מצגות מהמושבים בתערוכת ישראכם 22.2-24.22.11

מצגות מישיבת המליאה החגיגית - 22.2.11:

האתגר הסביבתי כמנוף לקפיצת מדרגה של ישראל - פרופ' יהודה כהנא, ראש מכון אקירוב לעסקים והסביבה,הפקולטה לניהול וביה"ס פורטר, אוניברסיטת תל אביב

מצגות ממושב קיימות בתעשייה הכימית הלכה למעשה - 22.2.11:

Responsible Care  כמדיניות כוללת בתעשייה הכימית - אשר גרינבאום, יו"ר איגד הכימיה, הפרמצבטיקה ואיכות הסביבה

מצגות ממושב ממושב חידושים בחקיקת רישוי כימיקלים בעולם ובישראל - 23.2.11:

התפתחויות בחקיקת רישוי הכימיקלים בעולם - סקירה - עו"ד גיל דרור, משרד לוינסון

התפתחויות חקיקת REACH באירופה ובסין - עו"ד טינה באו, משרד לוינסון

סיווג וסימון כימיקלים באירופה ובישראל  (GHS/CLP) - דב באסל- יועץ ושותף – אתוס, אדריכלות תכנון וסביבה בע"מ

רישום כימיקלים בישראל - דוד סקלי- ממונה אמנות בינלאומיות, המשרד להגנת הסביבה

מצגות ממושב בטיחות בגזים תעשייתיים - 24.2.11

בטיחות בנוזלים קריאוגניים - מאיר בן ישי, סמנכ"ל טכני והבטחת איכות, מפעלי חמצן וארגון 

הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
התאחדות לשירות העסק שלך

  עושים בית ספר לתעשייה 
 המכללה לניהול בתעשייה
 עריכת מגוון ימי עיון, קורסים וסדנאות
 לבעלי התפקידים בהנהלות
 מפעלי התעשייה לצורך העשרה
 וקניית כלים ומיומנויות בתחומי פעילותן
 ההכשרות מתקיימות בשיתוף ובהנחיית
 גופים מקצועיים מהמובילים במשק,
 ומותאמות במיוחד לקהל היעד 
  לפרטים נוספים

 

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share