5,000 עובדי תעשייה פוטרו בינואר 2009. כ-8,000 פוטרו מאז החל המשבר (ספטמבר 2008) ועד ינואר 2009

בין השאר, פוטרו בתקופה זו כ- 1,900 עובדים מענפי המתכת והחשמל; כ-1,790 מענף הגומי והפלסטיקה; כ-1,110 מענף הטקסטיל וההלבשה; כ-1,080 עובדים פוטרו מענף הרכיבים האלקטרוניים, ועוד

בחודש ינואר 2009 בלבד פוטרו כ- 5,000 עובדים מהתעשייה, כך מסר רובי גינל, ראש אגף כלכלה בהתאחדות התעשיינים בהסתמכו על ניתוח חודשי שערך האגף. גינל מציין, כי מאז החרפת המשבר הכלכלי (ספט' 2008) ועד ינואר 2009 פוטרו בתעשייה כ-8,000 עובדים.

 בין השאר, פוטרו בתקופה זו כ- 1,900 עובדים מענפי המתכת והחשמל; כ-1,790 עובדים מענף הגומי והפלסטיקה; כ-1,110 עובדים פוטרו מענף הטקסטיל וההלבשה; כ-1,080 עובדים פוטרו מענף הרכיבים האלקטרוניים; כ-600 עובדים פוטרו בחודשים ספטמבר 2008 – ינואר 2009 מענף הדפוס וההוצאה לאור; כ-280 עובדים פוטרו מענף העץ ומוצריו; כ-165 איש פוטרו מענף הנייר ומוצריו; כ-115 עובדים פוטרו מענף ציוד לבקרה ופיקוח; מענף המינרלים האל מתכתיים פוטרו כ-95 עובדים; כ-80 עובדים פוטרו מענף הנעליים והעור.

 

עם זאת, כ-680 עובדים חדשים נקלטו בחודשים ספטמבר 2008 – ינואר 2009 בענף המזון והמשקאות; כ-150 עובדים נקלטו בענף הכימיה וכ-110 עובדים נקלטו          בענף ציוד תקשורת אלקטרוני.

 

גינל מציין, כי במהלך החודשים ספטמבר 2008 – ינואר 2009התכווץ הייצור התעשייתי בשיעור ריאלי מצטבר של 5.5%. לדבריו, נסיגה זו שחקה חלק ניכר מהגידול שנרשם בתפוקת התעשייה מתחילת 2008 (גידול של 7% עד אוגוסט 2008).

לדבריו, ירידה חלה בתפוקתם של מרבית ענפי התעשייה, למעט שני ענפים בודדים - ענף הרכיבים האלקטרוניים שרשם גידול חד ביותר 37% והושפע, יש להניח, מפעילותו של מפעל אינטל החדש; וענף הנייר ומוצריו ש רשם גידול מתון של 5% בתפוקתו בחודשים ספטמבר 2008 – ינואר 2009.

 

גינל מציין, כי צמיחתו החדה של ענף הרכיבים האלקטרוניים מיתנה את עוצמת הנסיגה של תפוקת סך התעשייה. שכן, יתר ענפי התעשייה (ללא הרכיבים האלקטרוניים) רשמו נסיגה חדה אף יותר של קרוב ל- 8% במהלך התקופה.

מניתוח התאחדות התעשיינים עולה, כי עיקר הנסיגה בתפוקת התעשייה מאז ספטמבר 2008 נגזרה מקבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית שרשמה ירידה ריאלית חדה ביותר של 11.9%. נסיגה חדה זו נגזרה ברובה מנסיגה חדה של 11% בתפוקת ענף מוצרי המתכת, נסיגה של 14% בתפוקת ענף הגומי והפלסטיק ונסיגה של 23% בתפוקת ענף המתכת הבסיסית (מדובר בענפי הכרייה, חציבה ומינרלים, מוצרי גומי ופלסטיק, מתכת בסיסית ומוצרי מתכת).

בקבוצת ענפי הטכנולוגיה העילית חלה נסיגה ריאלית של 5.5%. נסיגה זו, נגזרה מקיטון בתפוקת כל ענפי הקבוצה, למעט ענף הרכיבים האלקטרונים, אשר רשם, כאמור, גידול חד ביותר של 37%. (מדובר בענפי הרכיבים האלקטרוניים, ציוד לבקרה ופיקוח רפואי ומדעי, ציוד תקשורת אלקטרוני וכלי הובלה).

בקבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת–עילית חלה נסיגה של 4.8% מאז ספטמבר 2008, שנגזרה מירידה בתפוקת כל ענפי הקבוצה (כימיה, מכונות וציוד ומנועים וציוד חשמלי), והושפעה בעיקר מנסיגה מהירה של 13% בענף הכימיה.

גינל מציין, כי דווקא בקבוצת ענפי הטכנולוגיה המסורתית נרשמה נסיגה ריאלית מתונה יחסית של 2.9% במהלך החודשים ספטמבר 2008 – ינואר 2009. נסיגה זו משקפת צמצום בתפוקת מרבית ענפי הקבוצה, (מזון ומשקאות, טקסטיל והלבשה, עור והנעלה, דפוס והוצאה לאור, עץ וריהוט), למעט ענף הנייר ומוצריו.

ראש אגף כלכלה בהתאחדות התעשיינים מציין, כי במהלך החודשים ספטמבר 2008 – ינואר 2009 חלה ירידה מצטברת של 3% בפריון העבודה בתעשייה, זאת לאחר גידול מהיר של 8.3% מתחילת 2008 ועד אוגוסט אותה שנה. ירידה זו נובעת מכך שקצב ירידת שעות העבודה בתעשייה (2.7%-) לא הדביק את קצב נסיגת התפוקה התעשייתית במהלך תקופה זו (5.5%-).

הירידה במספר הכולל של שעות העבודה בתעשייה בתקופה הנסקרת, נגזרה בעיקרה מירידה של 2.2% במצבת העובדים בתעשייה, לצד נסיגה מתונה של 0.5%, בשעות העבודה למועסק.

גינל מציין, כי הנסיגה בפריון העבודה נגזרה ברובה מנסיגה חדה של 6.7% בפריון ענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית (בעיקר מתכת, גומי ופלסטיק), זאת לצד נסיגה בפריון כל יתר קבוצות הענפים בשיעור שבין 1.4% ל- 2.2%.

הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
התאחדות לשירות העסק שלך

מייעצים לך בענייניי עבודה ויחסי עבודה

·  ייעוץ שוטף למפעלים בכל הנוגע
   לחוקי העבודה וליחסי עבודה 
   הן במישור הקיבוצי והן
   במישור הפרטני

·  מעורבות בהליכי חקיקה בכנסת
   ובוועדותיה.

·  טיפול במימוש חוקים,
   תקנות וצווים,
   מול גורמים ממשלתיים.ועוד...

לפרטים נוספים

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share