסך תפוקת התעשייה נרשם בענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית שרשמה עלייה ריאלית של 2.3% בחודשים אוקטובר-נובמבר 2009. זאת בהמשך לגידול של 1.2% ברבע השלישי של 2009 ולאחר שלושה רבעונים רצופים של נסיגה, בשיעור מצטבר של כ- 11%. עלייה זו, משקפת צמיחה בכל ענפי הקבוצה.

 

מנגד, בענפי הטכנולוגיה המסורתית, חלה ירידה מתונה ביותר של 0.1% בתפוקת הקבוצה, זאת לאחר ירידה של 0.4% בתפוקה ברבע השלישי של 2009. למעשה, מתחילת 2008 מדשדשת תפוקת הקבוצה בין נסיגה לקיפאון, כאשר במהלך תקופה זו התכווצה תפוקת הקבוצה בשיעור מצטבר של 7.5%. בתוך כך, נרשמה בחודשים אוקטובר-נובמבר 2009 נסיגה בתפוקת ענפי הדפוס וההוצאה לאור (2%-) והמזון (1%-), אשר קוזזה ברובה הודות לגידול משמעותי בתפוקת ענפי ההנעלה והעור (12%), העץ והריהוט (3%).

 

בסיכום החודשים ינואר-נובמבר 2009 הייתה הרמה החודשית הממוצעת של תפוקת התעשייה נמוכה ריאלית בכ-6.2%, בהשוואה לממוצע בשנת 2008, זאת לאחר חמש שנים רצופות של צמיחה מהירה בתוצר התעשייתי, בשיעור ממוצע של 6.5% לשנה.

 

יצוין כי נסיגה זו, משקפת נסיגה חדה בתפוקת מרבית קבוצות ענפי התעשייה, לצד נסיגה מתונה ביותר (0.7%-) בקבוצת ענפי הטכנולוגיה העילית, זאת הודות לצמיחתו המהירה של ענף הרכיבים האלקטרונים. בניכוי ענף זה, רשמו גם יתר ענפי ההייטק נסיגה ריאלית חדה, בשיעור של כ- 6.4%.

 

מניתוח המועסקים בתעשייה, עפ"י קבוצות ענפים, עולה כי בחודשים אוקטובר-נובמבר 2009, מרבית מהעובדים החדשים בתעשייה (כ-65% מהם) נקלטו בקבוצת ענפי הטכנולוגיה המסורתית, שרשמה גידול מהיר, של 1.1%, במצבת עובדיה, קליטה של כ-1,300 איש. זאת לאחר שישה רבעונים רצופים של ירידה במצבת העובדים, בשיעור מצטבר של 5.1%, משמע, פיטורים של כ-6,400 איש. גידול מחודש זה, נגזר ברובו מקליטת עובדים מהירה בענף המזון (כ-1,080 עובדים), לצד קליטה גם בענף העץ והריהוט (כ-260 עובדים), אשר מותן בשל פיטורי עובדים בענפי הטקסטיל וההלבשה כ- 210 עובדים.

 

22% נוספים מהעובדים החדשים נקלטו בקבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית: בחודשיים הנסקרים חל גידול של 0.9% במצבת העובדים - קליטה של כ-445 איש.

כ-12% נוספים מהעובדים החדשים נקלטו בקבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית: לראשונה זה שישה רבעונים, חלה עלייה של 0.3% במצבת עובדי הקבוצה - קליטה של כ-245 איש. זאת לאחר ירידה  של כ-10% במצבת עובדי הקבוצה, מאז הרבע השני של  2008 ועד הרבע השלישי של 2009 (פיטורים של כ-9,250 איש). עלייה זו, נגזרה ברובה מקליטת עובדים מחודשת בענפי המתכת, כ-365 עובדים חדשים, ובענף הכרייה והחציבה כ- 50 עובדים. העלייה בקבוצה זו מותנה בשל פיטורים בענף התכשיטים, כ-110 איש.

 

במקביל, קבוצת ענפי הטכנולוגיה העילית רשמה קיפאון במצבת עובדי הקבוצה בחודשים אוקטובר-נובמבר 2009, לאחר ארבעה רבעונים רצופים של פיטורי עובדים, בשיעור מצטבר של כ- 6.5%. יצוין כי מאז הרבע האחרון של 2008 ועד הרבע השלישי 2009 פוטרו כ-6,250 איש. בתוך כך, קליטת עובדים נרשמה בענף הרכיבים האלקטרונים (כ-290 איש), אך קוזזה בשל פיטורי עובדים בענפי התרופות, ציוד התקשורת האלקטרוני והציוד לבקרה, פיקוח ורפואי.

 

על אף הגידול בחודשיים הנסקרים, בסיכום החודשים ינואר-נובמבר 2009 היה מספר המועסקים הממוצע בתעשייה נמוך בכ-4.8% ממספרם הממוצע בשנת 2008, זאת לאחר חמש שנים רצופות של קליטת עובדים בתעשייה, בשיעור ממוצע של 2.4% לשנה. ירידה זו, משקפת פיטורי עובדים בכל קבוצות ענפי התעשייה - שני שליש מהם מענפי הטכנולוגיות המסורתיות.

 

מניתוח אגף כלכלה בהתאחדות התעשיינים עולה כי בחודשים אוקטובר-נובמבר 2009, נמשך הגידול בפריון העבודה בתעשייה (תוצר לשעת עבודה), בשיעור של 2% המשקף האצה בקצב גידול הפריון. האצה זו נובעת משילוב של האצה בקצב צמיחת התעשייה (2.3%) וגידול מחודש של 0.3% בשעות העבודה הכוללות בתעשייה.

יצוין כי העלייה המחודשת במספר הכולל של שעות העבודה בתעשייה (0.3%) חלה לאחר שישה רבעונים רצופים של נסיגה, בשיעור מצטבר של 9.2%, והיא משקפת עלייה מחודשת במצבת העובדים בתעשייה (0.6%), אל מול ירידה בשעות העבודה למועסק (0.3%-).

 

בסיכום החודשים ינואר-נובמבר 2009 חל גידול מתון של 0.8%, בפריון העבודה בתעשייה, לעומת הרמה הממוצעת ב-2008, זאת לאחר גידול חד ביותר, של 7.7%, בשנת 2008.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות ללשכת הדובר:

מיטל עומרי – 054-2620501 / 03-5198870

רונן משה – 050-8885631 / 03-5198755 / 03-5198856

הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share