קול קורא לשיתוף פעולה בחקר מקרה בעבודת דוקטורט בנושא: סקירת מצב נוהלי העבודה במפעל

סקירת מצב נוהלי העבודה במפעל - ללא עלות

חברות נתקלות היום בהעדר יכולת מדידה רציפה ואובייקטיבית, והן תלויות בדיווחי עובדים ובמילוי שאלונים סובייקטיביים.

קול קורא זה מזמין חברות תעשייתיות, או חברות מתחום השירותים הפיננסיים שבהן שרשרת האספקה מהווה מרכיב חיוני, לשתף פעולה בחקר מקרה בעבודת דוקטורט. עבודה זו, תציע תהליך של שיפור מתמיד אשר יוביל את העובד האינדיבידואל למצוינות בשירות הארגון, תוך שילוב  קוד אתי ומוסרי בין העובד לחבריו ובין העובד לארגון, כחלק אינטגרלי של נוהלי העבודה.

נושא המחקר מתאים דווקא לחברות תעשייתיות שבהן שרשרת האספקה מהווה מרכיב חיוני, כמו גם לחברות שירותים פיננסיים שבהן נדמה שתלות הארגון בעובדיו האינדיבידואליים גדולה מתלות העובד בארגון. אירועי התקופה האחרונה מוכיחים, פעם נוספת שיש ביכולתו של העובד האינדיבידואלי לפגוע בארגון ובלקוחותיו בשל התנהלות לא-אתית ולא-מוסרית.

תהליך השיפור המתמיד מלווה את העובד מרגע קליטתו בארגון ועד הבאתו למיצוי יכולתו האישית, תוך שילוב התנהלות אתית ומוסרית – בין העובד לחבריו ובין העובד לארגון. משתני המודל ניתנים למדידה רציפה וניתן לשלבם בכלי המדידה של הארגון, דוגמת הBSC. בשונה ממודלי ניהול נפוצים אחרים, מודל הניהול הנו מוטה עובד ולא מוטה ארגון. התהליכים המוצעים מתמקדים באופן ביצוע תהליכי העבודה, ולא בתפקיד העובד בארגון, כך שיתאימו לכל עובד ובכל רמה בארגון.

כיום, חברות שמיישמות קוד אתי בארגונן נתקלות בעיקר בשתי בעיות: האחת - שזירת קוד אתי בנוהלי העבודה כחלק מובנה בתהליכי העבודה, ולא כתהליך נלווה לתהליכי העבודה. השנייה – העדר יכולת מדידה רציפה ואובייקטיבית אלא תלות בדיווחי עובדים ובמילוי שאלונים סובייקטיביים.

המודל מציע פתרונות לשתי הבעיות:
1. שזירת הקוד האתי בתהליכי העבודה – המודל, שהנו היררכי ומורכב משלבים שונים, יצביע על המיקום המדויק שבו יש לשלב את הקוד האתי באופן שישפר את תפקודו של העובד, תוך תהליך של שיפור מתמיד, ויביא אותו למצוינות בשירות הארגון.
2. מדידה רציפה ואובייקטיבית – משתני המודל, הן הכמותיים והן האיכותיים, ניתנים למדידה. שילוב המדדים בכלי מדידה (כגון כלי ה
BSC) יהפכו את המדידה לרציפה ואובייקטיבית, ככל שניתן.

אשמח אם חברות מהתחומים האמורים יאפשרו לי לבצע חקר מקרה בקרב קבוצת עובדים שתיבחר, במידה שהצעה זו תימצא ככזו שתועיל לארגון ולעובדיו. חקר המקרה יכלול סקירת המצב הקיים, התאמת המודל לנוהלי העבודה, הטמעת המודל בקרב אותה קבוצת עובדים, מדידה והסקת מסקנות, ויפורסם כחלק מעבודת הדוקטורט.


בברכה,

נעם צרפתי
050-6782962
noam.sarfati@gmail.com

הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
התאחדות לשירות העסק שלך

עושים בית ספר לתעשייה 
 המכללה לניהול בתעשייה
 עריכת מגוון ימי עיון, קורסים וסדנאות
 לבעלי התפקידים בהנהלות
 מפעלי התעשייה לצורך העשרה
 וקניית כלים ומיומנויות בתחומי פעילותן
 ההכשרות מתקיימות בשיתוף ובהנחיית
 גופים מקצועיים מהמובילים במשק,
 ומותאמות במיוחד לקהל היעד 
  לפרטים נוספים

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share