הגורם המרכזי למיעוט נשים מנהלות בתעשייה - הקונפליקט עם המשפחה

26% טענו כי הדבר מתנגש עם ניהול הבית והמשפחה ו-15% מהמנהלות ציינו את הדרישה לשעות עבודה מרובות; 69% מהמנהלות בתעשייה סבורות כי הנהגת שעות עבודה גמישות תסייע להן להתקדם בעבודה

 

כ-48% מהמנהלות בתעשייה ציינו שיש במקום עבודתן הנוכחי אפליה כלפיהן. כך מסרה התעשיינית ליאורה לנגר, יו"ר פורום המנהלות בהתאחדות התעשיינים וסמנכ"ל יצוא ושווק חו"ל בחברת אופיס טקסטיל, זאת בהסתמכה על מדגם שערכה חברת מדגם – ייעוץ ומחקר עבור התאחדות התעשיינים.

 

לנגר ציינה, כי 52% מהמנהלות בתעשייה סבורות שבמקום עבודתן הנוכחי קיימים מקרים של אפליית מנהלות בתנאים ובשכר, גם אם הן עצמן לא חשו זאת; כ-58% מהנשים המנהלות מציינות כי בנקודת זמן כלשהי, (לאו דווקא במקום עבודתן הנוכחי), הן חשו מופלות מבחינת תנאים ושכר – (27% חשו בכך "במידה רבה",  כ-32% חשו כך "במידה מסויימת").

 

לנגר ציינה, כי 81% מהמנהלות בתעשייה שחשו באפליה בנקודת זמן כלשהי ציינו כי הן חשות מתוגמלות פחות גם במקום עבודתן הנוכחי.

 

מהמדגם של התאחדות התעשיינים מתברר עוד כי 61% מהמנהלות בתעשייה סבורות כי בשנתיים האחרונות לא חל שינוי בהתייחסות ובמעמדן של נשים מנהלות בחברה בהן הן עובדות היום. 32% סבורות כי בסה"כ חל שיפור ביחס ו-2% בלבד סבורות כי חלה הרעה במידה מסויימת.

 

לנגר מציינת, כי מהמדגם של פורום המנהלות בהתאחדות התעשיינים מתברר, כי הגורם המרכזי למיעוט נשים מנהלות בתעשייה (23% בלבד מסך כל המנהלים בתעשייה, דהיינו, כ-6,860 מנהלות, מתוך 30,860 מנהלים ומנהלות גם יחד) – הוא הקונפליקט עם המשפחה. 26% מהמנהלות בתעשייה ציינו זאת במפורש וכ-15% נוספים ציינו את הדרישה לשעות עבודה מרובות.

 

עוד מתברר כי 21% מהמנהלות בתעשייה סבורות כי הסיבה העיקרית למיעוט מנהלות בתעשייה היא "חוסר עניין במקצועות הטכנולוגיה והתעשייה"; 7% - טענו כי הסיבה היא ש"נשים פחות שאפתניות"; 5% מהמנהלות בתעשייה סבורות כי הסיבה היא "חוסר אסרטיבית / ביטחון של הנשים; 11% נמקו זאת "עניין של מסורת והרגל" ו-2% מהמנהלות בתעשייה טענו כי הסיבה למיעוט נשים מנהלות בתעשייה היא "אפליה סמויה כנגד נשים".        

 

סיבות נוספות למיעוט נשים מנהלות בתעשייה – "תרבות ארגונית גברית" – 3.6 (בסולם 1 – 5, כאשר 1 – היא "לא מסכימה", ו-5 – "מסכימה מאוד"); חברות בין מנהלים גברים, שמביאה לקידומם של ספקים – 3.4; אפליה ודעות קדומות מצד מעסיקים – 3.0; העדר ביטחון מספיק בעצמן – 2.5; "העדר הכשרה מתאימה" – 2.1.

 

לנגר מדגישה כי 69% מהמנהלות בתעשייה טענו, כי הנהגת "שעות עבודה גמישות" תסייע לנשים להתקדם בעבודה; 60% טענו כי הגורם שיכול לסייע למנהלות בתעשייה להתקדם הוא "חיזוק הביטחון העצמי והאומץ לבקש קידום ואחריות; 54% סבורות כי "שיפור כישורי הניהול" יכול לסייע להן להתקדם; 42% מהמנהלות בתעשייה סבורות כי "שיפור כישורי הפעלת צוות ו/או האצלת סמכויות" יכול לסייע להן להתקדם בעבודה; 40% - טענו כי "התמקצעות טכנולוגית – תסייע להן להתקדם; 19% - טענו כי "תואר גבוה יותר" יסייע בקידומן; 17% - סביבה ניהולית נשית; 5% - טענו כי הנהגת "הקלות לאמהות עובדות" יסייע להן להתקדם, ו-6% מהמנהלות בתעשייה סבורות כי "שינוי התפיסה המסורתית כלפי נשים יכול לסייע להן להתקדם בעבודה. (התשובות מגיעות ליותר מ-100%, כיוון שניתן היה לענות על יותר מאפשרות אחת).     

 

הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share