התעשיינים מעריכים כי אם הדולר ימשיך להיחלש, 34% מהחברות יאלצו לפטר עובדים נוספים; 15% מהחברות יעבירו את פעילותן לחו"ל

 

אורי יהודאי, יו"ר ועדת הכלכלה בהתאחדות התעשיינים ונשיא פרוטרום: "דיווחי התעשיינים על מצבם בפועל ברבע השלישי של השנה עדיין מציירים תמונה מדאיגה: נמשכה הנסיגה ביצוא ובהשקעות בתעשייה, נרשמה שחיקה חדה ברווחיות היצוא, נמשכים קשיי המימון במפעלים וחל קיפאון במספר המועסקים. עם זאת, לראשונה מזה 6 רבעונים חל גידול קל בתפוקה ובמכירות לשוק המקומי. זאת, בהסתמך על ממצאי סקר הציפיות בתעשייה".

 

עוד אומר יהודאי כי לרבע הרביעי של השנה צופים התעשיינים גידול מתון במכירות לשוק המקומי וליצוא אך לא צופים חידוש קליטת עובדים. כך עולה מסקר הציפיות בתעשייה הבודק את מצב התעשייה בפועל ברבע השלישי של השנה ואת ציפיות התעשיינים לרבע האחרון של 2009.

 

יהודאי מציין, כי הנתונים מוכיחים שוב את חשיבות הפעלה מיידית וממוקדת של מדיניות פיסקלית ומוניטארית שתביא לשיפור כושר התחרות של הכלכלה והתעשייה הישראלית וקורא לממשלה לפעול בנחישות על מנת להבטיח יציאה מהמיתון.

 

ממצאי סקר הציפיות: המצב בפועל ברבעון השלישי של 2009:

 

על פי דיווחי התעשיינים בנוגע לביצועים בפועל ברבע השלישי של 2009 בסקר הציפיות: נמשכה הנסיגה במשלוחי היצוא ובהשקעות התעשייה תוך התמתנות ניכרת בעוצמה; במקביל, נמשך גם הקושי בקבלת אשראי תוך עלייה מחודשת בהוצאות המימון הריאליות. עם זאת, נרשמה עלייה קלה בתפוקת התעשייה; יציבות נרשמה במצבת העובדים בתעשייה; מכירות התעשייה לשוק המקומי רשמו עלייה קלה ומחודשת.

 

יצוי כי במקביל נרשמה ברבע השלישי של 2009 גם התמתנות ניכרת בעוצמת הירידה בניצולת מלאי ההון. מאזן נטו שלילי של 3% נרשם בתקופה הנסקרת לאחר מאזן נטו שלילי של 15% ברבע השני של השנה, ושל 39% ברבע הראשון של 2009. בדומה, מדווחים התעשיינים על האטה ניכרת בקצב צמצום המלאים, הן של חומרי הגלם והן של המוצרים הגמורים.

 

עוד מגלה הסקר כי נרשמה יציבות ברבע השלישי של השנה במצבת העובדים בתעשייה, לאחר 4 רבעונים רצופים של פיטורים. 20% מהתעשיינים דיווחו על קליטת עובדים (מרביתם קליטה מתונה), לעומת אחוז דומה שדיווחו על פיטורים.

 

גידול קל נרשם במכירות התעשייה לשוק המקומי. 37% מהתעשיינים דיווחו על עלייה במכירות המקומיות, לעומת 32% שדיווחו על ירידה. יצויין כי לא מן הנמנע, שחלק מהגידול המחודש נובע מגורמים עונתיים כמו רכישות מוגברות בשל חגי תשרי שחלו במהלך חודש ספטמבר.

 

מנגד, נמשכה הנסיגה בהיקף משלוחי היצוא ברבע השלישי של השנה תוך התמתנות ניכרת בעוצמה. מאזן נטו שלילי של 3.5%- נרשם בתקופה הנסקרת, לאחר מאזן נטו שלילי של 21%- ברבע השני של השנה, ומאזן נטו שלילי של 40%- ברבע הראשון של 2009.

 

בנוסף, שחיקה חדה ביותר נרשמה ברבע השלישי של השנה, ברווחיות היצוא. מאזן נטו שלילי של 38%- נרשם בחודשים הנסקרים, לאחר מאזן נטו שלילי ממוצע של 19%- בשני הרבעונים הראשונים של 2009.

 

ציפיות התעשיינים לרבע האחרון של 2009:

 

בנוגע לציפיות התעשיינים לרבעון האחרון של השנה מציינים מאגף הכלכלה של התאחדות התעשיינים כי 37% מהתעשיינים צופים עלייה בתפוקה ברבע האחרון של השנה לעומת 28% מהתעשיינים אשר צופים ירידה בתפוקה.

 

למרות ההתאוששות הקלה, מהסקר מתברר שהתעשיינים צופים כי ברבע האחרון של השנה יימשך הקיפאון במצבת העובדים בתעשייה. 18% מהתעשיינים צופים פיטורי עובדים, לעומת 17% אשר צופים קליטת עובדים.

 

עוד עולה מסקר הציפיות, כי ברבע האחרון של 2009 צפויה עלייה מתונה ביותר במכירות לשוק המקומי. 33% מהתעשיינים צופים עלייה במכירות המקומיות, מרביתם עלייה קלה, לעומת 30% שצופים ירידה.

 

לאחר שבעה רבעונים רצופים של נסיגה במשלוחי היצוא, צופים היצואנים גידול מתון ביצוא: 34% מהיצואנים צופים גידול ביצוא, מרביתם עלייה קלה, לעומת 25% שצופים קיטון. יצויין כי היצוא מאופיין בעונתיות גבוהה לקראת סוף שנה, ולפיכך ייתכן כי הגידול הצפוי ברבע האחרון של 2009 מושפע גם מגורמים עונתיים.

 

במקביל, לאחר ארבעה רבעונים רצופים של ירידה בהשקעות, צפויה לרבע האחרון של השנה עלייה מתונה ביותר, כמעט קיפאון, בהשקעות התעשייה: מאזן נטו חיובי נמוך ביותר, של כ-0.5%, כאשר 18% מהתעשיינים צופים גידול בהשקעות, מרביתם גידול קל, לעומת 14% הצופים ירידה.

 

מסקר משלים שבוצע בהתאחדות התעשיינים, עולה כי במידה והתיסוף יתמשך בשנת 2010, כ-34% מהחברות יפטרו עובדים וכ-31% יקפיאו את מצבת העובדים; 48% מהחברות יקצצו בשעות נוספות ובמשמרות; כ-42% יקפיאו שכר ו-44% יצמצמו בהוצאות הקבועות; 45% יפעלו לייעול תהליכי הייצור, 31% מהחברות יצמצמו השקעות, כולל השקעות מו"פ; 15% מהחברות יעבירו את פעילותן לחו"ל במידה והתיסוף יתמשך; 13% מהחברות יעבירו חלקים בשרשרת הערך לקבלני משנה בחו"ל. מנגד, כ- 4% מהחברות ציינו כי בכוונתן לבצע השקעה מוגברת במו"פ על מנת לשפר את הפיריון. 

 

 

 

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות ללשכת הדובר:

מיטל עומרי – 054-2620501 / 03-5198870

רונן משה – 050-8885631 / 03-5198755 / 03-5198856

 

הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share