פטור ממס שבח לעידוד העתקת מפעלים לפריפריה

בתום שנת 2009 יפוג תוקף הוראת השעה, המקנה פטור ממס שבח למפעלים במרכז הארץ, המוכרים את הנכס שבבעלותם ומעתיקים את מיקומם לפריפריה.

 

אזורי הפריפריה עליהם חלה ההטבה:

 

- אזורי תעשייה מרחביים הנמצאים צפונית לקו רוחב 710 (צפונית לחדרה), או דרומית לקו רוחב 600 (דרומית לשדרות).

- תחומי יישובים הנמצאים צפונית לקו רוחב 710, או דרומית לקו רוחב 600, ששיעור האבטלה בהם עולה על 10% והדירוג הסוציו-אקונומי שלהם הוא בין 1-3.

- שדרות ויישובי עוטף עזה.

 

הקריטריונים העיקריים לזכאות לפטור ממס :

 

- רכישת הנכס המיועד למפעל החדש בפריפריה תיעשה עד סוף שנת המס 2009.

- מכירת הנכס במרכז התבצעה בתקופה שתחילתה בפרסום התיקון לחוק (מרץ 2008), וסיומה בתום 4 שנים מיום רכישת הנכס בפריפריה.

- המפעל הנמכר היה פעיל במשך 5 שנים רצופות לפחות לפני מכירתו.

- קיום פעילות מהותית בפריפריה במשך 10 שנים לפחות, לאחר המעבר.

- שטח המפעל במקום החדש לא יפחת מ-75% משטח המפעל הנמכר.

- מספר העובדים במפעל החדש בפריפריה לא יפחת מ-75% ממספר העובדים במפעל שהיה קיים במרכז.

- בשלוש השנים האחרונות של תקופת ההפעלה בפריפריה יועסקו במפעל החדש לפחות 60 עובדים לפי חישוב ממוצע שנתי, כשלפחות 80% מתוכם הם תושבי האזור המוטב.

 

הסכום הפטור ממס שבח במכירת זכויות המקרקעין של המפעל הנמכר מוגבל לתקרה, שפרטיה מופיעים בתיקון לחוק. את הנוסח המלא והמחייב של התיקון לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 63 – הוראת שעה), התשס"ח, ניתן למצוא באתר :

 

http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/17/3/265_3_1.rtf

 

למפעלים השוקלים את העתקת מיקומם, מוצע לבחון את האפשרות לניצול הטבה זו, המסתיימת בתום השנה.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאורן הרמבם, מנהל המחלקה לכלכלת עסקים בהתאחדות התעשיינים, בטלפון : 03-5198807/9.

בברכה,

 

רובי גינל

סמנכ"ל רגולציה וכלכלה

התאחדות התעשיינים

 

הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
התאחדות לשירות העסק שלך

מקדמים כחול לבן "מטה מיוצר בישראל"
ריכוז תלונות של יצרנים לגבי אפלייתם
לרעה,מול מוצרי ייבוא.טיפול בתלונות
מפעל הנתקל בהעדפת רכש מתוצרת חוץ
שלא על בסיס מחיר ואיכות.
ניהול פעולות הסברה לטובת
המפעל או המוצר.ועוד...
לפרטים נוספים

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share