בשורה חלקית לנישומים נכס לא ראוי לשימוש לא יחויב בארנונה כללית

מאת: כץ, גבע, איצקוביץ (KGI)

לפני ימים ספורים ניתנה החלטתו של בית המשפט העליון בנושא יישום סעיף 330 לפקודת העיריות (נוסח חדש). סעיף 330 עוסק במתן פטור לנכס שנהרס או ניזוק במידה שאין יושבים בו ולא יושבים בו. פסק הדין בבר"ם 5711/06 חברת המגרש המוצלח בע"מ נ' עיריית תל אביב יפו- מנהל הארנונה, הינו תולדה של פרשנות של הרשויות המקומיות בכל הנוגע לסעיף הפטור.

הרשויות המקומיות נהגו לפרש את הסעיף בצמצום וקבעו מבחנים שונים לבחינת מצבו של הנכס והיותו "לא ראוי לשימוש". בין היתר, לצורכי יישום הסעיף עשו הרשויות המקומיות שימוש "במבחן כלכלי". המבחן הכלכלי בדק את מידת ההשקעה שיש להשקיע בנכס לצורכי השבתו למצב של ראוי לשימוש. במידה וההשקעה לא הייתה כבדה ביחס לשוויו (לפי אמות מידה של הרשות) היה נקבע שהנכס ראוי לשימוש. כמו כן נהגו הרשויות המקומיות ובפרט עיריית תל אביב להגביל בזמן את משך הפטור לתקופה מצומצמת של חודשים מתוך שאיפה שבאותה תקופה ישמיש הנישום את הנכס והוא ישוב להיות בר חיוב.

 כאמור, בית המשפט עסק בסוגיה זו וקבע כי המבחן הכלכלי אינו מתיישב עם לשון החוק ועל כן אינו רלוונטי לשאלת היות נכס ראוי או לא ראוי לשימוש. בית המשפט קבע כי בחינת מצבו של נכס לא ראוי לשימוש תעשה לפי מבחן השכל הישר בהתייחס למצבו הפיזי של הנכס. עוד קבע בית המשפט העליון כי משנקבע שנכס הוא לא ראוי לשימוש אזי משך הפטור אינו מוגבל בזמן כל עוד נותר הנכס במצבו הפיזי. להבנתנו בהיבטים מסוימים פסק הדין דווקא מקשה על הנישומים. עתה שברור לכל שהפטור אינו מוגבל בזמן תפעלנה הרשויות המקומיות להוציא מגדרו את כל אותם "המקרים הגבוליים" אשר זכו בעבר לתקופת פטור מוגבלת. הרשויות המקומיות תפעלנה לכך שרק המקרים המובהקים ביותר יזכו לפטור. הנטל שיוטל על הנישום יהיה להוכיח כי הנכס אינו ראוי לשימוש במובן הפיזי. לעניין זה יזדקק הנישום בחלק מהמקרים לחוות דעת הנדסיות ולמסכת עובדתית מוצקה. עוד נקבע בפסק הדין שנישומים יכולים להביא את הנכסים שלהם למצב בו הם לא ראויים לשימוש ואין בכך משום תכנון מס מלאכותי.

מאחר ונטל הארנונה הוא לעיתים כבד מנשוא קביעה זו של בית המשפט תביא מן הסתם למצב בו נישומים יבקשו להשחית את נכסיהם רק בכדי להימנע מתשלום ארנונה. גם בהיבט זה אין בשורה לנישומים. מאחר ופסק הדין עוסק בסוגיות הליבה של הארנונה הכללית מעניין לראות איך במאבק המתמיד בין נישומים לרשויות ייפרשו הצדדים את פסק הדין.

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share