מצב המפעלים בצפון – הקשה ביותר בעשור האחרון: כ-9,200 עובדים פוטרו בכ-460 מפעלים

המשבר בתעשייה בצפון מעמיק והולך. מצב המפעלים בצפון – הקשה ביותר בעשור האחרון. מאז פרוץ המשבר הכלכלי (ספטמבר 2008) ועד סוף יוני 2009, פוטרו כ-9,200 עובדים בכ-460 מפעלים בחיפה והצפון. כך אמר מיקי שרן, יו"ר התאחדות התעשיינים צפון ומנכ"ל דגון בתי ממגורות ישראל, במסיבת עיתונאים לרגל יום התעשייה בחיפה והצפון.

 

שרן מסר, כי כ-3,800 עובדים נוספים מכ-190 מפעלים בחיפה והצפון עומדים להצטרף למעגל האבטלה במהלך החודשים הקרובים ועד סוף שנת 2009. כך מתברר מבדיקה שערך הסניף הצפוני עם חברי ההתאחדות הפזורים בכל אזורי הפריפריה בצפון וארגונים ציבוריים באזור.

 

לדברי שרן, עיקר המפוטרים בחיפה והצפון הם בענפי ההיי-טק, המתכת, החשמל, הפלסטיקה, מוצרי בניה וצריכה ועוד.

 

בתחום ההייטק בלבד, פוטרו באזור הצפון מאז הרבעון האחרון של שנת 2008, 1,000 עובדים.

 

מאז ינואר 2009 פוטרו 2,128 עובדים בתחומי האלקטרוניקה, המתכת והפלסטיק בלבד.

 

מבדיקה שערך סניף התאחדות התעשיינים בחיפה והצפון מתברר, כי מאז פרוץ המשבר ועד היום, 53% מהמפעלים בחיפה והצפון דווחו על פיטורי עובדים. היקף הפיטורים הממוצע בכל מפעל עומד על כ-9% מהעובדים; 28% מהמפעלים המפטרים דווחו על פיטורים של 15% ויותר ממספר העובדים במפעל; 72% מהמפעלים בצפון דווחו על ירידה בייצור, 31% מהם על ירידה ניכרת; 74% מתעשייני הצפון דווחו על ירידה במכירות לשוק המקומי בהיקף של כ-20%, מתוכם 26% דווחו על ירידה של יותר מ-30% במכירות; 52% מהמפעלים בחיפה והצפון דווחו על ירידה ביצוא בשיעור ממוצע של כ-35%, מתוכם 8% דווחו על ירידה של 75% ויותר ביצוא. תחזית השינוי הריאלי של תעשייני הצפון בייצוא התעשייתי עומד על 13% - .

 

כן מתברר מהבדיקה, כי 44% מהמפעלים בצפון דווחו על נסיגה בהשקעות בהיקף של 10% - 30%.

 

שרן מציין, כי 34% מהמפעלים בצפון דווחו על הורדת שכר לדרג הניהולי הבכיר שלהם בשיעור ממוצע של כ-11%.

 

16% מהמפעלים בצפון הורידו את השכר בקרב העובדים בשיעור ממוצע של כ-10%.

 

יו"ר התאחדות התעשיינים צפון ציין, כי מהבדיקה מתברר, כי 28% מהמפעלים בחיפה והצפון ביטלו הענקת מענקים בשל המשבר, ו-3% נוספים דחו את תשלום המענקים למועד מאוחר יותר.

 

כן עולה מהבדיקה, כי 6% מהמפעלים בחיפה והצפון הפחיתו גילום רכב לעובדים בשיעור ממוצע של 63%; 3% מהמפעלים בצפון הפחיתו ב-50% את החזר הוצאות הנסיעה המותר; 25% מהמפעלים הפחיתו ברבע את מכסת הדלק לעובדים; 13% מהמפעלים בצפון ביטלו כליל את סבסוד הארוחות לעובדים ו-19% קיצצו במחצית את הוצאות הטלפון לעובדים.

 

עוד עולה מהבדיקה, כי 59% מהמפעלים בצפון קיצצו בכשני-שליש את תקציבי הרווחה בשל המשבר הכלכלי.

 

שרן ציין, כי המשבר בתעשייה בצפון בא לידי ביטוי גם בהוצאת עובדים לחופשה ללא תשלום. 10% מהמפעלים נקטו בדרך זו; 27% מהמפעלים עברו לשבוע עבודה מקוצר בן 4 ימים על חשבון ימי החופשה ו-4% מהמפעלים נקטו בדרך זו תוך הורדת שכר.

 

כן מתברר מהבדיקה, כי 6% מהמפעלים בצפון צמצמו את היקפי המשרה, במטרה לחסוך בהוצאות, ו-69% מהמפעלים בצפון צמצמו שעות נוספות. כן דווחו 52% מהמפעלים בחיפה והצפון כי הם סובלים ממצוקת אשראי.

 

שרן מציין, כי גם במחצית השנייה של 2009 מצב התעשייה בחיפה והצפון ימשיך להיות קשה.

 

שרן מציין שקיימת בעיה קשה בנושא האשראי והמימון למפעלים בצפון. בעוד 80% מהמפעלים מדווחים במהלך 2009 על הזדקקות לאשראי מסתבר שהקרנות דוחות, מסיבות שונות, כ-60% מהפניות אליהן. מתוך אלה שמצליחים לשרוד את המסננת של הקרן, 70% יידחו לבסוף על ידי הבנקים. זהו מצב אבסורדי ומסוכן שבו גם המדינה איננה מצליחה לייצר כלים יעילים ואפקטיביים לחילוץ מפעלים מהבוץ. 90% מהפונים הגדירו את הצורך באשראי להון חוזר.

שרן גילה, כי למרות המשבר בתעשייה בולטת התופעה ולפיה 30 מפעלים חדשים נמצאים בשלבי מעבר לפארקים התעשייתיים בצפון שמצידם פיתחו מאות דונמים לצורך קליטתם של מפעלים אלה ונוספים.

 

בהסתמכו על בדיקה שערך סניף התאחדות התעשיינים בצפון מתברר, כי מתוך 18 הפארקים התעשייתיים ומנהלות אזורי תעשייה הקיימים בצפון, שבהם מועסקים היום כ- 28,000 עובדים, דיווחו 60% מהם על קליטת עובדים, מחצית מתוכם דווחו על גידול של 12% - 40% במספר העובדים בפארק. מדובר בתוספת כ-2,500 עובדים שנקלטו בפארקים התעשייתיים בצפון מאז פרוץ המשבר. מהבדיקה עולה, כי 9 מפארקים תעשייתיים ציינו כי הם בעיצומן של תוכניות להרחבות נוספות בשיעור ממוצע של 15% עד לסוף שנת 2009.

 

שרן מסביר, כי הסיבות לכך עשויות להיות התנאים האטרקטיביים הן בתנאי העבודה, הן בתנאי הפיתוח ומחיר הקרקע באזורים המרוחקים ממרכזי התעשייה הסמוכים לערים הגדולות.

 

יו"ר סניף התאחדות התעשיינים בצפון אמר, כי התעשיינים בחיפה רואים בתוכנית תמ"א 30 לדרום - מפרץ חיפה שאושרה ע"י המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, וממתינה בימים אלו לאישור הממשלה, כתוכנית שעלולה להביא מכת מוות על 40 מפעלים אשר תרומתם למשק ולמטרופולין חיפה , עצומה.

 

שרן ציין, כי במסגרת המאבק הוא מתכוון לפנות לראש עיריית חיפה, לראש עיריית קריית-מוצקין, לראש עיריית קרית-אתא בבקשה לשתף פעולה עם התעשיינים באזור ולהירתם למאבק על מנת לסכל תוכנית מיותרת זו.

 

שרן יבקש מראשי הערים שיפנו גם הם לממשלה בקריאה לעצור את יישום התוכנית עד לקיומו של דיון מעמיק ועריכת סקר מקיף על השלכותיה של התוכנית על התעשייה, על כלכלת האזור ועל המשק כולו.

 

שרן מזהיר, כי יישום תמ"א 30 בדרום-מפרץ חיפה יביא להצטרפותם של 5,000 מעובדי התעשייה מהאזור למעגל האבטלה. מניעת יכולות המשך פעילות פיתוח מפעל קיים בשל שינוי ייעוד הקרקע אפילו בחצר הפנימית שלו היא מכת מוות למפעלים שרוצים לעמוד בתחרות ראויה עם מקביליהם בשאר העולם.

 

יצוין, כי תוכנית תמ"א 30 (המשתרעים על פני 33 קמ"ר ביבשה, כ-10 קמ"ר בים) במפרץ חיפה נועדה להסדיר את יחסי הגומלין שבין קרקעות המיועדות לשימושים השונים באזור זה לטווח ארוך, אך בפועל אינה מבטיחה תנאים תכנוניים וסביבתיים נאותים לשימור מפעלי התעשייה הקיימים ודרכי פיתוח שלהם.

 

שרן קרא לממשלה להוציא לפועל מיידית ולהסיר חסמים בירוקרטים לביצוע פרויקטים ממשלתיים בתחום התשתית באזור הצפון בהיקף של כ- 9.35 מיליארדי שקלים שיישומם יביא לקליטתם של כ- 9300 מועסקים חדשים בצפון ובכללם עובדי תעשייה.

 

בין השאר, מדובר בפרויקטים: מסופי מכולות בנמל חיפה – 3.4 מיליארד שקלים; שדה תעופה במגידו – 0.85 מיליארד שקלים; מערכת להסעת המונים בין חיפה לנצרת – 3.5 מיליארד שקלים; הקמת מפעלי השבה לקליטת מים מותפלים בצפון כ – 1 מיליארד שקלים; הקמת מערכת חלוקת הגז הטבעי – 0.6 מיליארד שקלים.

 

שרן הודיע במסיבת העיתונאים על מצטרף רב ערך להתאחדות התעשיינים: חברת נמל חיפה. הוא הוסיף: "כבר שנים אנו עדים למאבק על פינוי הנמל המערבי ועל ההאשמות השונות המוטחות בנמל בגלל היעדר יישום מהלך זה. הופתענו מאוד לגלות שהמהלך הזה נתפר בכלל מעל ראשו של הנמל והוא אינו בר קיימא בשלב זה כלל".

 

עוד טען שרן: "פיתוח נמל חיפה יאפשר יצירת אלפי מקומות עבודה חדשים. אין כיום מפעל בצפון המהווה מנוע תעסוקתי פוטנציאלי כל כך גדול. אנו בהחלט נעמוד לימין הנמל בדרישתו לפתח את נמל כרמל ב', וננסה להקל את גזרות תמ"א 30 המעיקות גם על פיתוחו של הנמל בעתיד".

 

בהתייחסו להחלטה לדחות את שינוי הגדרת אזורי העדיפות ל- 2012 אמר שרן: "החלטה זו היא הישג נוסף כתוצאה מהמו"מ שבין המעסיקים והממשלה במסגרת עסקת החבילה. מבחינתי, הכלכלה והתעשייה באזורי הפריפריה הצפונית, קו העימות וגם חיפה הם כולם מרכיבים את החוסן הכלכלי של אזור הצפון כולו וראוי שהמדינה תשקיע באזור משאבים רבים בראייה לטווח ארוך. אם זה לא יקרה עכשיו בשעה שהמיתון מורגש במרבית מפעלי הצפון, נראה עוד עשרות רבות של מפעלים שיאלצו לשלוח עובדיהם ללשכת התעסוקה".

 

במחוז חיפה והצפון כ-1,300 מפעלי תעשייה קטנים, בינוניים וגדולים המעסיקים כ- 148,000 עובדים.

בהתאחדות התעשיינים סניף צפון חברים 376 מפעליי תעשייה מהאזור שבין חדרה ועד גבול הצפון.

 

 

הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
התאחדות לשירות העסק שלך

עושים עסקים באינטרנט
הפניות והזדמנויות עסקיות באינטרנט
הסכם עם מאגר העסקים הארצי
IB2B   
מאגר העסקים הארצי המציע
הזדמנויות עסקיות בארץ ובחו"ל.

במאגר יותר מ- 32,000 חברות
ועסקים המקיימים בו פעילות ערה.ועוד..

לפרטים נוספים

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share