1. המדריך לתחזוקה שוטפת נכונה במפעלים - Good Housekeeping Practices - GHP

המדריך לתחזוקה שוטפת נכונה במפעלים

במסגרת תכנית הפעולה לים התיכון MAP  הוכן מדריך לתכנון ויישום "תחזוקה שוטפת נכונה בתעשיות בארצות אגן הים התיכון", זאת במטרה לספק כלי לתעשיינים ולמומחים ליישם את המתודולוגיה של תחזוקה שוטפת נכונה, בעסקיהם.
המתודולוגיה מכילה שיפור ארגון, הנהלה, הרגלי עבודה תפעוליים, אימוץ מניעת זיהום במקור וקריטריונים השוקלים היבט הסביבתי בתהליך קבלת החלטות.

GHP מהווה צורת חשיבה בלבד שמבוססת על שיפור דפוסי התנהגות של אנשים במפעל, בהיבטים הבאים:

  1.   שימוש במשאבים
  2.   טיפול בשפכים
  3.   זיהום אוויר
  4.   פסולת תעשייתית
  5.   צורת סילוק פסולות ושפכים
  6.   מחזור חיי המוצר

המתודולוגיה כוללת שינוי הרגלי עבודה אישיים וקבוצתיים שמובילים לניהול סביבתי נכון כתוצאה מסך הכל פעולות הפרטים שבארגון.

למתודולוגיה 4 שלבים:

שלב 1. קבלת תמונת מצב של החברה בכל אזורים וההיבטים.
שלב 2. זיהוי אמצעים המתאימים לכל תהליך והבחנת נקודות ליישום כל אחד מהאמצעים.
שלב 3. הדרכת העובדים וקיום דו-שיח.
שלב 4. סקר תוצאות ומשוב להמשך.

לסיכום:

יתרונה הגדול של השיטה שאפשר ליישמה ללא השקעת אמצעים כספיים ניכרים, אם בכלל, והיא מתבססת על שינוי הרגלי החשיבה והעבודה, תוך מעורבות ואחריות אישית של ההנחלה והעובדים.

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share