מצגות מהמושבים בתערוכת ישראכם 22.2-24.22.11

מצגות מישיבת המליאה החגיגית - 22.2.11:

האתגר הסביבתי כמנוף לקפיצת מדרגה של ישראל - פרופ' יהודה כהנא, ראש מכון אקירוב לעסקים והסביבה,הפקולטה לניהול וביה"ס פורטר, אוניברסיטת תל אביב

מצגות ממושב קיימות בתעשייה הכימית הלכה למעשה - 22.2.11:

Responsible Care  כמדיניות כוללת בתעשייה הכימית - אשר גרינבאום, יו"ר איגד הכימיה, הפרמצבטיקה ואיכות הסביבה

מצגות ממושב ממושב חידושים בחקיקת רישוי כימיקלים בעולם ובישראל - 23.2.11:

התפתחויות בחקיקת רישוי הכימיקלים בעולם - סקירה - עו"ד גיל דרור, משרד לוינסון

התפתחויות חקיקת REACH באירופה ובסין - עו"ד טינה באו, משרד לוינסון

סיווג וסימון כימיקלים באירופה ובישראל  (GHS/CLP) - דב באסל- יועץ ושותף – אתוס, אדריכלות תכנון וסביבה בע"מ

רישום כימיקלים בישראל - דוד סקלי- ממונה אמנות בינלאומיות, המשרד להגנת הסביבה

מצגות ממושב בטיחות בגזים תעשייתיים - 24.2.11

בטיחות בנוזלים קריאוגניים - מאיר בן ישי, סמנכ"ל טכני והבטחת איכות, מפעלי חמצן וארגון 

הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
התאחדות לשירות העסק

מייעצים לך בענייניי עבודה ויחסי עבודה

·  ייעוץ שוטף למפעלים בכל הנוגע
   לחוקי העבודה וליחסי עבודה 
   הן במישור הקיבוצי והן
   במישור הפרטני

·  מעורבות בהליכי חקיקה בכנסת
   ובוועדותיה.

·  טיפול במימוש חוקים,
   תקנות וצווים,
   מול גורמים ממשלתיים.ועוד...

לפרטים נוספים

 

 

 

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share