תקנה ISPM 15 (חיטוי באריזות ומשטחי עץ) תיכנס לתוקף ב-1 באוקטובר

התקנה הישראלית בדבר חיטוי באריזות ומשטחי עץ פורסמה ברשומות והיתה אמורה להיכנס לתוקף בחודש יוני אך דרישה גורפת לדחות את אכיפתה נשאה פרי

 

השירות להסגר צמחים במשרד החקלאות מזכיר לציבור היבואנים כי ב-1 באוקטובר 2009 תיכנס לתוקף תקנה המחייבת כל היבואנים לבצע חיטוי באריזות ומשטחים העשויים מעץ, וזאת בהתאם לתקנה בינלאומית- ISPM מספר 15. כזכור, התקנה הישראלית פורסמה ברשומות והיתה אמורה להיכנס לתוקף ב-23 ביוני 2009 אך דרישה גורפת לדחות את אכיפת התקנה נשאה פרי ואכיפת התקנה נדחתה, כאמור, לתחילת חודש אוקטובר.

 

התקנה קובעת כי כל חלקי עץ המלווים משלוח מסחרי שנועדו לתמוך, להגן או לשאת את התוצרת חייבים לעבור טיפול איוד או טיפול חום לפני כניסתם לישראל. טיפול זה ייעשה בחו"ל ובפיקוח הגוף המוסמך לאשר אותו באותה מדינה. אישור ביצוע טיפול במוצר ייעשה על ידי החתמת המוצר בחותמת מתאימה לתקנה הבינלאומית 15 ISPM.

 

עוד נמסר מהשירות להסגר צמחים נמסר כי התקן אינו מתייחס ללבידים, MDF, סיבית ולוחות מעץ שנגרס לגודל קטן מ-6 מ"מ ועבר בתהליך ייצורו הדבקה, לחץ גבוה וחום. שיפוץ והוספת חלקי עץ חדשים מחייבים טיפול וסימון נוסף.

 

על פי שיטת העבודה שתתנהל כל משלוח המגיע לישראל המכיל פרט אחד מהמוזכר מעלה יוטבע בחותמת. מפקחי הסגר צמחים בנמל יבדקו את המשלוחים החקלאיים המגיעים לארץ ועובדי המכס יבדקו את יתר המשלוחים. כאשר יתגלה משלוח שאינו עומד בתקן הנ"ל, שחרורו יעוכב וידווח על כך לתחנת הסגר צמחים בנמל. עובדי ההסגר ימשיכו את הטיפול במשלוח כמתחייב.

 

בפני היבואן שהביא משלוח לא-מטופל עומדות האפשרויות הבאות: לשלוח את כל המשלוח לחו"ל, לפרוק את המשלוח בנמל, להוציא את הטובין ולבצע טיפול במוצרי העץ, לפרוק את המשלוח בנמל, להוציא את הטובין ולשלוח את מוצרי העץ לחו"ל, לבצע טיפול במשלוח בשלמותו. יש לציין כי עלויות הטיפול בארץ במשלוחים הלא מטופלים חלים על היבואן.

 

הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share