בחודשים מרס-אפריל פוטרו כ- 680 עובדים בתעשיית המזון ו-5,050 עובדים בתעשייה כולה

1,225 עובדים פוטרו בענף המתכת והחשמל (מוצרי מתכת ומתכת בסיסית, חשמל, מכונות וציוד); כ-1,550 עובדים פוטרו מענפי ההייטק (רכיבים אלקטרוניים, ציוד לבקרה ופיקוח רפואי, ציוד תקשורת אלקטרוני וכלי הובלה) ועוד. זאת בהמשך לירידה ניכרת של 2.1% במצבת העובדים בתעשייה בחודשיים הראשונים של השנה.

 

הצמצומים בתעשייה נמשכים. בחודשים מרס-אפריל 2009 פוטרו כ- 680 עובדים בתעשיית המזון וכ-5,050 עובדים בתעשייה כולה. כך מסר רובי גינל, סמנכ"ל כלכלה ורגולציה בהתאחדות התעשיינים, על סמך ניתוח חודשי שערך אגף הכלכלה בהתאחדות התעשיינים על מצב התעשייה.

 

גינל מציין, כי בחודשים מרס-אפריל 2009 פוטרו 1,225 עובדים בענף המתכת והחשמל; (מוצרי מתכת ומתכת בסיסית, חשמל, מכונות וציוד); כ-1,550 עובדים פוטרו מענפי ההייטק (רכיבים אלקטרוניים, ציוד לבקרה ופיקוח רפואי, ציוד תקשורת אלקטרוני וכלי הובלה), כ-400 עובדים פוטרו מענף הטקסטיל וההלבשה; כ-320 פוטרו מענף הגומי והפלסטיק; כ-220 עובדים פוטרו מענף הכימיה; כ-160 עובדים פוטרו מענף הדפוס וההוצאה לאור; כ-130 עובדים פוטרו מענף הנייר ומוצריו; 128 עובדים פוטרו מענף המינרלים האל-מתכתיים; 94 עובדים פוטרו מענף התכשיטים; וכ-60 עובדים נוספים פוטרו מענפי העץ וריהוט; הכריה והחציבה; הנעליים והעור.

 

גינל מדגיש, כי מדובר למעשה בירידה של 1.4% במצבת עובדי התעשייה לעומת ממוצע החודשים ינואר – פברואר 2009. זאת בהמשך לירידה ניכרת של 2.1% במצבת העובדים בתעשייה בחודשיים הראשונים של השנה. מאז החלו פיטורי העובדים מהתעשייה ברבע השני של 2008, פוטרו כ- 17,880 איש, כלומר ירידה מצטברת של 4.9% במצבת העובדים.

 

גינל מציין, כי מניתוח המפוטרים בתעשייה בחודשים מרס-אפריל 2009 לפי קבוצות ענפים, מתברר כי כ- 35% מהמפוטרים בתעשייה בחודשיים הנסקרים (כ-1,740 עובדים), היו בקבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית (כרייה וחציבה, מינרלים אל-מתכתיים, גומי ופלסטיק, מתכת בסיסית, מוצרי מתכת ותכשיטים). מדובר בירידה של 1.9% במצבת עובדי הקבוצה. זאת בהמשך לפיטורים בקצב מהיר ביותר של 3.2% במצבת עובדי הקבוצה בחודשים ינואר-פברואר 2009.

 

בקבוצת ענפי הטכנולוגיה העילית (רכיבים אלקטרוניים, ציוד לבקרה ופיקוח רפואי, ציוד תקשורת אלקטרוני וכלי הובלה) פוטרו, כאמור, כ-1,550 עובדים. מדובר בירידה של 1.6% במצבת עובדי הקבוצה. זאת בהמשך לירידה דומה של 1.8% בחודשיים הראשונים של השנה.

 

בקבוצת ענפי הטכנולוגיה המסורתית (מזון, טקסטיל והלבשה, עור והנעלה, נייר ומוצריו, דפוס והוצאה לאור, עץ ורהיטים), נרשמה האטה בקצב הפיטורים. מדובר על פיטורים של כ- 1,210 עובדים בקבוצה, דהיינו, ירידה של 1% במצבת עובדי הקבוצה. זאת לאחר ירידה של 1.8% במצבת העובדים בחודשים ינואר-פברואר 2009.

 

גינל מציין, כי גם בקבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית (כימיקלים וזיקוק נפט כולל תרופות, מכונות וציוד, מנועים וציוד חשמלי), נמשכו פיטורי העובדים, תוך האטה משמעותית בקצב, מדובר על פיטורים של כ-550 עובדים בקבוצה, דהיינו, ירידה של 1.1% במצבת העובדים. זאת לאחר צמצום ניכר בקבוצה במספר העובדים של 2.1% בחודשים ינואר-פברואר 2009.

 

עוד עולה מהניתוח החודשי של התאחדות התעשיינים, כי בחודשים מרס-אפריל 2009 נמשכה הנסיגה החדה בתפוקת התעשייה, תוך התמתנות קלה בעוצמתה. נרשמה ירידה של 2.7% בתפוקת התעשייה בהשוואה לממוצע בחודשים ינואר-פברואר 2009. זאת בהמשך לירידה של 3.5% בתפוקה בחודשים ינואר-פברואר 2009.

 

גינל מציין, כי מאז הרבע השלישי של 2008 (עת העמיק המשבר הכלכלי) ועד סוף אפריל 2009 – התכווצה תפוקת התעשייה בשיעור מצטבר של 9.6%.

 

מניתוח תפוקת התעשייה בחודשים מרס-אפריל 2009 לפי קבוצת ענפים מתברר כי בענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית, (כרייה וחציבה, מינרלים אל-מתכתיים, גומי ופלסטיק, מתכת בסיסית, מוצרי מתכת ותכשיטים), נרשמה ירידה ריאלית מהירה של 5.3% בתפוקה, זאת בהמשך לירידה דומה בחודשים ינואר-פברואר 2009 (ירידה ריאלית של 5.1%). גינל מציין, כי 43% מהנסיגה בתפוקת התעשייה בחודשים ינואר-פברואר 2009 נבע מקבוצה זו.

 

עוד מתברר מהניתוח החודשי של התאחדות התעשיינים כי בקבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית, (מנועים וציוד חשמלי, מכונות וציוד, כימיה ונפט), חלה נסיגה ריאלית חדה ביותר של 5.7% בתפוקה בחודשים מרץ – אפריל 2009. גינל מציין, כי נסיגה כה חדה, בתקופה כה קצרה, לא נרשמה מזה כעשור, (מאז הרבע הראשון של 99'). הנסיגה בתפוקת הקבוצה החלה ברבע האחרון של 2008 ומאז התכווצה בכ- 13.5%.

 

עוד עולה כי בחודשים מרס – אפריל 2009, נמשכה הנסיגה בתפוקת ענפי הטכנולוגיה העילית תוך התמתנות קלה נרשמה נסיגה ריאלית של 1.4% בהמשך לירידה של 2.2% בחודשיים הראשונים של השנה. (רכיבים אלקטרוניים, ציוד לבקרה ופיקוח רפואי, כלי הובלה, ציוד תקשורת אלקטרוני).

 

מהניתוח החודשי של התאחדות התעשיינים מתברר, כי מותנה הנסיגה גם בתפוקת ענפי הטכנולוגיה המסורתית, (מזון, משקאות וטבק, עץ וריהוט, טקסטיל והלבשה, נייר ומוצריו, דפוס והוצאה לאור, נעלים ועור). נרשמה נסיגה ריאלית של 1.3% בתפוקה בחודשים מרץ – אפריל 2009. זאת בהמשך לירידה של 3.1% בחודשים ינואר – פברואר 2009.

 

סמנכ"ל כלכלה ורגולציה בהתאחדות התעשיינים מוסיף, כי המשבר בתעשייה בא לידי ביטוי בהמשך הירידה בפריון העבודה בתעשייה, (תוצר לשעת עבודה). בחודשים מרס- אפריל 2009, נרשמה ירידה של 0.4% בפריון העבודה בתעשייה. זאת בדומה לנסיגה שנרשמה בחודשים ינואר-פברואר 2009 (0.6%-).

 

גינל מציין, כי בתקופה זו נרשמה גם ירידה של 2.3% במספר הכולל של שעות העבודה בתעשייה. ירידה זו נגזרה מירידה נוספת במצבת העובדים בתעשייה (1.4%-), לצד נסיגה בשעות העבודה למועסק (0.9%-). ירידה זו בשעות העבודה למועסק בתעשייה, חלה בהמשך לירידה של 0.7% בחודשים ינואר-פברואר 2009.

 

 

הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
התאחדות לשירות העסק שלך

מייעצים לך בענייניי עבודה ויחסי עבודה

·  ייעוץ שוטף למפעלים בכל הנוגע
   לחוקי העבודה וליחסי עבודה 
   הן במישור הקיבוצי והן
   במישור הפרטני

·  מעורבות בהליכי חקיקה בכנסת
   ובוועדותיה.

·  טיפול במימוש חוקים,
   תקנות וצווים,
   מול גורמים ממשלתיים.ועוד...

לפרטים נוספים

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share