שינוי מגמה מדאיג בתעשייה:תפוקת התעשייה השלימה נסיגה מצטברת של כ- 6.5% מאמצע 2010

בחודשים ספטמבר - אוקטובר 2010 העמיקה הנסיגה בתפוקת התעשייה ונרשמה ירידה ריאלית חדה, של 3.9%, זאת בהמשך לנסיגה של 2.6% בחודשים יולי-אוגוסט 2010. כך מוסר רובי גינל, סמנכ"ל וראש אגף כלכלה בהתאחדות התעשיינים.מניתוח חודשי של אגף הכלכלה בהתאחדות עולה כי הנסיגה בתקופה הנסקרת משקפת נסיגה בתפוקת מרבית קבוצות ענפי התעשייה, ונגזרה ברובה מירידה ניכרת נוספת, של 7.5%, בתפוקת ענפי ההיי-טק. הנסיגה מותנה במקצת הודות לגידול בתפוקת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית (2%).

10/01/2011

גינל מוסר כי מניתוח הנתונים עפ"י קבוצות ענפים עולה כי בחודשים ספטמבר - אוקטובר 2010 נסוגה תפוקת ענפי הטכנולוגיה העילית בשיעור ריאלי חד של 7.5%, בהמשך לנסיגה של 6.8% בחודשים יולי - אוגוסט 2010 וכך השלימה נסיגה מצטברת של כ- 14% מאמצע 2010). נסיגות אלו חלו לאחר גידול מואץ, של 10.8%, ברבע השני של 2010. הנסיגה בחודשיים הנסקרים, נגזרה ברובה מנסיגה חדה בתפוקת ענף התרופות, לצד נסיגה מחודשת בענף הרכיבים האלקטרוניים (3.4%-). מנגד, גידול מתון נרשם בתפוקת ענפי הציוד לבקרה, פיקוח ורפואי (2%), ציוד התקשורת האלקטרוני וכלי ההובלה (1%). כך, רשמו ענפי האלקטרוניקה בחודשים ספטמבר - אוקטובר 2010 גידול מתון, של 0.6% בתפוקתם, המשקף האטה נוספת בקצב צמיחתם.
 
במקביל, חודשה הנסיגה בתפוקת ענפי הטכנולוגיה המסורתית: נסיגה ריאלית של 2.5% נרשמה בחודשיים הנסקרים, לאחר צמיחה מתונה בחודשים יולי-אוגוסט 2010 (1.4%). ירידה זו, משקפת נסיגה בתפוקת כל ענפי הקבוצה ובלטה בעיקר בענפי העור וההנעלה, העץ והריהוט (5%-), הדפוס וההוצאה לאור (4%-).
  
בנוסף , העמיקה הנסיגה בתפוקת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית: בספטמבר-אוקטובר 2010 נרשמה נסיגה ריאלית של 2.9% בתפוקת הקבוצה, לאחר נסיגה מתונה, של 0.5%, בחודשיים שקדמו, ובהמשך למגמת האטה בתפוקת הקבוצה במחצית הראשונה של 2010. ירידה זו, משקפת נסיגה בתפוקת ענפי הכימיה (ללא תרופות), המנועים והציוד החשמלי (2%-), המכונות והציוד (3%-).  
 
מנגד, נמשכה הצמיחה בתפוקת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית, תוך האצה קלה בקצב: גידול של 1.8% נרשם בחודשים ספטמבר – אוקטובר 2010, בהמשך לגידול  של 1.4% ביולי- אוגוסט 2010. נדגיש, כי על אף הצמיחה המתמשכת בתפוקת הקבוצה, רמת הייצור בתקופה הנסקרת עודנה נמוכה בכ- 7% בהשוואה לרמתה ברבע הראשון של 2008, טרם החלו הירידות בתפוקת הקבוצה. גידול זה, נגזר5מגידול בתפוקת ענפי מוצרי המתכת (6%), הכרייה והחציבה (5%), והמינרלים האל-מתכתיים (1%), ומותן בשל נסיגתם של ענפי המתכת הבסיסית, הגומי והפלסטיק (5%-).
 

 

 

חוברת התעשייה הישראלית - תמונת מצב, מגמות ותחזיות -2012-2013  חוברת התעשייה הישראלית - תמונת מצב, מגמות ותחזיות -2012-2013
הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share