מניתוח סקר הציפיות של התאחדות התעשיינים בקרב 165 חברות תעשייתיות: מצב התעשייה הקשה ביותר זה יותר מ-30 שנה; נסיגה דרמטית בתפוקת התעשייה ברבע האחרון של 2008

31/01/2009
עוד עולה מהסקר: החרפה בעוצמת הנסיגה במכירות ליצוא ולשוק המקומי; פיטורי עובדים; ירידה ניכרת בהיקף ההשקעות; צופים - ברבע הראשון של 2009 - תימשך הנסיגה בתפוקת התעשייה, העמקה נוספת של הירידה במכירות לשוק המקומי, צמצום ניכר במצבת העובדים והעמקת הנסיגה בהשקעות

סקר הציפיות בתעשייה, שעורכת התאחדות התעשיינים משנת 1978, הוא כלי לחיזוי שינויי מגמה במצב התעשייה. ממצאי הסקר היו הראשונים שהצביעו כבר בתחילת 2008 על שינוי מגמת הצמיחה של השנים האחרונות. ממצאי הסקר נבדקו בעשור האחרון ונמצאו כבעלי מתאם גבוה מאד לנתוני הלמ"ס.

 

רובי גינל, ראש אגף כלכלה בהתאחדות התעשיינים שמסר על כך ציין, כי בתפוקת התעשייה נרשם ברבע האחרון של 2008 מאזן נטו שלילי של 39%, כאשר שני שליש מהתעשיינים דיווחו על ירידה בתפוקתם לעומת 17% שרשמו גידול, מרביתם גידול קל.

 

ירידות מכירות מקומיות

עוד עולה מסקר הציפיות, כי ברבע האחרון של 2008 העמיקה מאוד הירידה במכירות התעשייה לשוק המקומי. נרשם מאזן נטו שלילי של 34%. כאשר 64% דיווחו על ירידה במכירות המקומיות, לעומת 18% שדיווחו על עלייה קלה. גינל מציין, כי הפעם האחרונה שבה נרשם מאזן נטו כה נמוך היה לפני יותר מ- 28 שנים, בתחילת 1980 - אז נרשם מאזן נטו שלילי נמוך יותר של 49%.


ירידה ביצוא

עוד מתברר, כי ברבע האחרון של 2008 העמיקו עד מאוד הירידות בהיקף משלוחי היצוא, בעוצמה שטרם נרשמה כמותה זה יותר משלושים שנה, מאז החלה התאחדות התעשיינים לבצע את סקר הציפיות. מדובר במאזן נטו שלילי של 33%, כאשר 59% רשמו ירידה ביצוא לעומת 19% שרשמו עלייה ביצוא.

גינל מדגיש, כי לראשונה זה 6 שנים מדווחים היצואנים בסקר על ארבעה רבעונים רצופים המסתכמים לשנה שלמה של ירידות בהיקף משלוחי היצוא.

עוד מדווחים התעשיינים, כי בסוף 2008 נמשכה השחיקה ברווחיות היצוא, תוך התמתנות נוספת בעוצמתה. מדובר במאזן נטו שלילי של 30% ברבע האחרון של 2008, זאת לאחר 40% ברבע השלישי אשתקד ומאזן נטו שלילי חד ביותר של כ-65% בממוצע בשני הרבעונים הראשונים של 2008. 48% מהיצואנים שהשיבו לסקר דיווחו על שחיקה ברווחיות (מהם 22% דיווחו על שחיקה ניכרת).

בנוסף, מדווחים היצואנים בסקר, כי ברבע האחרון של 2008 נמשכה ואף החריפה ירידת מחירי היצוא במונחי מט"ח - מאזן נטו שלילי של 15%, לאחר מאזן שלילי של כ- 8% בסקר הקודם.

 

ירידה במצבת העובדים

גינל מציין, כי התעשיינים מדווחים כי שברבע האחרון של 2008 חלה ירידה חדה ביותר במצבת העובדים בתעשייה - 45% מהתעשיינים דיווחו על פיטורי עובדים, לעומת 6% בלבד שדיווחו על קליטה מתונה. כך, נרשם מאזן נטו שלילי נמוך ביותר של 24%.

גינל מדגיש, כי זה שלושים שנה כמעט לא דווח במסגרת הסקר על פיטורי עובדים בעוצמה כה חזקה.

ירידה בהיקף ההשקעות

כן מתברר, כי לראשונה מזה חמש שנים מדווחים התעשיינים על ירידה בהיקף השקעות התעשייה בנכסים קבועים. מאזן נטו שלילי נמוך של 17% נרשם ברבע האחרון של 2008. 32% מהתעשיינים דיווחו על ירידה בהשקעות לעומת 15% שדיווחו על עלייה.

 

קושי בקבלת אשראי

התעשיינים בסקר מדווחים על עלייה ניכרת בקושי בקבלת אשראי על הון חוזר ברבע האחרון של 2008 - מאזן נטו חיובי גבוה של 16.5%. 29% מהתעשיינים דיווחו על עלייה בקושי בקבלת אשראי על הון חוזר, אל מול 5.5% בלבד שדיווחו על ירידה קלה בקושי.

בנוסף, מדווחים התעשיינים, כי בסוף 2008 נרשמה עלייה גם בקושי בקבלת אשראי לצורך ביצוע השקעה - 26% מהתעשיינים דיווחו על עלייה בקושי, לעומת 9% שדיווחו על ירידה בקושי – מרביתם ירידה קלה. כך, נרשם מאזן נטו חיובי של 12% בהתייחס לקושי בקבלת אשראי לצורך ביצוע השקעה.

 

במקביל, החמירה ברבע האחרון של 2008 הירידה בניצולת מלאי ההון - מאזן נטו שלילי של 35%, כאשר 55% מהתעשיינים רשמו ירידה בניצולת - מול 7% שרשמו עלייה. כן מדווחים התעשיינים על ירידה ניכרת במלאי המוצרים הגמורים, ובמלאי חומרי הגלם.

 

צפי לרבע הראשון של 2009 – הנסיגה נמשכת...

גינל מציין, כי לרבע הראשון של 2009, צופים התעשיינים, כי תימשך הנסיגה הדרמטית בתפוקת התעשייה. תחזיות התעשיינים מצביעות על מאזן נטו שלילי של 38%, כאשר 65% מהתעשיינים צופים ירידה בתפוקה, לעומת 13% בלבד שצופים גידול בתפוקתם, רובם המכריע צופה גידול קל בלבד.

 

גינל מציין, כי לרבע הראשון של 2009 צופים התעשיינים העמקה נוספת של הנסיגה במכירות לשוק המקומי. ציפיותיהם משקפים מאזן נטו משוקלל שלילי נמוך ביותר של 40%. שני שליש מהתעשיינים צופים ירידה במכירות המקומיות לעומת 12% בלבד שצופים עלייה - מרביתם עלייה קלה. גינל מציין, כי נסיגה ניכרת צפויה במכירות המקומיות בכל ענפי התעשייה.

 

היצואנים בסקר צופים כי הנסיגה במשלוחי היצוא תימשך בתחילת 2009, תוך התמתנות קלה ביותר בעוצמה. מאזן נטו שלילי של 30% צפוי לרבע הראשון של 2009. יותר ממחצית היצואנים בסקר - 53%, צופים נסיגה נוספת ביצוא, אל מול 12% בלבד שצופים עלייה במשלוחי היצוא – מרביתם עלייה קלה.

 

כן צופים התעשיינים לרבע הראשון של 2009 האצה נוספת בקצב פיטורי העובדים - צפוי מאזן נטו משוקלל שלילי של 30%, כאשר 57% צופים פיטורי עובדים, לעומת 7% בלבד אשר צופים גידול קל.

 

גינל מדגיש, כי ציפיות לירידה כה חדה במצבת העובדים לא נרשמה זה יותר מ- 30 שנה.

 

כן צופים התעשיינים לרבע הראשון של השנה, העמקה נוספת של עוצמת הנסיגה בהשקעות התעשייה - צפוי מאזן נטו שלילי נמוך ביותר של 33%. קרוב למחצית התעשיינים צופים נסיגה בהשקעות, לעומת 7% בלבד שצופים עלייה. מרבית ענפי התעשייה צופים נסיגה בהשקעות.

הדפסשלח לחבר
כתבות נוספות
מפגש היסטורי בשדרות של ראשי הארגונים הכלכליים עם ראשי ההסתדרות, 30/01/2009
לראשונה זה 7 שנים - נסיגה חדה של 4.4% בתפוקת התעשייה , 29/01/2009
דיווח התאחדות התעשיינים על מצב התעסוקה במפעלים – מרבית המפעלים פתוחים, 29/01/2009
36% מהתעשיינים הצעירים סובלים ממצוקת אשראי, 28/01/2009
חדר המצב בדרום ממשיך לפעול, 27/01/2009
התייעלות וחיסכון בצריכות החשמל בתעשייה, 3.2.2009, 26/01/2009
מטה כחול לבן מנסה להתמודד עם הגידול באבטלה , 25/01/2009
פורום הבטיחות של ענף הגזים התעשייתיים, 24/01/2009
יום עיון: "הורדת עלויות בשרשרת אספקה בצל המשבר הכלכלי" – 28.1.09, 23/01/2009
סדנה: אסטרטגיות שיווק באינטרנט – 4.2.09, 11.2.09, 22/01/2009
עזרה וכלים
התאחדות לשירות העסק שלך

מקדמים כחול לבן "מטה מיוצר בישראל"
ריכוז תלונות של יצרנים לגבי אפלייתם
לרעה,מול מוצרי ייבוא.טיפול בתלונות
מפעל הנתקל בהעדפת רכש מתוצרת חוץ
שלא על בסיס מחיר ואיכות.
ניהול פעולות הסברה לטובת
המפעל או המוצר.ועוד...
לפרטים נוספים

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share