אגרת נשיא - הקמת רשות לחדשנות טכנולוגית

9/08/2015

לכבוד
המנהל/ת הכללי/ת
 
נכבדי/תי,
 
הנדון: הקמת רשות לחדשנות טכנולוגית
 
אנו שמחים לבשרכם כי הכנסת אישרה ביום חמישי האחרון את החוק להקמת הרשות לחדשנות טכנולוגית.

החוק החדש עומד בקנה אחד עם מטרותיה המרכזיות של התאחדות התעשיינים:
הגדלת כושר התחרות של התעשייה באמצעות הגדלת הפריון, וקידום מערך המחקר והפיתוח. כמו כן ההתאחדות, כמייצגת את התעשייה הישראלית על כל ענפיה, קיבלה במסגרת החוק מעמד מיוחד בניהול והקצאת תקציב המו"פ והחדשנות הממשלתי.

החוק החדש קובע כי הרשות תחליף את לשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה, בכל הקשור לניהול עולם תמריצי המו"פ לתעשייה. זאת במטרה לאפשר גמישות והתאמת כלי החדשנות הממשלתיים, לטובת הגדלת החדשנות והפריון בתעשייה הישראלית.

זהו תקציב התמריצים הגדול לתעשייה, בהיקף שנתי של כ- 1.5 מיליארד ₪ - פי 5 מתקציב מרכז ההשקעות.
את התקציב בחוק החדש מנהלת מועצת הרשות ולא הממשלה, כפי שהיה נהוג בעבר. למועצה סמכויות רחבות בכל הקשור למטרות תקציב המו"פ, הקצאתו, החלטות על כלי מימון חדשים והוצאת ידע, ועוד.
 
בעקבות מו"מ מקצועי בין התאחדות התעשיינים והממשלה סוכם כי:
1. במועצת הרשות יכהנו שלושה נציגי ציבור.
2. לנציגי הציבור זכות הכרעה בנושאים רגישים כגון: שינוי כללי הוצאת ידע מישראל, גיוס חוב והקמת שותפויות עם קרנות הון סיכון.
3. נציגי הציבור ייבחרו על ידי ועדת איתור הכוללת את המדען הראשי, נשיא התאחדות התעשיינים או מי מטעמו, ושני נציגים נוספים, אשר ימונו על ידי שר האוצר ושר הכלכלה, בהתייעצות עם התאחדות התעשיינים וגורמים רלבנטיים נוספים.
4. במקרים של גיוס כספים ממקורות שאינם תקציב המדינה ובמטרה שלא לפגוע בתקציב הממשלתי סוכם כי: הכספים שיגויסו יהיו תוספת לתקציב המדינה, ויופנו למטרות שיוגדרו מראש ויאושרו על ידי רוב של נציגי הציבור במועצה. זאת לאחר יידוע של התאחדות התעשיינים.
5. בועדות המחקר אשר יחליטו בנוגע לחלוקת ההטבות בפועל לתעשייה, יכהנו שלושה נציגי ציבור אשר ימונו על ידי ועדת איתור ובה נציגי הציבור במועצה.
 
כל הסיכומים אושרו בחקיקה.
התאחדות התעשיינים תמשיך בכל עת לפעול לצד הרשות ותסייע לה בקידום והטמעת תהליכי חדשנות והגדלת פריון בתעשייה הישראלית. 
 
לרשותכם תמיד,

 


שרגא ברוש

נשיא

אגרת נשיא - הקמת רשות לחדשנות טכנולוגית  אגרת נשיא - הקמת רשות לחדשנות טכנולוגית
הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
התאחדות לשירות העסק שלך

מקדמים כחול לבן "מטה מיוצר בישראל"
ריכוז תלונות של יצרנים לגבי אפלייתם
לרעה,מול מוצרי ייבוא.טיפול בתלונות
מפעל הנתקל בהעדפת רכש מתוצרת חוץ
שלא על בסיס מחיר ואיכות.
ניהול פעולות הסברה לטובת
המפעל או המוצר.ועוד...
לפרטים נוספים

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share