30% מהחברות הוציאו את העובדים לחופשה מרוכזת, על חשבון ימי חופשה

20/05/2009

7% הוציאו את העובדים לחופשה ללא תשלום, 15% עברו לשבוע עבודה מקוצר. 19% מהמפעלים הגבילו את הקילומטראז' לעובדים בשיעור ממוצע של כ- 20%; יותר ממחצית צמצמו את תקציבי הרווחה 80% - צמצמו שעות נוספות

 

בשל המשבר הכלכלי נאלצו חברות התעשייה, במקביל להורדות השכר, גם לצמצם בהוצאות ולנקוט בצעדי התייעלות מגוונים - 19% מהמפעלים הגבילו את הקילומטראז' לעובדים בשיעור ממוצע של כ- 20%. כך מסר רן טוטנאור, יו"ר ועדת העבודה בהתאחדות התעשיינים, ומנכ"ל חברת טוטנאור, בהסתמכו על סקר שערכה התאחדות התעשיינים בנושא השינויים במדיניות השכר והעסקה בתעשייה לנוכח המשבר הכלכלי.

 

מהסקר שערכה מחלקת המחקר הכלכלי בהתאחדות התעשיינים, בשיתוף אגף עבודה של ההתאחדות מתברר כי ו-18% מהחברות צמצמו את סבסוד הארוחות, 51% מהמפעלים דיווחו על צמצום תקציבי הרווחה, ו- 40% מהחברות צמצמו את תקציב ההדרכה.

 

טוטנאור מציין, כי 21% מהמפעלים הפחיתו את סך המתנות לחגים, 4% צמצמו את גילום הרכב ו-3% צמצמו את ההחזרים על הוצאות נסיעה.

 

יו"ר ועדת העבודה בהתאחדות התעשיינים מדגיש, כי המשבר בתעשייה אילץ את המפעלים לנקוט במגוון צעדי התייעלות, באופן ניהול מצבת כוח האדם, במטרה להקטין ככל הניתן את היקף הפיטורים ולהגדיל את יכולת ההישרדות. כל זאת, תוך שיתוף פעולה עם העובדים, כאשר בקרב חלק מהמפעלים מדובר בצעדים זמניים אשר ייבחנו בהמשך.

 

טוטנאור מציין, כי הצעד העיקרי שבוצע הינו צמצום שעות נוספות – 80% מהחברות שהשתתפו בסקר צמצמו שעות נוספות, אולם יותר ממחציתן לא הסתפקו בכך וביצעו מהלכי      התייעלות נוספים.

 

30% מהחברות הוציאו את העובדים, למעט ההנהלה, לחופשה מרוכזת על חשבון ימי החופשה של העובדים. חלק מהמפעלים אפשרו לעובדיהם לקחת חופשה על חשבון ימי חופשה עתידיים. מספר ימי החופשה היזומה הממוצע - 5 ימים בחודש; יותר משליש מהמפעלים ציינו כי בנוסף, שילבו גם צעדים נוספים (חלקם שילבו בין חופשה על חשבון ימי החופשה של העובד, לחופשה ללא תשלום - חל"ת).

 

7% מהמפעלים נאלצו להוציא את עובדיהם, למעט ההנהלה, לחופשה מרוכזת ללא תשלום (חל"ת). מספר ימי החופשה היזומה ללא תשלום: 5.5 ימים בחודש.

 

מהסקר של התאחדות התעשיינים מתברר, כי 15% מהמפעלים עברו לשבוע עבודה מקוצר. מרביתן ביצעו זאת על חשבון ימי החופשה של העובד, ורק מיעוטן נקטו בצעד זה תוך הורדת שכר.

 

טוטנאור מציין, כי 10% מהחברות קיצרו גם את שבוע העבודה של דרג ניהול הביניים, 7% קיצרו את שבוע העבודה לכלל העובדים בחברה, לרבות ההנהלה הבכירה.

עוד מתברר מסקר התאחדות התעשיינים, כי 6% מהחברות קיצרו את שבוע העבודה לעובדים, למעט ההנהלה, תוך הורדת שכר בהתאם. 4% קיצרו את שבוע העבודה לכלל העובדים, לרבות ההנהלה הבכירה והנהלת הביניים.

 

טוטנאור מדגיש, כי 11% מהמפעלים צמצמו היקפי משרה לעובדים, להיקף משרה ממוצע של 92%. כל זאת, תוך שמירה על מספר ימי העבודה שהיו נהוגים עד כה והורדת שכר בהתאם.

הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
התאחדות לשירות העסק שלך

מקדמים כחול לבן "מטה מיוצר בישראל"
ריכוז תלונות של יצרנים לגבי אפלייתם
לרעה,מול מוצרי ייבוא.טיפול בתלונות
מפעל הנתקל בהעדפת רכש מתוצרת חוץ
שלא על בסיס מחיר ואיכות.
ניהול פעולות הסברה לטובת
המפעל או המוצר.ועוד...
לפרטים נוספים

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share