מדד חברות התעשייה הרב-לאומיות

מדד להתפתחות חברות התעשייה להן פעילות יצרנית בחו"ל         

 

מדד חברות התעשייה הרב-לאומיות מצביע על צפי להמשך הנסיגה החדה בפעילותן של חברות התעשייה הרב-לאומיות[1] בחו"ל ברבע השני של 2009. יחד עם זאת, המדד משקף צפי להתמתנות משמעותית בעוצמת הנסיגה בפעילותן בחו"ל.

 

המדד לרבע השני של 2009 עמד על 88.1 נקודות, זאת לאחר רמת שפל בתחילת 2009, עם מדד של 80.3 נקודות, המשקף נסיגה חדה ביותר בפעילותן של חברות התעשייה הרב-לאומיות בחו"ל ברבע הראשון של השנה. מדד כה נמוך לא נרשם מאז החלה מחלקת המחקר הכלכלי בבניית מדד זה[2]. המדד הצפוי לרבע השני גבוה אף בהשוואה למדד שנרשם ברבע האחרון של 2008 (82.8 נקודות), אך עדיין מדובר בירידה חדה בהשוואה לזו שנרשמה ברבע השלישי אשתקד, עת החלו חברות התעשייה הרב-לאומיות לדווח על נסיגה בפעילותן בחו"ל (97.7 נקודות).

מדד זה, שערכה המחלקה למחקר כלכלי באגף הכלכלה של התאחדות התעשיינים, מבוסס על שקלול הדיווחים והתחזיות של 37 חברות תעשייה להן פעילות יצרנית בחו"ל[3], שהשיבו לסקר, מאמצע מרץ 2009 ועד סופו. נזכיר, כי מדד הנמצא מתחת לקו ה- 100 משקף נסיגה בפעילות ולהיפך.

 

 

 

פירוט רכיבי המדד לבחינת התפתחות חברות התעשייה הרב-לאומיות:

הצפי להתמתנות הנסיגה בפעילות חברות התעשייה הרב-לאומיות בחו"ל ברבע השני של השנה משקף את ציפיות החברות, להן פעילות יצרנית בחו"ל, להתמתנות עוצמת הנסיגה בתפוקתן בחו"ל, ובמצבת העובדים בחו"ל, לצד נסיגה נוספת בהשקעותיהן בחו"ל.

 

כאמור, צפויה נסיגה נוספת בתפוקת החברות הרב-לאומיות בחו"ל, תוך התמתנות דרמטית בעוצמת הנסיגה: מדד התפוקה בחו"ל צפוי לעמוד ברבע השני של 2009 על 93.7 נקודות, זאת לאחר מדד נמוך ביותר ברבע הראשון של השנה (76.6 נקודות), כמותו לא נרשם עד כה במסגרת הסקר2, וכן לאחר מדד של 80.2 נקודות ברבע האחרון של 2008. מדד דומה, של 92.7 נקודות, נרשם לאחרונה ברבע השלישי אשתקד, עת החלה הנסיגה בתפוקת חברות התעשייה הרב-לאומיות.

 

במקביל, התעשיינים שלהם פעילות יצרנית בחו"ל, צופים התמתנות קלה בעוצמת פיטורי העובדים מהמפעלים בחו"ל: מדד התעסוקה בחו"ל של החברות הרב-לאומיות צפוי לעמוד ברבע השני של 2009 על 86.5 נקודות, זאת לאחר למדד נמוך עוד יותר, של 82.9 נקודות, בתחילת 2009, שכמותו לא דווח עד כה במסגרת הסקר2. נדגיש, כי על אף הצפי להתמתנות קצב פיטורי העובדים בחו"ל ברבע השני של השנה, עדיין מדובר בקצב פיטורים מהיר בהשוואה לזה שנרשם בשני הרבעונים האחרונים של 2008: 87.8 נקודות ברבע האחרון של 2008, ו- 97.9 נקודות ברבע השלישי אשתקד, עת החלו החברות בחו"ל לדווח על ירידה במצבת העובדים במפעליהם בחו"ל.

 

חברות התעשייה הרב-לאומיות צופות צמצום נוסף בהשקעות בחו"ל:  על-פי תחזיותיהם יגיע מדד ההשקעות במפעלים בחו"ל ברבע השני של 2009 לרמה של 82.9 נקודות, זאת בדומה למדדים שנרשמו ברבע הראשון של השנה (82.9 נקודות), וברבע האחרון אשתקד (82.1 נקודות), עת החלו חברות התעשייה הרב-לאומיות לדווח על ירידה בהשקעותיהם בחו"ל.

 

המדד לבחינת התפתחות חברות התעשייה הרב-לאומיות מבוסס על סקר רבעוני, שעורכת מחלקת המחקר הכלכלי של אגף הכלכלה בהתאחדות התעשיינים, בקרב מדגם של חברות תעשייה להן פעילות יצרנית בחו"ל.

המדד בוחן אחת לרבעון את השינויים בפועל ברבע החולף וכן את השינויים הצפויים ברבע הבא לגבי שלושה אינדיקטורים מרכזיים: תפוקה, השקעות ומועסקים. המדד משקף ממוצע משוקלל של שלושת האינדיקטורים: תפוקה (40%), השקעות (35%) ומועסקים (25%).

כאשר ערך המדד נמצא מעל קו ה- 100 הדבר מעיד על מגמת התרחבות בפעילות בחו"ל של החברות הרב-לאומיות, ואילו, כאשר ערך המדד נמצא מתחת לקו ה- 100 הדבר מעיד על צמצום פעילותן בחו"ל. כאשר ערך המדד הינו 100 הדבר מעיד כי לא חל שינוי בהתפתחות החברות בחו"ל בהשוואה לרבע קודם.


 

 

מדד לבחינת התפתחות חברות התעשייה הרב-לאומיות,

2005 – 2008

התקופה

מדד מוביל משוקלל

רכיבי המדד

 

מדד כללי

ייצור

השקעות

תעסוקה

מדד שנתי

 

 

 

 

2005

108.3

111.8

108.0

103.0

2006

110.4

116.3

107.0

105.9

2007

114.9

119.6

111.4

112.3

2008

109.9

101.2

104.4

102.9

מדד רבעוני

 

 

 

 

Q1/05

110.7

116.0

112.3

100.0

Q2/05

107.4

111.7

104.0

105.3

Q3/05

101.9

103.0

103.0

98.7

Q4/05

113.1

116.7

112.7

108.0

Q1/06

109.7

116.3

105.3

105.3

Q2/06

113.9

119.0

111.7

108.7

Q3/06

108.0

114.0

104.7

103.0

Q4/06

110.2

115.7

106.3

106.7

Q1/07

118.2

125.7

110.0

117.7

 Q2/07

117.8

125.7

113.7

111.0

Q3/07

109.8

108.7

112.3

108.0

 Q4/07

113.9

118.5

109.6

112.6

Q1/08

117.1

118.9

116.7

114.9

Q2/08

113.4

113.0

115.7

111.0

Q3/08

97.7

92.7

103.1

97.9

Q4/08

82.8

80.2

82.1

87.8

Q1/09

80.3

76.6

82.9

82.9

 Q2/09תחזית

88.1

93.7

82.9

86.5

 

 

 

 

 [1] חברות רב-לאומיות בסקר זה הינן חברות ישראליות להן פעילות יצרנית בחו"ל.

[2] מאז הרבע השלישי של 2004.

[3] מהן 12 מענף המתכת והחשמל, 8 מענף הגומי והפלסטיק, 6 מענף האלקטרוניקה, 4 מהכימיה, 3 חברות מענף הטקסטיל וההלבשה, 3 מענף המזון, ו-1 מענף הכרייה ומוצרי הבניה. 

 

הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
התאחדות לשירות העסק שלך

מייעצים לך בענייניי עבודה ויחסי עבודה

·  ייעוץ שוטף למפעלים בכל הנוגע
   לחוקי העבודה וליחסי עבודה 
   הן במישור הקיבוצי והן
   במישור הפרטני

·  מעורבות בהליכי חקיקה בכנסת
   ובוועדותיה.

·  טיפול במימוש חוקים,
   תקנות וצווים,
   מול גורמים ממשלתיים.ועוד...

לפרטים נוספים

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share