בניית תוכנית למערכת מפעלית לניהול בטיחות

21/07/2013

ב- 15 באוקטובר 2012 אישרה וועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת את תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע"ג, 2012. 

התקנות אמורות להיכנס לתוקף 18 חודשים מיום פרסומן, וזאת כדי לאפשר למקומות העבודה להתארגן ולהטמיע בהדרגה את התקנות במקומות העבודה. משמעות התקנות, בין היתר, היא חובת בניית תוכנית למערכת מפעלית לניהול בטיחות (במפעלים המעסיקים מעל 50 עובדים). לפירוט על התקנות, לחץ כאן.

בשיתוף פעולה עם המוסד לבטיחות ולגיהות, אנו מציעים פיילוט, במסגרתו מומחים של המוסד לבטיחות ולגיהות יכינו תוכנית לניהול הבטיחות ללא עלות, ב-10 מפעלים קטנים ובינוניים.

למעוניינים להשתתפות בפיילוט, נא לפנות אל עו"ד דנה אלמן וישקין, בטלפון : 03-5198751,danae@industry.org.il. מספר המקומות מוגבל!

שיתוף פעולה של האגף לתעשייה קטנה ובינונית עם המוסד לבטיחות וגיהות  שיתוף פעולה של האגף לתעשייה קטנה ובינונית עם המוסד לבטיחות וגיהות
הדפסשלח לחבר
על מפעלים קטנים ובינוניים

המפעלים הקטנים והבינוניים (מפעלים המעסיקים 20-99 עובדים או בעלי מחזור מכירות עד 100 מליון ₪) מהווים כ-74% מכלל מפעלי התעשייה בישראל, מועסקים בהם כ-89,000 עובדים, וסך מכירותיהם בשנת 2011 נאמד בכ-68 מיליארד ₪, המהווים כ-20% ממכירות התעשייה. התעשייה הקטנה והבינונית מייצאת בהיקף של כ-14 מיליארד ₪ המהווים כ-9% מסך הייצוא התעשייתי.

כ-74% מחברי התאחדות התעשיינים הם מפעלים קטנים ובינוניים מכל ענפי התעשייה (כ- 900 מפעלים).

לקבלת תמונת מצב על התעשייה הקטנה והבינונית לחץ כאן

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share