מצגות מיום העיון השלכות הצטרפות ישראל ל־ OECD על התעשייה בתחום איכות הסביבה-2.9.10

מצגות מיום העיון השלכות הצטרפות ישראל ל־ OECD על התעשייה בתחום איכות הסביבה-2.9.10

Integrating Environment and Economy - OECD Environmental Programs
Mr. Anthony Cox - Head of Environment & Economy Integration Division

מינוף הכניסה ל־ OECD לשיפור הסביבה בישראל והגדלת כושר התחרותיות של התעשייה
ד"ר יוסי ענבר - מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה

חברות ב־ OECD - יתרונות לישראל
מר עודד ברוק - מנהל האגף הבינלאומי, משרד האוצר

Reach ופורטל חקיקת כימיקלים
מר ניר קנטור - מנהל איגוד הכימיה, הפרמצבטיקה ואיכות הסביבה, התאחדות התעשיינים

יישום מערך רישוי אינטגרטיבי למפעלי תעשייה - IPPC
גב' רומי אבן דנן - ראש תחום פרויקטים בתעשייה, המשרד להגנת הסביבה

הקמת מנגנון לרישום פליטות ופסולות - PRTR
גב' רומי אבן דנן - ראש תחום פרויקטים בתעשייה, המשרד להגנת הסביבה

היערכות התעשייה לדרישות הארגון - משמעויות וצרכים
מר ניר קנטור - מנהל איגוד הכימיה, הפרמצבטיקה ואיכות הסביבה, התאחדות התעשיינים

הקמת מנגנון לרישום כימיקלים תעשייתיים + אשרור אמנות POP's ו־ PIC
אגף חומרים מסוכנים, המשרד להגנת הסביבה
פעילות ארגוני העסקים ב־ BIAC - OECD
מר נתנאל היימן - אגף סחר חוץ, התאחדות התעשיינים
הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
התאחדות לשירות העסק

מייעצים לך בענייניי עבודה ויחסי עבודה

·  ייעוץ שוטף למפעלים בכל הנוגע
   לחוקי העבודה וליחסי עבודה 
   הן במישור הקיבוצי והן
   במישור הפרטני

·  מעורבות בהליכי חקיקה בכנסת
   ובוועדותיה.

·  טיפול במימוש חוקים,
   תקנות וצווים,
   מול גורמים ממשלתיים.ועוד...

לפרטים נוספים

 

 

 

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share