ח"כ אלכס מילר: "יש לפעול להתאמה בין שירותי השלטון המקומי והרשויות למחיר שמשלמים המפעלים הקטנים והבינוניים"

 

"יש חשיבות רבה לקידום וזירוז החקיקה לתמיכה במפעלים הבינוניים והקטנים, כדי למנוע סגירתם או העברתם אל מחוץ לגבולות המדינה". כך אמר חבר הכנסת אלכס מילר, יו"ר ועדת המשנה של ועדת הכספים לעסקים קטנים ובינוניים בכנסת, שהתארח בישיבה של הוועדה למפעלים קטנים ובינוניים בהתאחדות התעשיינים.

מסקר מדד המפעלים הקטנים והבינוניים עולה כי ברבע האחרון של 2009 צפויה בלימה בנסיגה בפעילות התעשייתית של המפעלים הקטנים והבינוניים (רמה של 100 נקודות), זאת לאחר שבעה רבעונים רצופים של נסיגה חדה בפעילות התעשייתית. הסקר שנערך מאמצע חודש ספטמבר ועד אמצע אוקטובר 2009, נסמך על דיווחים של 70 מפעלי התעשייה קטנים ובינוניים ומשקף את ציפיות תעשייני המפעלים הקטנים והבינוניים לרבע האחרון של 2009. יודגש, כי קו ה-100 נקודות מפריד בין נסיגה להתרחבות, לפיכך מדד הנמוך מ- 100 נקודות משקף נסיגה בפעילות התעשייתית.

 

מנגד, תעשייני המפעלים הגדולים צופים לרבע האחרון של השנה התרחבות נוספת בפעילותם התעשייתית, תוך האטה בקצב (רמה של 101.6 נק'). על אף הצפי להתייצבות, בסיכום שנתי מצביע המדד על העמקת עוצמת הנסיגה בפעילותם התעשייתית (רמה שנתית ממוצעת של 87.4 נק'): נסיגה זו במדד משקפת נסיגה נוספת, עמוקה יותר, בתפוקת המגזר, במצבת עובדיהם, בהיקף משלוחי היצוא ובהשקעות במפעליהם.

 

מפירוט רכיבי המדד עולה כי תעשייני המפעלים הקטנים והבינוניים צופים לרבע האחרון של 2009 גידול מחודש בתפוקה, כאשר מדד התפוקה צפוי להגיע לרמה של 103.3 נקודות, זאת לאחר שבעה רבעונים רצופים של נסיגה חדה בתפוקתם (83.2 נקודות בממוצע).

 

מנגד, צופים תעשייני המפעלים הקטנים והבינוניים צמצום נוסף במצבת העובדים, תוך התמתנות קלה בעוצמת פיטורי העובדים ממפעליהם: מדד התעסוקה צפוי להגיע ברבע האחרון של השנה ל- 98.6 נקודות, זאת בהמשך לשבעה רבעונים רצופים של ירידה במספר העובדים במגזר. יצויין כי בעוד מגזר זה צופה המשך פיטורי העובדים, הרי שבמגזר המפעלים הגדולים צופים התעשיינים יציבות במצבת עובדיהם (מדד של 100.0 נקודות).

 

עוד עולה מסקר התאחדות התעשיינים כי בהיקף משלוחי היצוא של המפעלים הקטנים והבינוניים צפויה התמתנות ניכרת בעוצמת הנסיגה: מדד משלוחי היצוא יגיע ברבע האחרון של 2009, ל- 95.2 נקודות, זאת בהמשך לשבעה רבעונים רצופים של ירידה ביצוא.

 

במקביל, צפויה התמתנות נוספת בעוצמת הנסיגה בהשקעות המפעלים הקטנים והבינוניים: מדד ההשקעות צפוי לעמוד ברבע האחרון של 2009 על 94.8 נקודות, ובכך מסכם שבעה רבעונים רצופים של ירידה בהשקעות המגזר, אשר החלה ברבע השני של 2008.

 

עוד נמסר מהתאחדות התעשיינים כי כ–2,000 מפעלים קטנים ובינוניים פועלים בישראל ומהווים כ-17% מכלל מפעלי התעשייה, תוך שהם מעסיקים כ-84,000 עובדים שהם כ-25% מכלל המועסקים בתעשייה.

 

פדיונו של מגזר זההסתכם בשנת 2008 בכ-80 מיליארד שקל שהם כ-20% מסך פדיון התעשייה.

 

עוד יצוין כי יצוא המפעלים הקטנים והבינוניים עמד על כ-15 מיליארד שקל, כ-10% מתוך סך הייצוא התעשייתי.

 

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות ללשכת הדובר:

מיטל עומרי – 054-2620501 / 03-5198870

רונן משה – 050-8885631 / 03-5198755 / 03-5198856

 

 

 

הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share