מצגות מהמושבים בתערוכת ישראכם 22.2-24.22.11

מצגות מישיבת המליאה החגיגית - 22.2.11:

האתגר הסביבתי כמנוף לקפיצת מדרגה של ישראל - פרופ' יהודה כהנא, ראש מכון אקירוב לעסקים והסביבה,הפקולטה לניהול וביה"ס פורטר, אוניברסיטת תל אביב

מצגות ממושב קיימות בתעשייה הכימית הלכה למעשה - 22.2.11:

Responsible Care  כמדיניות כוללת בתעשייה הכימית - אשר גרינבאום, יו"ר איגד הכימיה, הפרמצבטיקה ואיכות הסביבה

מצגות ממושב ממושב חידושים בחקיקת רישוי כימיקלים בעולם ובישראל - 23.2.11:

התפתחויות בחקיקת רישוי הכימיקלים בעולם - סקירה - עו"ד גיל דרור, משרד לוינסון

התפתחויות חקיקת REACH באירופה ובסין - עו"ד טינה באו, משרד לוינסון

סיווג וסימון כימיקלים באירופה ובישראל  (GHS/CLP) - דב באסל- יועץ ושותף – אתוס, אדריכלות תכנון וסביבה בע"מ

רישום כימיקלים בישראל - דוד סקלי- ממונה אמנות בינלאומיות, המשרד להגנת הסביבה

מצגות ממושב בטיחות בגזים תעשייתיים - 24.2.11

בטיחות בנוזלים קריאוגניים - מאיר בן ישי, סמנכ"ל טכני והבטחת איכות, מפעלי חמצן וארגון 

הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
ההתאחדות לשירות העסק שלך

מקדמים כחול לבן "מטה מיוצר בישראל"
ריכוז תלונות של יצרנים לגבי אפלייתם
לרעה,מול מוצרי ייבוא.טיפול בתלונות
מפעל הנתקל בהעדפת רכש מתוצרת חוץ
שלא על בסיס מחיר ואיכות.
ניהול פעולות הסברה לטובת
המפעל או המוצר.ועוד...
לפרטים נוספים

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share