הכשרות פנים מפעליות

תכנית "מקצוע לחיים"

1/05/2016

יריד תעסוקה לחיילים דרוזים משוחררים בכרמיאל - 3.4.2016

1/05/2016

מסלול הכשרת עובדים ישראליים תוך כדי עבודה בענפי התעשייה והשירותים

בהתאם להחלטת ממשלה מס' 3995 מתאריך  24.8.08, וכן לאור החלטות הממשלה השונות בעניין צמצום מספר העובדים הזרים, מעוניין משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה  להפעיל באמצעות האגף הבכיר להכשרה ולפיתוח כוח אדם , מסלול הכשרה ייחודי לצורך הכשרת עובדים ישראליים  בענפי התעשייה והשירותים.

במסגרת מסלול זה ניתנת אפשרות למעסיקים לקלוט דורשי עבודה בלתי מקצועיים כעובדים מן המניין, ולהכשירם תוך כדי העבודה אצל המעסיק על-פי תכנית ההכשרה של המעסיק, כעובדים מקצועיים. ההכשרה מתבצעת בעזרת חונך אותו מעמיד המעסיק.
בסיום תקופת ההכשרה - יידרשו העובדים שסיימו את תהליך ההכשרה לעמוד בבחינות הנערכות מטעם יחידת הבחינות של האגף לצורך קבלת אישור השתתפות בהכשרה פנים מפעלית.

31/05/2011

הכשרת דורשי עבודה במסלול כתה במפעל

האגף להכשרה ולפיתוח כח-אדם במשרד התמ"ת מפעיל  מסלול הכשרה ייחודי – "כיתה במפעל", במטרה להגדיל את אפשרויות ההכשרה הייעודית לדורשי עבודה .

31/05/2011
עזרה וכלים
התאחדות לשירות העסק שלך

מייעצים לך בענייניי עבודה ויחסי עבודה

·  ייעוץ שוטף למפעלים בכל הנוגע
   לחוקי העבודה וליחסי עבודה 
   הן במישור הקיבוצי והן
   במישור הפרטני

·  מעורבות בהליכי חקיקה בכנסת
   ובוועדותיה.

·  טיפול במימוש חוקים,
   תקנות וצווים,
   מול גורמים ממשלתיים.ועוד...

לפרטים נוספים

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share