בשנת 2009 צפויה נסיגה של 10% ביצוא התעשייתי שיסתכם בכ-35 מיליארד דולר

27/03/2009

בחינת ההתפתחויות על פני זמן מגלה כי בעוד היצוא התעשייתי הישראלי מתפתח ברוב המקרים, בהתאם לכיווני ההתפתחות של הסחר העולמי של סחורות, הרי שעוצמת השינוי ביצוא הישראלי בדרך כלל חזקה יותר בהשוואה לסחר העולמי

 

 בשנת 2009 צפוה נסיגה של כ- 10% ביצוא התעשייתי שצפוי להסתכם בכ-35 מיליארד דולר; נסיגה כה חדה ביצוא התעשייתי לא נרשמה עד כה. בשנת 2010 יואט קצב הירידה ביצוא התעשייתי לכ-2.5%. כך עולה מתחזית מעודכנת של התאחדות התעשיינים על מצב היצוא התעשייתי, שהתבססה על תחזיות    הסחר העולמי של סחורות.

 

דפנה אבירם-ניצן, מנהלת המחלקה למחקר כלכלי שמסרה על כך ציינה כי על בסיס הקשר שבין הסחר העולמי לבין התפתחות היצוא התעשייתי של ישראל ניתן לנבא את עוצמת הפגיעה הצפויה בשנתיים הקרובות ביצוא התעשייתי, לנוכח המשבר בכלכלה העולמית.

 

לדבריה, בחינת הקשר בין התפתחות היצוא התעשייתי לבין התפתחות הסחר העולמי בסחורות בעשור האחרון מעלה מתאם חיובי חזק של 0.88 בין השניים. (כאשר מקדם המתאם נע בין 1 שהינו קשר חיובי מושלם, דרך 0 שמבטא חוסר קשר עד למינוס 1 שמבטא קשר שלילי מושלם).

 

אבירם-ניצן מציינת, כי בחינת ההתפתחויות על-פני זמן מגלה כי בעוד היצוא התעשייתי הישראלי מתפתח ברוב המקרים, בהתאם לכיווני ההתפתחות של הסחר העולמי של סחורות, הרי שעוצמת השינוי ביצוא הישראלי בדרך כלל חזקה יותר בהשוואה לסחר העולמי.

 

לדבריה, על פי תחזית האקונומיסט, צפוי הסחר העולמי להתכווץ בכ- 3.5% בשנת 2009, שיעור חד בהרבה מזה שנרשם בשנת 2001 (0.3%) בנוסף, חשוב לזכור כי המשבר הנוכחי חוצה את מרבית מדינות העולם ומקיף כמעט כל ענף פעילות.

 

אבירם-ניצן מציינת, כי ניסיון לחזות לשנת 2009 את עוצמת הפגיעה הצפויה ביצוא התעשייתי של ישראל על סמך ההתפתחויות הצפויות בסחר העולמי, מעלה צפי לנסיגה חדה של כ- 16% ביצוא של ישראל.

 

תחזית זו, מציינת אבירם-ניצן, אינה לוקחת בחשבון שני גורמים חיצוניים למודל אשר השפעתם הינה קריטית. הגורם הראשון - תחילת פעילות היצוא של מפעל אינטל החדש בקריית גת שצפוייה להביא לגידול של 1.5 - 2 מיליארד דולר ביצוא השנתי של 2009 - גורם זה צפוי למתן את הנסיגה הצפויה השנה ביצוא התעשייתי בכ- 4.5% - 5%.

 

הגורם השני – הסיכוי לשיפור בכושר התחרות של היצואן הישראלי. בהנחה שהפיחות בשערו של השקל ישמר ואף יואץ בהמשך השנה וכן בהנחה ששיפור מסוים יחול בתנאי הסחר - ישנו סיכוי סביר שהיצואנים הישראלים ייהנו השנה משיפור קל ברווחיות היצוא. שיפור זה יכול למתן במקצתאת הנסיגה הצפויה בשל הירידה בביקושים העולמיים.

 

כך, לאחר שנלקחו בחשבון שני גורמים אלו, צפוי היצוא התעשייתי בשנת 2009 לרשום נסיגה ריאלית של כ- 10%.

 

באשר לשנת 2010 ובהתבסס על תחזית האקונומיסט לצמיחה מחודשת בשיעור של 1.9% בהיקפי הסחר העולמי של סחורות, מציג המודל, כאמור צפי לנסיגה נוספת ביצוא התעשייתי, בשיעור מתון יחסית של 2.5%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
התאחדות לשירות העסק שלך

עושים בית ספר לתעשייה 
 המכללה לניהול בתעשייה
 עריכת מגוון ימי עיון, קורסים וסדנאות
 לבעלי התפקידים בהנהלות
 מפעלי התעשייה לצורך העשרה
 וקניית כלים ומיומנויות בתחומי פעילותן
 ההכשרות מתקיימות בשיתוף ובהנחיית
 גופים מקצועיים מהמובילים במשק,
 ומותאמות במיוחד לקהל היעד 
  לפרטים נוספים

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share