אגרת נשיא - תוספת ימי חופשה ושינויים בהסדרים הפנסיוניים

9/11/2015

לכבוד

המנהל/ת הכללי/ת

 

נכבדי/תי,

 

ברצוני לעדכן בשני נושאים הרלבנטיים לניהול המפעל, בהם הגענו לסיכומים עם ההסתדרות במטרה למנוע תוספת עלויות ובירוקרטיה למפעל:

 

תוספת ימי חופשה לעובדים - לפני כארבעה חודשים הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק פרטית לתוספת ימים משמעותית למכסתימי החופשה להן זכאי העובד. הצעה זו אושרה בועדת שרים לחקיקה והועברה להמשך חקיקה בכנסת.

במטרה למנוע את תוספת העלויות המשמעותית למגזר העסקי, שנאמדה בכ-6 מיליארד ₪ בשנה, הגענו להסכמה עם ההסתדרות ועם משרד הכלכלה על מודל מאוזן ואחראי, לפיו תינתן תוספת של 1-2 ימי חופשה לעובדים חדשים, החל מחודש יולי 2016.

לגישתנו, המהלך המתואם מביא לאיזון בין הצורך לתרום לאיכות חייו של העובד בשנות העבודה הראשונות במקום העבודה, ובין יכולת המגזר העסקי לשאת בייקור בעלות ההעסקה.

סקירת ההצעה המקורית בתקשורת- הקש כאן.

סקירת הסיכום הסופי בתקשורת- הקש כאן

 

שינויים בהסדרים הפנסיוניים - לפני כחודש הגיש משרד האוצר הצעה לשינויים משמעותיים בניהול הפרשות הפנסיה לעובדים. על פי הצעה זו, היו המפעלים נדרשים להפסיק לעבוד עם הסוכן של העובדים ולהעסיק חברת תפעול נוספת, אשר תנהל את הסליקה והמעקב אחר ההפרשות הפנסיוניות בעלות מוערכת של מאות ₪ בשנה לעובד. 

במטרה לשנות את המודל המתוכנן, אשר היה גורם לתוספת עלויות משמעותית ולהגדלת מורכבות ניהול ההפרשות, הגענו להסכמה עם ההסתדרות על מודל חלופי, אשר מגדר את העלויות שהמפעלים ישלמו בגין כלל פעילויות התפעול.

על פי מודל זה, למעסיק תינתן היכולת להמשיך לעבוד במתכונת הקיימת עם  אותו מנהל הסדר, כאשר המעסיק ישלם ישירות עבור עלויות התפעול דמי תפעול בשיעור 0.6% + מע"מ מהפרשות העובד ולא פחות מ- 10.5 ש"ח +מע"מ לחודש. עלות תפעול זו כוללת גם את עלות תפעול ממשק המעסיקים, אשר החלטה לגביו התקבלה בעבר, ואשר צפוי להיות מופעל מחודש ינואר 2016. במקביל, למעסיק תנתן האפשרות להעסיק חברת תפעול בנפרד מסוכן הביטוח של העובד, כפי שנוסח בהצעה המקורית. חלקם של השינויים המתוכננים ייכנסו לתוקף באפריל 2016 ובחלקם בדצמבר 2016.

סקירת ההצעה המקורית בתקשורת- הקש כאן

סקירת הסיכום הסופי- הקש כאן

 

אנו משוכנעים כי באמצעות הסכמים אלו, הפחתנו בצורה משמעותית את העלויות שהיו עלולות להיות מוטלות על המפעלים, וכמו כן, מנענו את הבירוקרטיה הנוספת שהיתה הופכת להיות מנת חלקנו. זאת, לצד שמירה על זכויות ותנאי העובדים במודל מאוזן ואחראי.

 

לפרטים נוספים אודות שני ההסכמים והחקיקה, אנא פנו לעו"ד מיכל וקסמן-חילי, ראש תחום חקיקת עבודה  בדוא"ל  michalh@industry.org.il או בטל': 03-5198731/819.

 

 

בברכה, 

 

שרגא ברוש
נשיא

אגרת נשיא - תוספת ימי חופשה ושינויים בהסדרים הפנסיוניים  אגרת נשיא - תוספת ימי חופשה ושינויים בהסדרים הפנסיוניים
הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
התאחדות לשירות העסק שלך

מייעצים לך בענייניי עבודה ויחסי עבודה

·  ייעוץ שוטף למפעלים בכל הנוגע
   לחוקי העבודה וליחסי עבודה 
   הן במישור הקיבוצי והן
   במישור הפרטני

·  מעורבות בהליכי חקיקה בכנסת
   ובוועדותיה.

·  טיפול במימוש חוקים,
   תקנות וצווים,
   מול גורמים ממשלתיים.ועוד...

לפרטים נוספים

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share