נמשך המשבר בתעשייה; הרבע הראשון של 2009 – הקשה ביותר לתעשייה זה יותר מ-30 שנה

20/05/2009

ברבע השני צפויה להימשך הנסיגה בתפוקת התעשייה, במכירות לשוק המקומי, ביצוא, בפיטורי עובדים ובהשקעות, תוך התמתנות בעוצמתה - 55% צופים ירידה בתפוקה;

49% צופים פיטורי עובדים

  

המשבר בתעשייה נמשך. הרבע הראשון של 2009 הנו הקשה ביותר לתעשייה זה יותר מ-30 שנה. ברבע השני של 2009 צפויה להימשך הנסיגה בתפוקת התעשייה, במכירות לשוק המקומי, ביצוא, בפיטורי עובדים ובהשקעות. כך עולה מסקר הציפיות של התאחדות התעשיינים שערך לאחרונה אגף כלכלה בהתאחדות התעשיינים בקרב 186 חברות תעשייתיות.

 

רובי גינל, ראש אגף כלכלה בהתאחדות התעשיינים, שמסר על כך ציין, כי תחזיות התעשיינים לרבע השני של השנה, מצביעות על מאזן נטו שלילי של 28% בתפוקת התעשייה, כאשר 55% מהתעשיינים צופים ירידה בתפוקה, לעומת 19% שצופים גידול בתפוקתם, רובם המכריע צופה גידול קל בלבד. על אף ההתמתנות, חשוב לזכור כי עדיין צפויה נסיגה בתפוקת כל ענפי התעשייה.

 

התמתנות קלה ביותר צפויה בקצב פיטורי העובדים מהתעשייה ברבע השני של 2009 - כאשר 49% צופים פיטורי עובדים, לעומת 7% בלבד אשר צופים גידול קל. גינל מציין, כי על אף הצפי להתמתנות קצב הפיטורים - עדיין בפרספקטיבה היסטורית מדובר בקצב מהיר ביותר של פיטורים.

 

התמתנות צפויה גם בעוצמת הנסיגה במכירות לשוק המקומי - 62% מהתעשיינים צופים ירידה במכירות המקומיות, לעומת 15.5% שצופים עלייה, מרביתם עלייה קלה.

 

גינל מדגיש, כי עם זאת עדיין צפויה נסיגה במכירות המקומיות בכל ענפי התעשייה.

 

היצואנים בסקר צופים אף הם התמתנות ניכרת בעוצמת הנסיגה במשלוחי היצוא. 46% מהיצואנים בסקר צופים נסיגה נוספת ביצוא, אל מול 23.5% שצופים עלייה במשלוחי היצוא – מרביתם עלייה קלה. התמתנות ניכרת, בעוצמת הירידה ביצוא, צפויה בכל ענפי התעשייה, אם כי בפרספקטיבה היסטורית עדיין מדובר בירידה חדה ביותר.

 

במקביל, צופים התעשיינים נסיגה נוספת בהשקעות התעשייה ברבע השני של השנה, תוך התמתנות מסוימת בעוצמת הירידה - 40% מהתעשיינים צופים נסיגה בהשקעות, לעומת 8% בלבד שצופים עלייה. נסיגה צפויה בהשקעות בכל ענפי התעשייה.

מדיווחי התעשיינים מתברר כי ברבע הראשון של 2009 נמשכה ואף העמיקה הנסיגה הדרמטית בתפוקת התעשייה - 70% מהתעשיינים דיווחו על ירידה בתפוקתם, לעומת 13.5% בלבד שרשמו גידול, מרביתם גידול קל. גינל מציין, כי נסיגה כה חדה בתפוקת התעשייה לא דווחה זה למעלה משלושה עשורים, ולא נרשמה מעולם במסגרת סקר הציפיות.

 

במקביל, החמירה ברבע הראשון של 2009 הירידה בניצולת מלאי ההון. ירידה בעוצמה שכזו לא דווחה עד כה במסגרת הסקר. 64% מהתעשיינים רשמו ירידה בניצולת הציוד, לעומת 10% בלבד שרשמו עלייה. כמו כן, מדווחים התעשיינים על ירידה חדה נוספת במלאי המוצרים הגמורים ובמלאי חומרי הגלם.

בהתאם לציפיות, מדווחים התעשיינים, כי בתחילת 2009 הואץ משמעותית קצב פיטורי העובדים בתעשייה. יותר ממחצית התעשיינים דיווחו על פיטורי עובדים, לעומת 4% בלבד שדיווחו על קליטה מתונה. גינל מדגיש, כי זה כ- 30 שנה, מאז הרבע הראשון של שנת 1980, לא דווח במסגרת הסקר על פיטורי עובדים בעוצמה כה חזקה.

בנוסף, דווח על העמקה נוספת של הנסיגה במכירות התעשייה לשוק המקומי ברבע הראשון של 2009. 71% מהתעשיינים דיווחו על ירידה במכירות המקומיות, לעומת 6% בלבד שדיווחו על עלייה, מרביתם עלייה קלה. גינל מציין כי זה קרוב ל-30 שנה לא נרשמה נסיגה כה חדה במכירות לשוק המקומי.

 

העמקה נוספת של הירידות נרשמה גם בהיקף משלוחי היצוא בתחילת 2009, בעוצמה שטרם נרשמה כמותה במסגרת הסקר. מאזן נטו שלילי נמוך ביותר של 40% נרשם כאשר 61% מהיצואנים רשמו ירידה ביצוא, לעומת 13% בלבד שרשמו עלייה ביצוא. גינל מדגיש, כי לראשונה זה 7 שנים מדווחים היצואנים בסקר על חמישה רבעונים רצופים של ירידות בהיקף משלוחי היצוא, וכי הנסיגה הנוכחית חדה משמעותית, בהשוואה לזו שנרשמה לפני כשבע שנים.

 

גינל מציין, כי בתחילת 2009, נמשכה השחיקה ברווחיות היצוא תוך התמתנות נוספת בעוצמתה. מאזן נטו שלילי של 19% נרשם ברבע הראשון של 2009. 47% מהיצואנים שהשיבו לסקר דיווחו על שחיקה ברווחיות (מהם 17% דיווחו על שחיקה ניכרת), לעומת 24% שדיווחו על עלייה ברווחיות, מרביתם עלייה קלה.

 

בנוסף, ובהתאם לציפיות, מדווחים היצואנים בסקר, כי נמשכה, ואף החריפה בתחילת השנה, ירידת מחירי היצוא במונחי מט"ח - מאזן נטו שלילי של 24%, לאחר מאזן שלילי של כ- 17% בסקר הקודם.

 

להערכת היצואנים, תימשך הירידה במחירי היצוא בחודשים הבאים, תוך התמתנות בעוצמה.

 

גינל מציין, כי בתחילת השנה העמיקה באופן דרמטי הירידה בהשקעות התעשייה בנכסים קבועים. 42% מהתעשיינים דיווחו על ירידה בהשקעות, לעומת 7% בלבד שדיווחו על עלייה. כן מדווחים התעשיינים בסקר על קושי בשמירה על מסגרת האשראי הקיימת ברבע הראשון של 2009. 47% מהתעשיינים דיווחו על קושי, מתוכם 11% דיווחו על קושי ניכר, לעומת 38% שדיווחו כי אין כלל קושי.

 

בדומה, 47% מהתעשיינים מדווחים, כי בתחילת 2009 קיים קושי בקבלת אשראי חדש - 24% מתוכם דיווחו על קושי ניכר, לעומת 19.5% הטוענים כי אין קושי בקבלת אשראי חדש.

 

נספח:

 

 

Q1/09

Q2/09

 

ירידה

עליה

ירידה

עליה

יצוא

61%

13%

46%

23.5%

ייצור

70%

13.5%

55%

19%

מועסקים

50%

4%

49%

7%

השקעות

42%

7%

40%

8%

 

הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
התאחדות לשירות העסק שלך

מקדמים כחול לבן "מטה מיוצר בישראל"
ריכוז תלונות של יצרנים לגבי אפלייתם
לרעה,מול מוצרי ייבוא.טיפול בתלונות
מפעל הנתקל בהעדפת רכש מתוצרת חוץ
שלא על בסיס מחיר ואיכות.
ניהול פעולות הסברה לטובת
המפעל או המוצר.ועוד...
לפרטים נוספים

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share