מצגות מיום העיון השלכות הצטרפות ישראל ל־ OECD על התעשייה בתחום איכות הסביבה-2.9.10

מצגות מיום העיון השלכות הצטרפות ישראל ל־ OECD על התעשייה בתחום איכות הסביבה-2.9.10

Integrating Environment and Economy - OECD Environmental Programs
Mr. Anthony Cox - Head of Environment & Economy Integration Division

מינוף הכניסה ל־ OECD לשיפור הסביבה בישראל והגדלת כושר התחרותיות של התעשייה
ד"ר יוסי ענבר - מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה

חברות ב־ OECD - יתרונות לישראל
מר עודד ברוק - מנהל האגף הבינלאומי, משרד האוצר

Reach ופורטל חקיקת כימיקלים
מר ניר קנטור - מנהל איגוד הכימיה, הפרמצבטיקה ואיכות הסביבה, התאחדות התעשיינים

יישום מערך רישוי אינטגרטיבי למפעלי תעשייה - IPPC
גב' רומי אבן דנן - ראש תחום פרויקטים בתעשייה, המשרד להגנת הסביבה

הקמת מנגנון לרישום פליטות ופסולות - PRTR
גב' רומי אבן דנן - ראש תחום פרויקטים בתעשייה, המשרד להגנת הסביבה

היערכות התעשייה לדרישות הארגון - משמעויות וצרכים
מר ניר קנטור - מנהל איגוד הכימיה, הפרמצבטיקה ואיכות הסביבה, התאחדות התעשיינים

הקמת מנגנון לרישום כימיקלים תעשייתיים + אשרור אמנות POP's ו־ PIC
אגף חומרים מסוכנים, המשרד להגנת הסביבה
פעילות ארגוני העסקים ב־ BIAC - OECD
מר נתנאל היימן - אגף סחר חוץ, התאחדות התעשיינים
הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
ההתאחדות לשירות העסק שלך

מקדמים כחול לבן "מטה מיוצר בישראל"
ריכוז תלונות של יצרנים לגבי אפלייתם
לרעה,מול מוצרי ייבוא.טיפול בתלונות
מפעל הנתקל בהעדפת רכש מתוצרת חוץ
שלא על בסיס מחיר ואיכות.
ניהול פעולות הסברה לטובת
המפעל או המוצר.ועוד...
לפרטים נוספים

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share