מצגות

יום עיון בנושא חומרים פוגעי אוזון ביום 31.3.2014

מצגות מסדנאת שפכים מומחים מגרמניה

מצגות מיום עיון שפכי תעשייה 10.2.14

מצגות מסדנאת יישום BAT בסקטור הכימיה 4-5.2.14

מצגת מהמפגש עם ד"ר נדב שפר - לקראת כניסתו לתוקף של חוק ציוד רפואי - 25.6.13

מצגות מיום העיון - LCA 18.6.13

מצגות מיום העיון בנושא: מטרדי ריח

מצגות ממפגש בנושא: United States Drugs Regulations Update - 23.4.13

מצגות מיום העיון: סיווג כימיקלים (GHS) וגיליונות בטיחות (MSDS) - מיום 13.2.13

מצגות מההדרכה טכנית לתעשיית טיפול בפסולות בנושא: בנושא: דיווח פליטות והעברות לסביבה - 11.12.12

מצגות מיום ההדרכה הטכנית לתעשיית המזון והמתכת בנושא: דיווח פליטות והעברות לסביבה - 21.11.12

מצגות מיום ההדרכה הטכנית לתעשייה הכימית בנושא: דיווח פליטות והעברות לסביבה - 11.10.12

מצגות מיום העיון - תכנית המענקים הממשלתית להפחתת פליטות גזי חממה 2012 - 10.9.12

מצגות מיום העיון: יישום דרישות חדשות של המשרד להגנת הסביבה ופיקוד העורף לאחזקת חומרים מסוכנים - 28.6.12

מצגות ממפגש "חוק אוויר נקי" 9.7.12

מצגות : תערוכת קלינטק 2012

מצגות מיום העיון : חוק דיווח ומרשם פליטות לסביבה כיצד מתמודדים ? - 18.6.12

מצגות מיום העיון: מיגון מתקני קירור באמוניה מפני רעידת אדמה

מצגות מיום העיון : עדכון כללי תאגידי מים וביוב - שפכי מפעלים - 26.10.11

מצגת מיום עיון בנושא: הטיפול בפסולת חומרים מסוכנים - 15.9.11

Next Page 
עזרה וכלים
התאחדות לשירות העסק

מייעצים לך בענייניי עבודה ויחסי עבודה

·  ייעוץ שוטף למפעלים בכל הנוגע
   לחוקי העבודה וליחסי עבודה 
   הן במישור הקיבוצי והן
   במישור הפרטני

·  מעורבות בהליכי חקיקה בכנסת
   ובוועדותיה.

·  טיפול במימוש חוקים,
   תקנות וצווים,
   מול גורמים ממשלתיים.ועוד...

לפרטים נוספים

 

 

 

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share