במכתב אל מנכ"ל משרד ראש הממשלה, מבקשת יו"ר ועדת האנרגיה לקדם את מערכת הולכת הגז הטבעי לחיפה

"לא ייתכן כי בשל 'בעיות תיאום' שונות, בין מספר פרויקטים הנמצאים באחריות משרדי ממשלה שונים, מתעכב הפרויקט להקמת מערכת הולכת הגז הטבעי לתעשייה במפרץ חיפה". כך טוענת נאוה סלע, יו"ר ועדת האנרגיה בהתאחדות התעשיינים.

במכתב אל אייל גבאי מנכ"ל משרד ראש הממשלה, מבקשת יו"ר ועדת האנרגיה בהתאחדות התעשיינים למצוא פתרון דחוף ככל האפשר לנסיבות שנוצרו, כדי לקדם את מערכת הולכת הגז הטבעי לחיפה ולהקדים את הגעת הגז למפעלים במפרץ חיפה.

סלע מציינת, כי התעשייה בצפון (ללא מתקני חברת החשמל ובז"ן) תחסוך כ-360 מיליוני שקלים בשנה, אם תשתמש בגז טבעי, (כ-720 מיליון שקל אותה משלמת התעשייה בצפון כיום לשנה בגין צריכות דלקים, לעומת כ-360 מיליון שקל באם התעשייה בצפון תעבור לגז טבעי).

יו"ר ועדת האנרגיה בהתאחדות התעשיינים מדגישה במכתבה כי מעבר ליתרונות הכלכליים והתפעוליים שבהפעלת המערכות בגז, הרי שלהסבה אליו קיימים יתרונות סביבתיים מובהקים בשיפור הפליטות לאוויר. רוב מפעלי התעשייה בצפון שיעברו לשימוש בגז הטבעי, ישפרו בעשרות אחוזים את פעילותם הסביבתית בכל הקשור לפליטות לאוויר, טוענת סלע.

סלע מציינת במכתבה, כי התעשייה בחיפה, כבר נערכה לקליטת הגז הטבעי, היערכות שעלותה נאמדת בעשרות מיליוני דולרים, וכל עיכוב בביצוע התוכנית, פוגע בהמשך השקעות התעשייה.

המועדים הצפויים לסיום פרויקט הנחת מערכת ההולכה למפרץ חיפה, נדחו פעם אחר פעם, טוענת סלע, בשל סיבות שונות. דבר שגרר עיכוב של שנים בהגעת הגז לאזור, תוך אובדן תועלת רבה למשק כולו.

יו"ר ועדת האנרגיה בהתאחדות התעשיינים מציינת במכתבה כי המשרד להגנת הסביבה הגדיל לעשות ובשל עיכוב בירוקרטי בהולכת הגז הטבעי לאזורי התעשייה בחיפה, שלא תלוי  כלל בתעשיינים באזור, המשרד  מפעיל סמכותו ולא נותן היתרים ורשיונות עסק.

סלע מבקשת ממנכ"ל משרד ראש הממשלה לפתור בהקדם גם בעייה כאובה זו.

הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
התאחדות לשירות העסק שלך

מייעצים לך בענייניי עבודה ויחסי עבודה

·  ייעוץ שוטף למפעלים בכל הנוגע
   לחוקי העבודה וליחסי עבודה 
   הן במישור הקיבוצי והן
   במישור הפרטני

·  מעורבות בהליכי חקיקה בכנסת
   ובוועדותיה.

·  טיפול במימוש חוקים,
   תקנות וצווים,
   מול גורמים ממשלתיים.ועוד...

לפרטים נוספים

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share