הנסיגה בתפוקת התעשייה נמשכת ולצידה גם פיטורי העובדים מהתעשייה

בחודשים אפריל-יוני 2009 פוטרו כ-6,300 עובדים נוספים מהתעשייה ונרשמה נסיגה ריאלית של 1.3% בתפוקת התעשייה;  מאז החל המשבר, פוטרו כ- 20,430 עובדים מהתעשייה

 

אווירת סוף המשבר מנותקת מהמצב בתעשייה, הנסיגה בתפוקת התעשייה נמשכת, לצד המשך מגמת הפיטורים בתעשייה, שהחלה לפני למעלה משנה; בחודשים אפריל-יוני 2009 פוטרו כ-6,300 עובדים נוספים מהתעשייה. כך מסר רובי גינל, סמנכ"ל לכלכלה ולרגולציה בהתאחדות התעשיינים, על סמך ניתוח חודשי שערך אגף הכלכלה בהתאחדות התעשיינים על מצב התעשייה.

 

גינל מציין, כי בחודשים אפריל-יוני 2009 פוטרו כ-1,150 עובדים בענף המתכת; כ- 610 עובדים מענפי הגומי והפלסטיק; כ-1,800 עובדים פוטרו מענפי ההייטק (רכיבים אלקטרוניים, ציוד לבקרה ופיקוח רפואי, ציוד תקשורת אלקטרוני וכלי הובלה); כ-530 עובדים פוטרו מענף הדפוס והוצאה לאור; כ-440 עובדים פוטרו מענף הטקסטיל וההלבשה; 380 עובדים פוטרו מענף המזון והמשקאות; כ-275 עובדים פוטרו מענף החשמל; כ-210 עובדים פוטרו מענף מינרלים אל-מתכתיים; כ-205 עובדים פוטרו מענף העץ ומוצריו וריהוט; כ-115 עובדים פוטרו מענף הכימיה וכ- 65 עובדים פוטרו מענף הכרייה והחציבה.

 

גינל מדגיש, כי מדובר למעשה בירידה של 1.8% במצבת העובדים בתעשייה לעומת הרבע הראשון של 2009. זאת בהמשך לירידה ניכרת של 2.5% ברבע הראשון של 2009. כך, מאז החלו פיטורי העובדים מהתעשייה ברבע השני של 2008, פוטרו כ- 20,430 עובדים. כלומר ירידה מצטברת של 5.6% במצבת העובדים.

 

עוד מציין גינל כי מניתוח המפוטרים בתעשייה בחודשים אפריל-יוני 2009 לפי ענפים, מתברר כי כ- 39% מהמפוטרים בתעשייה בחודשיים הנסקרים (כ-2,470 עובדים) הם מקבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת – מסורתית (כרייה וחציבה, מינרלים אל-מתכתיים, גומי ופלסטיק, מתכת בסיסית, מוצרי מתכת ותכשיטים), מדובר בירידה של 2.8% במצבת עובדי הקבוצה. זאת בהמשך לפיטורים בקצב מהיר ביותר של 3.8% ברבע הראשון של שנת 2009. כ- 8,660 עובדים פוטרו מקבוצה זו מאז החל המשבר ברבע השני של 2008.

 

מניתוח נתוני התאחדות התעשיינים עולה עוד, כי קרוב לכ- 30% נוספים מהמפוטרים (כ-1,800 עובדים), הינם מקבוצת ענפי הטכנולוגיה העילית (רכיבים אלקטרוניים, ציוד לבקרה ופיקוח רפואי, ציוד תקשורת אלקטרוני וכלי הובלה). מדובר בירידה של 1.9% במצבת עובדי הקבוצה. זאת בהמשך לירידה של 2.2% ברבע הראשון של השנה. כ-4,470 עובדים פוטרו מקבוצה זו מאז החל גל פיטורי העובדים מהקבוצה ברבע השלישי של 2008.

כ-25% מהמפוטרים (כ- 1,600 עובדים), נפלטו מענפי הטכנולוגיה המסורתית, (מזון, טקסטיל והלבשה, עור והנעלה, נייר ומוצריו, דפוס והוצאה לאור, עץ וריהוט). מדובר בירידה של 1.4% במצבת העובדים בקבוצה. זאת  לאחר ירידה חדה של 2% ברבע הראשון של השנה. כ-6,400 עובדים פוטרו מקבוצה זו מאז החל המשבר ברבע השני של 2008, המהווים ירידה מצטברת של 5.1% במצבת העובדים.

 

מהניתוח של התאחדות התעשיינים מתברר, כי רק כ-7% מהמפוטרים (כ-430 עובדים), פוטרו מענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית (כימיקלים וזיקוק נפט כולל תרופות, מכונות וציוד, מנועים וציוד חשמלי). מדובר בהמשך של  פיטורי עובדים תוך האטה משמעותית בקצב. ירידה של 0.9% במצבת עובדי הקבוצה, לאחר צמצום ניכר של 2.3% ברבע הראשון של 2009.

 

עוד עולה מהניתוח החודשי של התאחדות התעשיינים, כי בחודשים אפריל–יוני 2009 נמשכה הנסיגה בתפוקת התעשייה, תוך התמתנות ניכרת בעוצמתה. נרשמה ירידה ריאלית של 1.3% בתפוקת התעשייה, בהשוואה לרבע הראשון של השנה. זאת בהמשך לירידה ניכרת של 4.3% בתחילת 2009.

גינל מציין כי התמתנות הנסיגה נרשמה בכל קבוצות ענפי התעשייה, כאשר התמתנות בולטת במיוחד חלה בקבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית.

 

גינל מציין, כי מאז הרבע השלישי של 2008 ועד לרבע השני של 2009 נסוגה תפוקת התעשייה בשיעור מצטבר של כ-9%.

יצויין כי ענף הרכיבים האלקטרוניים רשם גידול חד ביותר בתפוקה בתקופה זו, כ-39%  (בשל פעילותו של מפעל אינטל החדש), ובכך מיתן את הנסיגה בתפוקת התעשייה – בניכוי ענף זה רשמו יתר ענפי התעשייה נסיגה מצטברת חדה עוד יותר, של כ-11.5%.

 

מניתוח תפוקת התעשייה בחודשים אפריל-יוני 2009 לפי קבוצות ענפים מתברר כי כ-56% מהנסיגה נגזרו מענפי הטכנולוגיה העילית שרשמו ירידה ריאלית חדה של 3.7% בתפוקת הקבוצה.

 

כ-38% נוספים מנסיגת התפוקה התעשייתית ברבע השני של השנה נגזרו בענפי הטכנולוגיה העילית; נרשמה ירידה ריאלית של 1% בתפוקת הקבוצה. זאת, לאחר ירידה של 2.5% בתפוקה ברבע הראשון של השנה.

 

גינל מציין, כי בקבוצת ענפי הטכנולוגיה המסורתית נרשמה נסיגה ריאלית מתונה של 0.4% בתפוקה בחודשים אפריל-יוני 2009. זאת, לאחר ירידה של 3.3% בתפוקתם בתחילת 2009.

 

סמנכ"ל לכלכלה ולרגולציה בהתאחדות התעשיינים מדגיש, כי הנסיגה המתונה ביותר בתפוקה, עד כדי יציבות נרשמה בקבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית שרשמה ירידה ריאלית של 0.2% בתפוקה בחודשים אפריל-יוני 2009. זאת לאחר נסיגה חדה ביותר בתפוקה בשיעור של 7.8%, ברבע הראשון של השנה.

 

גינל מציין, כי בחודשים הנסקרים, נרשמה ירידה של 2.4% בשעות העבודה הכוללות בתעשייה. נסיגה זו נגזרת מירידה נוספת  במצבת העובדים בתעשייה (1.8%-) ומירידה בשעות העבודה למועסק (0.6%-). 

 

גינל מציין, כי בחודשים אפריל–יוני 2009 נרשם גידול מחודש של 1.1% בפריון העבודה בתעשייה (תוצר לשעת עבודה). זאת בשל העובדה כי הירידה בתפוקה התעשייתית בתקופה זו, היתה מתונה לעומת הירידה בשעות העבודה הכוללות בתעשייה.

 

 

הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share