שרגא ברוש ויהודה טלמון לראשי הרשויות: "האריכו את תקופת ההנחה בארנונה, לתקופה המקסימלית, כפי שמאפשר החוק".

שרגא ברוש, יו"ר לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים ויהודה טלמון, יו"ר ועדת הכלכלה של לשכת התיאום קוראים לארבעים ושבעה ראשי רשויות מקומיות בישראל, להקל על בעלי העסקים ולהאריך את תקופת ההנחה בארנונה על מבנים ריקים, לתקופה המקסימלית, כפי שקובע החוק

 

המשבר הכלכלי הקשה הפוקד בשנה האחרונה את המגזר העסקי, גורר אחריו ירידה משמעותית במכירות, סגירת קווי ייצור וביצוע תהליכי התייעלות. על אף הירידה החדה בהכנסות וברווחיות, הרי שהחברות ממשיכות לשאת בהוצאה שוטפת קבועה ומשמעותית – תשלומי הארנונה.

כתוצאה מהירידה בפעילות, נותרים בחלק מהמבנים העסקיים שטחים פנויים, שלא נעשה בהם כל שימוש.

 

יצויין כי סעיף 13 בתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), תשנ"ג – 1993, מאפשר לרשות המקומית לקבוע הנחות למבנים ריקים, שלא נעשה בהם שימוש, לתקופות של עד 36 חודשים במצטבר.

 

במכתב ששיגרו ברוש וטלמון לראשי רשויות מקומיות נכתב: "יחד עם זאת, מפניות של עסקים ומבדיקה שעשינו, עולה שקיימות רשויות, ובכללן הרשות בראשה אתה עומד, שבחרו לא לאמץ באופן מלא את האפשרות למתן ההנחות על מבנים ריקים, והן מסתפקות בהנחות חלקיות בלבד ולתקופות קצרות מתקופת המקסימום האפשרית".

 

קביעת ההנחה בארנונה על נכס ריק, לא רק שהינה הגיונית וסבירה, אלא גם תקל משמעותית על נטל ההוצאות הכבד, הרובץ על החברות, תסייע להן להתמודד עם קשיי המיתון ותגדיל את הסיכוי להמשך קיומם".

 

עוד הוסיפו ברוש וטלמון: "הבטחת שרידותם של העסקים הינה אינטרס מובהק גם של הרשויות המקומיות עצמן, ובפרט של הרשות בראשה אתה עומד : לאחר שהמגזר העסקי יצלח את התקופה הקשה, הוא יחזור לפעילות מלאה, תוך תשלום מלא של חיובי הארנונה ותרומה לפעילות הכלכלית ולתעסוקה ברשויות המקומיות בכל רחבי הארץ.

 

"לפיכך, אני קורא לך לנצל את הסמכות המוקנית לך בתקנות, ולאמץ את מתן ההנחות בארנונה על מבנים ריקים למשך מלוא התקופה הנקובה בהן – 36 חודשים".

 

מצ"ב מכתבם של שרגא ברוש, יו"ר לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים ויהודה טלמון, יו"ר ועדת הכלכלה של לשכת התיאום. לצפייה במסמך לחצו כאן

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות ללשכת הדובר:

מיטל עומרי – 054-2620501 / 03-5198870

רונן משה – 050-8885631 / 03-5198755 / 03-5198856

 

הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share