הירידה בפעילות התעשייתית נמשכת, אם כי תוך התמתנות ניכרת בעוצמה. בחודשים יולי-אוגוסט 2009 - פוטרו כ-3,500 עובדים מהתעשייה כולה

 

הירידה בפעילות התעשייתית נמשכת, אם כי תוך התמתנות ניכרת בעוצמה. בחודשים יולי-אוגוסט 2009 - פוטרו כ-3,500 עובדים מהתעשייה כולה. כך מסר רובי גינל, סמנכ"ל לכלכלה ולרגולציה בהתאחדות התעשיינים, על סמך ניתוח חודשי שערך אגף הכלכלה בהתאחדות התעשיינים על מצב התעשייה.

 

גינל מציין, כי בחודשים יולי-אוגוסט 2009 נמשך גל פיטורי העובדים מהתעשייה, תוך התמתנות בקצב, ירידה של 1% במצבת עובדי התעשייה, לעומת הרבע השני של 2009. ירידה זו חלה בהמשך לחמישה רבעונים רצופים של נסיגה במצבת העובדים. כך, מאז החלו פיטורי העובדים מהתעשייה ברבע השני של 2008 פוטרו כ-24,300 עובדים. כלומר ירידה מצטברת של 6.7% במצבת העובדים.

 

גינל מציין, כי מניתוח המפוטרים מהתעשייה בחודשים יולי-אוגוסט 2009 לפי קבוצות ענפים, מתברר כי כ-43% מהמפוטרים בתעשייה בחודשיים הנסקרים (כ-1,500 עובדים) הם מקבוצת ענפי הטכנולוגיה העילית (רכיבים אלקטרוניים, ציוד לבקרה ופיקוח רפואי, ציוד תקשורת אלקטרוני וכלי הובלה).

 

מדובר בירידה של 1.6% במצבת עובדי הקבוצה. זאת, בהמשך לירידה של 2.3% ברבע השני של השנה. כמו כן, כ-30% מהמפוטרים מהתעשייה (כ-1,110 עובדים) נפלטו מענפי הטכנולוגיה המסורתית (מזון, טקסטיל והלבשה, עור והנעלה, נייר ומוצריו, דפוס והוצאה לאור, עץ ורהיטים). מדובר בירידה של 1% במצבת העובדים בקבוצה.

 

יתר המפוטרים מהתעשייה (כ-960 עובדים) נפלטו מקבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית (כרייה וחציבה, מינרלים אל-מתכתיים, גומי ופלסטיק, מתכת בסיסית, מוצרי מתכת ותכשיטים), מדובר בירידה של 1.1% במצבת עובדי הקבוצה. זאת בהמשך לפיטורים בקצב מהיר של 2.8% ברבע השני של 2009.

 

עוד עולה מניתוח התאחדות התעשיינים, כי בקבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית נבלמה מגמת פיטורי העובדים בתקופה הנסקרת, כאשר יציבות נרשמה במצבת העובדים, לאחר צמצום של 1% ברבע השני של 2009.

 

עוד עולה מהניתוח החודשי של התאחדות התעשיינים, כי בחודשים יולי-אוגוסט 2009 נמשכה הנסיגה בתפוקת התעשייה, תוך התמתנות ניכרת בעוצמתה. נרשמה ירידה של 0.3% בתפוקת התעשייה, בהשוואה לרבע השני של השנה. זאת בהמשך לירידה של 1.4% ברבע השני של השנה, וירידה חדה עוד יותר של 4.2% בתחילת השנה.

 

גינל מציין, כי מאז הרבע השלישי של 2008 (עת העמיק המשבר הכלכלי), ועד לחודשים יולי-אוגוסט 2009, התכווצה תפוקת התעשייה בשיעור מצטבר של כ-9%.

 

מניתוח תפוקת התעשייה בחודשים יולי-אוגוסט 2009 לפי קבוצות ענפים מתברר כי בענפי הטכנולוגיה העילית – נרשמה ירידה ריאלית של 1.4% בתפוקת הקבוצה. כך, מאז הרבע הראשון של השנה התכווצה תפוקת ענפי ההיי-טק בשיעור מצטבר של 5.3%.

 

יודגש, כי הנסיגה ביולי-אוגוסט משקפת ירידה בתפוקת מרבית ענפי הקבוצה, למעט ענף הרכיבים האלקטרונים שרשם גידול ניכר, של כ-8%, בתפוקתו (על רקע פעילות המפעל החדש של אינטל בקרית גת) ובכך מיתן את הנסיגה בתפוקת הקבוצה. בניכוי ענף זה, רשמו יתר ענפי ההיי-טק נסיגה ריאלית חדה יותר הנאמדת בכ-3.8%.

 

בקבוצת ענפי הטכנולוגיה המסורתית נרשמה נסיגה ריאלית של 0.5% בתפוקה, בחודשים יולי-אוגוסט 2009. כך, מאז הרבע הראשון של 2008, עת החלו הירידות בתפוקת הקבוצה, התכווצה תפוקת ענפי הקבוצה בשיעור מצטבר של 7.6%.

 

מנגד, בענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית, נרשמה בחודשים יולי-אוגוסט 2009 עלייה מחודשת בתפוקה, בשיעור של 1.4% לאחר חמישה רבעונים רצופים של נסיגה בשיעור מצטבר של 28%.

 

במקביל, נרשמה עלייה בקבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית לאחר שלושה רבעונים רצופים של נסיגה, עלייה של 1% נרשמה בחודשיים הנסקרים, לאחר נסיגה מצטברת של כ-11% מאז הרבע האחרון של 2008 ועד לרבע השני של השנה.

 

סמנכ"ל לכלכלה ולרגולציה בהתאחדות התעשיינים מציין, כי בסיכום החודשים ינואר-אוגוסט 2009 הייתה הרמה החודשית הממוצעת של תפוקת התעשייה נמוכה ריאלית בכ-6.9%, בהשוואה לממוצע בשנת 2008, זאת לאחר חמש שנים רצופות של צמיחה מהירה בתוצר התעשייתי, בשיעור ממוצע של 6.5% לשנה.

 

גינל מציין, כי בחודשיים הנסקרים, נרשמה ירידה מתונה של 0.3% בשעות העבודה הכוללות בתעשייה.

גינל מציין, כי בחודשים יולי-אוגוסט 2009 נרשם קיפאון, (0.1%) בפריון העבודה בתעשייה (תוצר לשעת עבודה).

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות ללשכת הדובר:

מיטל עומרי – 054-2620501 / 03-5198870

רונן משה – 050-8885631 / 03-5198755 / 03-5198856

 

 

הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share