חיסכון בהוצאות אנרגיה

  1. מתן מידע עדכני בנוגע לתעריפים, לתקנות ולנהלים במשק האנרגיה (דלקים, חשמל, גז טבעי).
  2. עידוד מפעלים להשתתפות בתוכניות שגובשו עם הרשות לחשמל, להקניית הנחה בתעריפי החשמל (לדוגמה: תוכנית לשימוש בגנראטורים עצמיים, הסדר פסגה ניידת, השלות תדר).
  3. בחינת תעריפי החשמל והפחתת עלויות השימוש.
  4. עידוד מפעלים להשתתפות בתוכניות משותפות עם משרד התשתיות למתן תמיכות בפרויקטים לחסכון באנרגיה.

 

לסיוע בנושא חיסכון בהוצאות אנרגיה ניתן לפנות אל:
אורן הרמבם, מנהל המחלקה לכלכלת עסקים.

שירה גל, כלכלנית המחלקה לכלכלת עסקים.

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share