מדד מצב הרוח של התעשיינים

22/04/2009

 

מדד מצב הרוח של התעשיינים, שנערך על-ידי המחלקה למחקר כלכלי באגף הכלכלה של התאחדות התעשיינים בסוף הרבעון הראשון של 2009, משקף פסימיות בקרב התעשיינים לגבי הרבע השני של השנה, אם כי במידה פחותה בהשוואה לרבעון הקודם.

מדד זה, שבוחן אחת לרבעון את תחזיותיהם של התעשיינים באשר למצב התעשייה בשלושת החודשים הבאים, עמד בסוף הרבע הראשון של 2009 על 82.5 נקודות. מדד המצביע על צפי לנסיגה חדה בפעילות התעשייתית ברבע השני של השנה. 

ההרעה במצב רוחם של התעשיינים החלה כבר ברבע הראשון של 2008, כאשר צפו האטה ניכרת בפעילות, עת התקרב המדד לקו ה- 100, והפכה לפסימיות של ממש החל מהרבע השני אשתקד עת חצה המדד לראשונה מזה כחמש שנים[1] את קו ה- 100, הקו המפריד בין צפי להתרחבות בפעילות לצפי לנסיגה. פסימיות התעשיינים נמשכה גם ברבע השלישי של 2008 כאשר המשיך המדד לרדת עד לרמה של – 95.6 נקודות, והחריפה באופן דרמטי בסוף 2008, כאשר ירד המדד לרמת שפל של 77.8 נקודות, כמותו לא נרשם מאז החלה מחלקת המחקר הכלכלי במעקב אחר "מצב רוחם" של התעשיינים[2].

המדד שנערך ברבע הראשון של 2009 עדיין מצביע על פסימיות מתמשכת בקרב התעשיינים, אך, יחד עם זאת, לראשונה מזה ארבעה רבעונים רצופים של ירידה במדד, מסתמנת בלימת ההידרדרות במצב רוחם של התעשיינים.

 

 

 

יודגש כי מדד זה מציג אך ורק את תחזיות התעשיינים בכל נקודת זמן, מבלי להתייחס לנתונים בפועל. לפיכך, משקף מדד זה את מצב הרוח בלבד של התעשיינים, הנגזר משקלול תחזיותיהם לשלושת החודשים הבאים. המדד לרבע הראשון של 2009 מבוסס על שקלול הערכותיהם של 188 תעשיינים באשר להתפתחות הצפויה בשלושת החודשים הבאים בתפוקה, בתעסוקה ובהשקעות במפעליהם.

 

 

פירוט רכיבי מדד מצב הרוח של התעשיינים:

רכיבי המדד השונים מצביעים על פסימיות רבה בקרב התעשיינים באשר לצפוי ברבע השני של 2009, עם כי במידה פחותה בהשוואה לרבעון הקודם. מדדי התפוקה, התעסוקה וההשקעות בתחילת 2009 משקפים שיפור קל במצב רוחם של התעשיינים באשר להתפתחות התעשייתית בשלושת החודשים הבאים.

תפוקה: מדד תפוקת התעשייה רשם עליה ברבע הראשון של 2009 לרמה של 81.8 נקודות, המשקף צפי להתמתנות עוצמת הנסיגה בתפוקת התעשייה ברבע השני של השנה. זאת לאחר מדד נמוך ביותר בסוף 2008 (73.9 נקודות) כמותו לא נרשם מאז החלה המחלקה למחקר כלכלי בבניית המדד2, ומדד של 91.9 נקודות ברבע השלישי אשתקד. לראשונה מזה שבעה רבעונים רצופים של ירידה במדד תפוקת התעשייה, מסתמנת סנונית ראשונה לשיפור מצב רוחם של התעשיינים, כאשר מדד הצפי לתפוקת התעשייה בשלושת החודשים הבאים רשם עלייה.

השקעות:  מדד ההשקעות רשם אף הוא עליה ברבע הראשון של 2009 לרמה של 82.3 נקודות, לאחר מדד נמוך ביותר, של 77.5 נקודות, ברבע האחרון של 2008, כמותו לא נרשם מאז בניית המדד2, ולאחר מדד של 98.7 נקודות ברבע השלישי אשתקד. מדד זה משקף ירידה מסויימת במידת הפסימיות בקרב התעשיינים באשר לעוצמת הנסיגה הצפויה בהשקעות בתעשייה ברבע השני של השנה,. למדד ההשקעות חשיבות רבה כאינדיקטור המצביע על מידת הפסימיות של התעשיינים, שכן כשנעלמת האופטימיות יורדת גם הנכונות לבצע השקעות לעתיד.

תעסוקה: גם במדד התעסוקה ניתן לראות שיפור קל במצב הרוח. לאחר ארבעה רבעונים רצופים של ירידה במדד, נרשמה עליה קלה ביותר ברבע הראשון של 2009 לרמה של 83.0 נקודות, המשקפת צפי להתמתנות קלה בקצב פיטורי העובדים מהתעשייה ברבע השני של השנה. זאת לאחר מדד נמוך ביותר ברבע האחרון של 2008 (80.0 נקודות) כמותו לא נרשם מאז בניית המדד2. יש לציין, כי על אף העלייה במדד בהשוואה לרבע האחרון אשתקד, נותר המדד נמוך בהשוואה לשלושת הרבעונים הראשונים של 2008, ועדיין משקף פסימיות רבה בקרב התעשיינים באשר למצב התעסוקה בתעשייה.

 

מדד מצב הרוח של התעשיינים, 2004 – 2008

התקופה

מדד משוקלל

רכיבי המדד

 

מדד כללי

תפוקה

השקעות

תעסוקה

מדד שנתי

 

 

 

 

2005

107.4

111.4

109.6

103.1

2006

108.6

115.0

108.6

105.4

2007

107.9

112.4

108.8

104.7

2008

93.7

93.1

95.2

92.5

מדד רבעוני

 

 

 

 

Q4/05

110.0

113.7

112.9

105.3

Q1/06

110.5

117.1

111.6

106.2

Q2/06

109.7

115.4

108.8

107.8

Q3/06

106.5

113.7

106.6

102.8

Q4/06

107.7

113.6

107.4

104.9

Q1/07

109.8

116.7

110.0

106.1

 Q2/07

107.8

114.2

106.2

106.1

Q3/07

105.5

109.3

106.6

102.5

Q4/07

108.5

109.4

112.3

104.2

 Q1/08

102.3

104.7

103.6

99.8

 Q2/08

99.1

102.0

100.9

95.7

Q3/08

95.6

91.9

98.7

94.3

Q4/08

77.8

73.9

77.5

80.0

Q1/09

82.5

81.8

82.3

83.0

המדד בוחן אחת לרבעון את השינויים במצב הרוח של התעשיינים לגבי השינויים הצפויים בשלושת החודשים הבאים לגבי מספר אינדיקטורים מרכזיים בתעשייה: ייצור, מועסקים והשקעות. המדד משקף ממוצע משוקלל של האינדיקטורים: השקעות (40%), מועסקים (40%), המצביעים על צמיחה לטווח ארוך, וכן אינדיקטור התפוקה (20%) המצביע על צמיחה בטווח הקצר.

 

כאשר ערך המדד נמצא מעל קו ה- 100 הדבר מעיד על אופטימיות בקרב התעשיינים, הנגזרת מצפי להתרחבות בפעילות התעשייתית, כאשר ערך המדד נמצא מתחת לקו ה- 100 הדבר מעיד על פסימיות, הנגזרת מצפי לנסיגה בפעילות. כאשר ערך המדד הינו 100 הדבר מעיד כי לא חל שינוי במצב רוחם של התעשיינים בהשוואה לרבע קודם.

    


[1] הפעם האחרונה בה ירד המדד אל מתחת לקו ה- 100 הייתה ברבע השלישי של 2003

[2] מאז תחילת 1999

הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
התאחדות לשירות העסק שלך

עושים בית ספר לתעשייה 
 המכללה לניהול בתעשייה
 עריכת מגוון ימי עיון, קורסים וסדנאות
 לבעלי התפקידים בהנהלות
 מפעלי התעשייה לצורך העשרה
 וקניית כלים ומיומנויות בתחומי פעילותן
 ההכשרות מתקיימות בשיתוף ובהנחיית
 גופים מקצועיים מהמובילים במשק,
 ומותאמות במיוחד לקהל היעד 
  לפרטים נוספים

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share