התמתנות ניכרת בעוצמת הנסיגות בתעשייה צפויה ברבע השלישי של 2009

22/07/2009

כך עולה מסקר ציפיות בתעשייה שנערך בקרב 158 חברות תעשייתיות במחצית השנייה של יולי. עם זאת, התעשיינים עדיין אינם מדווחים על התאוששות וצמיחה בפרמטר כלשהו. כמו כן, ממשיכים התעשיינים לדווח על קושי בשמירה על מסגרת האשראי הקיימת.

 

 

התמתנות ניכרת בעוצמת הנסיגות בתעשייה, העשויה להצביע על התקרבות לתחתית. לאחר 6 רבעונים רצופים של ירידות חסרות תקדים בתפוקת התעשייה, צופים התעשיינים לרבע השלישי של השנה, התמתנות משמעותית בעוצמת הירידות בתפוקת התעשייה, עד כמעט התייצבות. כך דיווח רובי גינל, סמנכ"ל לכלכלה ולרגולציה בהתאחדות התעשיינים, על סמך סקר הציפיות בתעשייה שערך אגף כלכלה בהתאחדות התעשיינים במחצית השניה של חודש יוני 2009 ואשר הקיף 158 חברות תעשייתיות. עם זאת, מציין גינל, כי התעשיינים עדיין אינם מדווחים על התאוששות וצמיחה בפרמטר כלשהו. כמו כן, ממשיכים התעשיינים לדווח על קושי בשמירה על מסגרת האשראי הקיימת.

 

גינל מציין, כי תחזיות התעשיינים מצביעות על מאזן נטו משוקלל של מינוס 1.5% בתפוקת התעשייה, כאשר 32% מהתעשיינים צופים ירידה בתפוקה ואחוז דומה צופה גידול בתפוקה.

 

גינל מציין, כי מהסקר מתברר שצפויה ברבע השלישי של השנה התמתנות נוספת בקצב פיטורי העובדים מהתעשייה. צפוי מאזן נטו משוקלל של 8%-, כאשר 26% מהתעשיינים צופים פיטורי עובדים, לעומת 10% אשר צופים גידול קל בלבד.

 

סמנכ"ל לכלכלה ולרגולציה בהתאחדות התעשיינים מדגיש, כי התמתנות צפויה ברבע השלישי של השנה בעוצמת הנסיגה במכירות לשוק המקומי. ציפיות התעשיינים עדיין משקפות מאזן נטו משוקלל שלילי של 4%-, כאשר 32% מהתעשיינים צופים ירידה במכירות המקומיות, לעומת 29% שצופים עלייה, מרביתם עלייה קלה.

 

היצואנים בסקר, אומר גינל, צופים אף הם לרבע השלישי של השנה התמתנות ניכרת בעוצמת הנסיגה במשלוחי היצוא. מאזן נטו משוקלל שלילי של 7%- צפוי לרבע השלישי, כאשר 31% מהיצואנים צופים נסיגה ביצוא, מול 21% שצופים עלייה, מרביתם עלייה קלה.

 

גינל מציין, כי לאחר 3 רבעונים רצופים של ירידה, צפויה ברבע השלישי של השנה, יציבות בהשקעות התעשייה. צפוי מאזן נטו חיובי נמוך ביותר של 0.5%. 19% מהתעשיינים צופים גידול בהשקעות, מרביתם גידול קל, לעומת 15% שצופים ירידה.

 

מסקר התאחדות התעשיינים מתברר כי ברבע השני של 2009 נמשכה מגמת הנסיגה בתפוקת התעשייה, תוך התמתנות משמעותית בעוצמתה; נמשך, אך הואט משמעותית קצב פיטורי העובדים מהתעשייה; נמשכו הנסיגות במכירות התעשייה לשוק המקומי, במשלוחי היצוא ובהשקעות התעשייה בנכסים קבועים – תוך התמתנות משמעותית בעוצמתן. במקביל, נמשך גם הקושי בקבלת אשראי חדש ובשמירה על מסגרת האשראי הקיימת.

 

גינל מציין, כי מהסקר מתברר שברבע השני של השנה - קרוב למחצית מהתעשיינים - 48%, דיווחו על ירידה בתפוקה, לעומת 26% שרשמו גידול, מרביתם גידול קל. סמנכ"ל כלכלה ורגולציה בהתאחדות התעשיינים מדגיש, כי על אף ההתמתנות, עדיין מדובר בירידה חדה בתפוקת התעשייה.

 

גינל מציין כי בהתאם, נמשכה ברבע השני של 2009 גם הירידה בניצולת מלאי ההון, תוך התמתנות בעוצמה. מאזן נטו שלילי של 16% - נרשם בתקופה הנסקרת, כאשר 40% מהתעשיינים רשמו ירידה בניצולת הציוד, אל מול 17% בלבד שרשמו עלייה.

 

כן נמשכו ברבע השני של השנה פיטורי העובדים מהתעשייה, תוך התמתנות ניכרת בקצב הפיטורים. 35% דיווחו על פיטורי עובדים, לעומת 10% בלבד שדיווחו על קליטה, מרביתם קליטה מתונה. כך, נרשם מאזן נטו שלילי של 15%-, לאחר מאזן נטו של 30%- בתחילת 2009.

 

גינל מציין, כי פיטורי העובדים נמשכו במרבית ענפי התעשייה, למעט ענף הגומי והפלסטיק ששמר על יציבות במצבת העובדים. ענפי הכימיה והאלקטרוניקה המשיכו בפיטורי עובדים בקצב הדומה לזה שנרשם בתחילת השנה ובשאר הענפים נרשמה התמתנות בקצב הפיטורים.

 

כן מתברר מסקר התעשיינים, כי ברבע השני של השנה, חלה התמתנות משמעותית בעוצמת הנסיגה במכירות התעשייה לשוק המקומי. קרוב למחצית מהתעשיינים (46% מהם), דיווחו על ירידה במכירות המקומיות, לעומת 28% שדיווחו על עלייה, מרביתם עלייה קלה. כך, נרשם מאזן נטו משוקלל שלילי של 12.5%-, לעומת 46%- ברבע הראשון של השנה.

 

גינל מציין, כי גם בהיקף משלוחי היצוא ברבע השני של השנה נרשמה התמתנות. נרשם מאזן נטו משוקלל שלילי של 22%- . קרוב למחצית מהיצואנים – (47% מהם) רשמו ירידה ביצוא, לעומת 23% בלבד שרשמו עלייה ביצוא. סמנכ"ל כלכלה ורגולציה בהתאחדות התעשיינים מציין, כי על אף ההתמתנות, עדיין מדובר בירידה חדה מזו שנרשמה בשלושת הרבעונים הראשונים של 2008.

 

כן נמשכה ברבע השני של השנה, השחיקה ברווחיות היצוא, בעוצמה הדומה לזו שנרשמה בתחילת השנה. מאזן נטו משוקלל שלילי של 19%- נרשם בחודשים הנסקרים. כך, 41% מהיצואנים בסקר דיווחו על שחיקה ברווחיות, לעומת 19% שדיווחו על שיפור ברווחיות, מרביתם שיפור קל.

 

הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
התאחדות לשירות העסק שלך

עושים בית ספר לתעשייה 
 המכללה לניהול בתעשייה
 עריכת מגוון ימי עיון, קורסים וסדנאות
 לבעלי התפקידים בהנהלות
 מפעלי התעשייה לצורך העשרה
 וקניית כלים ומיומנויות בתחומי פעילותן
 ההכשרות מתקיימות בשיתוף ובהנחיית
 גופים מקצועיים מהמובילים במשק,
 ומותאמות במיוחד לקהל היעד 
  לפרטים נוספים

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share