ניהול מלאי ותהליכי הרכש - כיצד חוסכים?

20/05/2009

תזרים המזומנים ורמת הרווחיות מושפעים מתהליכי רכש וניהול מלאי נכונים

מאת: יוני פסטרנק*

 

המיתון המתמשך, הירידה בביקושים, השחיקה ברווחיות, תזרים המזומנים והצורך להגדיל את את הכושר התחרותי הובילו גם לצורך בהתייעלות. אחד התהליכים המהווים את עיקר ההוצאה וחלק נכבד מהעומס התזרימי הינו ניהול הרכש והמלאי.

 

גישת ההתייעלות הנפוצה בארגונים בינוניים מתבססת על הקטנת עלויות ע"י הורדת מחירי הרכישה. גורם נוסף הינו אופן ניהול המלאי.

 

בתהליך ההתייעלות של כל חברה עולה חשיבות ניהולה של שרשרת האספקה ללא הבדל בגודלה או במחזורה העיסקי. ניהולה היעיל והנכון של שרשרת האספקה ישפיע ישירות על השגי החברה וימצא את ביטויו המיידי בהקלה על ניהול תזרים המזומנים ובדוחות הפיננסיים.

 

שרשרת זו מורכבת הפעילויות הכוללות את תחזית המכירות, תוכנית מכירות, עיתוד המלאי,  רכש, ניהול קבלני משנה וספקים, ייצור, ומסתיימת במשלוח הטובין ללקוח.

לכל פעילות בשרשרת אספקה השפעה על התיכנונים והביצועים הפיננסים של החברה.

מנהלי הרכש והאחראים לרמות המלאי בחברה נמצאים באופן מתמיד במאבק להגיע לאופטימזציה בין שלושת האילוצים המיוצגים על ידי צלעותיו של "השילוש הקדוש" המורכב מ:

3         זמינות מלאה של חומרי גלם

3         רמת מלאי נמוכה

3         עלות

מאבקם של מנהלי הרכש והאחראים לרמות המלאי בחברה, להגיע לאופטימיזציה בין שלושת האילוצים המוזכרים, מתרחש בשתי חזיתות עיקריות.

3         הסביבה העסקית והכלכלית בה פועלת החברה

3         סביבת הארגון הפנימית

הסביבה העסקית והכלכלית בארץ מכבידה על מלחמת ההישרדות של מרבית הארגונים.

 

בניסיונם להוריד עלויות מנסים היום מנהלי הרכש לקבל תנאי תשלום משופרים, תוך דחיית מועדי תשלום והנחות נוספות על המחירים אשר ניתנו עד כה. תופעה נוספת שאותה אנו למדים מתוך דיווחי ספקים הינה לחץ  לשינוי חוזים שנחתמו בין חברות בארץ ואשר הוצמדו לדולר. מטרת השינוי הינה ריסון עלות החומר אשר שנגזרת לעתים קרובות משערי מטבע שנתונים בתקופה זו לשינויים, שלא בהכרח ניתן לצפותם, ולנטרל עלייה בשערי המט"ח לאור פיחות במעמדו של השקל בחודשים האחרונים.

 

המצב הכלכלי השורר במשק וחוסר הוודאות באשר לעתיד גורמים לספקים לנסות להקטין נפחי אשראי ללקוחות ולנסות לקצר במועדי תשלום, זאת על מנת לשפר את תזרים המזומנים בארגון ולהקטין את הסיכון לחובות  אבודים. למרות כל זאת, חוששות חברות רבות מאובדן לקוחות והן מנסות לשמר לקוחות גם בעלויות הפסד.

 

הנפגעות העיקריות מלחצים אלה הינן חברות קטנות ובינוניות, ובעיקר אלה שמתקשות לתפקד בסביבה העסקית והתחרותית שנוצרה. החברות הקטנות והבינוניות סובלות הן בהיותן לקוחות, שכן הן נדרשות לתשלומים בתנאים מוכתבים על ידי ספקיהן והן על ידי לקוחותיהם הגדולים המנסים בכל מחיר להקטין עלויות ולהקל על תזרים המזומנים שלהן.

 

סביבת הארגון הפנימית

לצורך השגת יעדי ההתייעלות ייטיבו מנהלי הרכש להתמודד עם משימתם אם יפעלו בשני מישורים:

×                  הסביבה העסקית, תוך ניסיון להגיע להורדת עלות הרכש ותוך השגת תנאי תשלום עדיפים ומועדי אספקה מתואמים לדרישות מערך הייצור.

×                  במישור הפנים ארגוני, מוצע למנהל הרכש להתמקד בבחינת המלצות עיתוד מלאי לרכש על יד בחינת רמת המתאם שבין ההמלצות לרכש ובין צורכי הארגון.

 

משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה מפעיל את פרויקט הניהול האיכותי בתעשייה, על מנת לאפשר למפעלים ולעסקים לפתח את מערכות הניהול ולקדמן, להלן פירוט:

 

שם התוכנית

מטרת התוכנית

אוכלוסיית היעד

תנאי התוכנית

ניהול איכותי

 

שיפור היעילות, הורדת עלויות, עמידה בלוחות זמנים והטמעת גישות ניהול איכותיות לשיפור איכות המוצר, תהליכי הייצור ובקרת איכות

מפעל המעסיק בין 25 ל- 500 עובדים

ייעוץ בהיקף של עד 400 שעות.

(למפעלים המעסיקים 25 – 50 עובדים  - עד 200 שעות ייעוץ).

השתתפות עצמית של 50% מעלות הייעוץ.

 

* יוני פסטרנק- מנכ''ל משותף טקטרנדס יועצים לניהול בע''מ, yoni@techtrends.co.il

מנהל המחלקה לכלכלת עסקים, התאחדות התעשיינים:

טל : 03-5198807/9

נייד : 050-7478858

פקס : 03-5198732


לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה לכלכלת עסקים. טלפון: 03-5198807, דוא"ל: Rinat@industry.org.il

הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
התאחדות לשירות העסק שלך

עושים בית ספר לתעשייה 
 המכללה לניהול בתעשייה
 עריכת מגוון ימי עיון, קורסים וסדנאות
 לבעלי התפקידים בהנהלות
 מפעלי התעשייה לצורך העשרה
 וקניית כלים ומיומנויות בתחומי פעילותן
 ההכשרות מתקיימות בשיתוף ובהנחיית
 גופים מקצועיים מהמובילים במשק,
 ומותאמות במיוחד לקהל היעד 
  לפרטים נוספים

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share