סיכום ישיבה ראשונה של פורום מנהלי אחזקה בתעשייה

8/02/2009

נכחו :

 

חיים בן דוד, מנהל אחזקה ואנרגיה בחברת טבע, אתר טבע-טק.

אילן כהן, מהנדס אחזקה, חברת חשמל.

אבי אלבז, מנהל שיווק אביזרים טכניים, אינטר שיווק.

עודד לבנה, סמנכ"ל EMAT.

אבי טאוב, מנהל, א.ט הנדסה.

סרגיי אורולוב, מנהל אחזקה, אקוסול.

ולדימיר צרנובולסקי, סגן מנהל אחזקה מרכזית, אקרשטיין.

בני לוי, מנהל אחזקה, חברת הניהול של בית התעשייה.

משה דהן, מנכ"ל חברת טימפרו.

יעקב גרינברג, מנכ"ל ובעלים, חברת טיסר בע"מ.

אבי שרירא, מנהל/בעלים, לומר פרוייקטים.

עמוס הדיף, מנהל לוגיסטיקה ואחזקה, מפעיל בע"מ.

נדב וינינגר, מנכ"ל, ניאופרם ישראל.

ערן עפרוני, מנהל טכני, ניאופרם ישראל.

ישראל לב, מ.מ אחזקה בית זיקוק, פז זיקוק ישראל.

יוני בירן, אנרגיה ייעוץ, קבוצת סקופ מתכת.

דורון קיפר, מכירות, קבוצת סקופ מתכת.

אברהם לביא, ראש מינהל הנדסה טכנולוגיה ותשתיות, תעשייה אווירית.

מוישיק הר צבי, מנהל אחזקה, תש"ן.

דרור גונן, מהנדס מפעל, חיפה כימיקלים צפון.

אביטל שליאר, מנהל אחזקה, אנרקו אנטרפרייז.

אורן הרמבם, מנהל המחלקה לכלכלת עסקים, התאחדות התעשיינים.

רובי גינל, ראש אגף כלכלה, התאחדות התעשיינים.

נתנאל היימן, אגף סחר חוץ, התאחדות התעשיינים.

כרמל פלדמן, איגוד הכימיה, התאחדות התעשיינים.

יעל לוקש, המחלקה לכלכלת עסקים, התאחדות התעשיינים.

 

 עיקרי הדיון:

 

         א.         דברי פתיחה: מדוע יש צורך בהקמת פורום מנהלי אחזקה? מטרות ויעדים - יו"ר הפורום, מר חיים בן דוד, מנהל אחזקה ואנרגיה בחברת טבע, באתר טבע-טק. פרטים מלאים במצגת המצורפת.

         ב.         הצגת התאחדות התעשיינים כפלטפורמה לפעילות הפורום – אורן הרמבם, מנהל המחלקה לכלכלת עסקים.

          ג.          דיון פתוח להגדרת מטרות ופעילות:

 

משה דהן, מנכ"ל חברת טימפרו:

המיקוד של פעילות הפורום צריך להיעשות ברמה הפרטנית ולא ברמה התיאורטית.

נקודות שראויות לקבל דגש:

·         מיצוב המעמד של האחזקה ומנהלה אחזקה בארגון.

·         חסרה הכשרה מקצועית, לדוגמה : תואר בהנדסת מכונות, הכרח לעשיית סטאז'.

·         הקמת פלטפורמת ידע שתהיה שקופה לכולם.

·         הדגשת נושא החיסכון בעלויות האחזקה.

·         הגדרת תפקיד האחזקה- כמדע ולא רק כמקצוע.

 

ערן עפרוני, מנהל טכני, ניאופרם ישראל:

·         הקמת מאגר מידע המכיל נתונים חדשים בתחום המנועים - חיסכון באנרגיה, בעלויות.

·         טיפול בתחום פרוץ - הקמת גוף שאוכף את נושא מתן השירות, ע"י ספקי שירות ומכונות.

·         מינוף ואכיפת החוק המחייב חוברות מידע להפעלת ציוד המלוות בתרגום לעברית או לאנגלית.

 

 עמוס הדיף, מנהל לוגיסטיקה ואחזקה, מפעיל בע"מ:

·         הגדרת לוחות זמנים לפעילות הפורום בנושאים השונים.

·         מעמדו של מנהל האחזקה נקבע ע"י העובד, הוא היכול להוסיף לו ערך מוסף ע"י הצפת מערכות, השגת רווחיות. דבר התלוי גם בסביבה הניהולית.

 

 אילן כהן, מהנדס אחזקה, חברת חשמל:

·         צופה שבעתיד יעסיקו מנהלי אחזקה מחו"ל, על מנת להתמודד עם התחרות והעלויות הגבוהות.

·         הכשרה משפיעה באופן ישיר על המחיר – יש מחסור במקצועות האחזקה ולכן מייבאים מחו"ל.

 

 אבי שרירא, מנהל/בעלים, לומר פרוייקטים:

·         מנהל אחזקה ייקבע עפ"י מודל ברמה האקדמית.

·         ניתן לזמן את כל הועדות הנוגעות בדבר הפעילות בהתאחדות התעשיינים על מנת לקיים שיתופי פעולה.

 

 בני לוי, מנהל אחזקה, חברת הניהול של בית התעשייה:

·         צריך להתמקד בקהל היעד, להציף נושאים הרלוונטיים להם.

·         מנהל אחזקה לא תמיד נחשף לנושאים שבשטח אלא מרוכז במפעל שלו, לכן לא מודע לחידושים שבתחום.

 

 אביטל שליאר, מנהל אחזקה, אנרקו אנטרפרייז:

·         הבעייתיות נובעת שמנהל האחזקה אמור להיות מומחה בכל הדיסציפלינות שהוא עוסק בו, אך אין תחום מוגדר.

·         הגברת המוטיבציה ע"י העלאת הכבוד המיוחס למקצוע.

·         העלאת המודעות האישית.

 

 נדב וינינגר, מנכ"ל ניאופרם ישראל:

·         הקמת פאנל של חברים למקצוע אשר עונים על שאלות – יצירת .Networking

·         העשרת הידע ע"י קיום כנסים, ימי עיון – המרצים יהיו מנהלי אחזקה מהתחום.

 

 

 

 

 

          ד.         סיכום והחלטות:

           ·        הפורום יתכנס אחת לרבעון, לדיון בנושא עיקרי, סוגיות על סדר היום ומעקב אחר הפעילות של הוועדות.

           ·        על בסיס הדגשים שהציגו המשתתפים, תוקמנה 4 ועדות מקצועיות. הנושאים העיקריים המוצעים לטיפול בפורום הם תחום הכשרות, הקמת מאגרי ידע, הגדרת שירות בקרב הספקים, תחום החיסכון וההתייעלות.

 

הרכב הוועדות:

 

ועדת ההכשרות:

מוביל:

אילן כהן, מהנדס אחזקה, חברת חשמל.

חברי צוות:

ישראל לב, מ"מ אחזקה בית זיקוק, פז זיקוק ישראל.

ערן עפרוני, מנהל טכני, ניאופרם ישראל.

אברהם לביא, ראש מינהל הנדסה טכנולוגיה ותשתיות, תעשייה אווירית.

אבי אלבז, מנהל שיווק אביזרים טכניים, אינטר שיווק.

פרופ' גל דבוטן. אוניברסיטת בן גוריון.

 

 

ועדת הקמת מאגרי ידע:

מוביל:

חיים בן דוד, מנהל אחזקה מנהל האחזקה והאנרגיה בחברת טבע, באתר טבע טק.

חברי צוות:

יעקוב גרינברג, מנכ"ל ובעלים, חברת טיסר בע"מ.

אביטל שליאר, מנהל אחזקה, אנרקו אנטרפרייז.

עמוס הדיף, מנהל לוגיסטיקה ואחזקה, מפעיל בע"מ.

 

 

ועדת השירות ע"י ספקים:

מוביל:

משה דהן, מנכ"ל חברת טימפרו.

חברי צוות:

אבי אלבז, מנהל שיווק אביזרים טכניים, אינטר שיווק.

יוני בירן, אנרגיה ייעוץ, קבוצת סקופ מתכת.

משה דהן, מנכ"ל חברת טימפרו.

יעקוב גרינברג, מנהל אחזקה, טיסר בע"מ.

 

ועדת חיסכון והתייעלות:

מוביל:

יוני בירן, אנרגיה ייעוץ, קבוצת סקופ מתכת.

חברי צוות:

דרור גונן, מהנדס מפעל, חיפה כימיקלים צפון.

 

 

תפקידי ועדה

 

o           הגדרת מטרת על, מטרות משנה ויעדים.

o         כל ועדה תציג מידי רבעון את התקדמות בנושא שבטיפולה, ותציג שאילתות או רעיונות

        כיצד להתקדם הלאה הלכה למעשה.

o           כל מוביל צוות ידאג לפעילויות הועדה כולל זימונים ומעקב.

o           בכל נושא/שאלה ניתן לפנות ליו"ר חיים בן דוד או לאורן הרמבם.

 

       ה.            שונות:

 

o           החברים שהשתתפו בדיון מוזמנים לגייס ולעניין חברים נוספים שיצטרפו לפורום.

 לרישום ניתן לפנות להתאחדות התעשיינים: יעל לוקש, טלפון: 03-5198867, או

 דוא"ל: yael@industry.org.il

 

o        בקרוב, אנו מתכוונים לקיים כנס ראשון בנושא "הורדת עלויות בתחום האחזקה", חברי הפורום מוזמנים להציג רעיונות / שמות מרצים / נושאים ועוד. את הפרטים יש להפנות ליעל לוקש או אל יו"ר הפורום חיים בן דוד: haim.ben-david@teva.co.il

 

o           מועד הישיבה הבא יימסר בהמשך.

 

 

 

הדפסשלח לחבר
כתבות נוספות
שרגא ברוש מעריך: המיתון העולמי עשוי להגביר השנה את היקף הרכישות והמיזוגים בהם מעורבת התעשייה הישראלית, 28/02/2009
-, 28/02/2009
הישג להתאחדות התעשיינים: ועדת הכספים של הכנסת אישרה את הסדר הפיצוי למפעלים, לעסקים ולעובדים בדרום , 27/02/2009
מאות תעשיינים וצמרת השלטון בישראל – לבני, ברק, נתניהו וישי - באסיפה השנתית של התאחדות התעשיינים שנערכה ב-22 בינואר , 25/02/2009
התקיימה ישיבה ראשונה של נשיאות התאחדות התעשיינים לשנים 2010-2009, בראשותו של שרגא ברוש, 25/02/2009
שרגא ברוש: התעשייה במיתון עמוק - מהחמורים שידעה התעשייה הישראלית, 24/02/2009
בחודשים אוקטובר-נובמבר 2008 נרשמה ירידה ריאלית של 3.5% בצמיחת התעשייה , 22/02/2009
בישיבה הראשונה של נשיאות התאחדות התעשיינים לשנים 2009 נפרדה הנשיאות מתעשיינים שסיימו את פעילותם הציבורית, 22/02/2009
הזמנה למפגש "מועדון ארוחת בוקר" בנושא חדשנות בתעשייה, 21/02/2009
יום עיון: מצוקת האשראי - פתרונות מימון למפעלים קטנים ובינוניים, 21/02/2009
עזרה וכלים
התאחדות לשירות העסק שלך

עושים עסקים באינטרנט
הפניות והזדמנויות עסקיות באינטרנט
הסכם עם מאגר העסקים הארצי
IB2B   
מאגר העסקים הארצי המציע
הזדמנויות עסקיות בארץ ובחו"ל.

במאגר יותר מ- 32,000 חברות
ועסקים המקיימים בו פעילות ערה.ועוד..

לפרטים נוספים

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share