תחזית התאחדות התעשיינים לשנת 2011: האטה צפויה בקצב צמיחת המשק ובקצב קליטת העובדים

בשנת 2011 צפוי המשק לצמוח בשיעור של 3.7%, זאת לאחר גידול של 4% בשנת 2010 ושל 0.8% בשנת 2009. כך מעריך שרגא ברוש, נשיא התאחדות התעשיינים, בהתבססו על תחזית שערך אגף כלכלה בהתאחדות התעשיינים לשנת 2011.

על פי  תחזית  התאחדות התעשיינים, בשנת 2011 צפויה האטה גם בקצב קליטת המועסקים למשק - גידול של 2.5% לאחר גידול של כ- 3.5% ב- 2010.

ההאטה הצפויה תיגזר בעיקרה, להערכת ההתאחדות, מהאטה בקצב צמיחת יצוא הסחורות (ללא יהלומים) –גידול של 5.4% בשנת 2011, לאחר גידול של 10.9% ב- 2010 ונסיגה חדה ב- 2009 (9.0%-).  האטה בולטת במיוחד צפויה ביצוא התעשייתי, אשר יצמח בכ- 5.5% ב- 2011, לאחר גידול מהיר של למעלה מ- 11% השנה.

הגורמים המרכזיים להאטה הצפויה ב-2011 הם: האטה בקצב התרחבות הסחר העולמי, על רקע ריסון הביקושים הממשלתיים ברחבי אירופה ומגמה של העלאות ריבית במדינות צומחות ברחבי העולם, זאת לצד צפי להמשך עליית הריבית בישראל ושחיקת רווחיות היצוא על רקע הייסוף בשער החליפין.

להערכת התאחדות התעשיינים הביקושים המקומיים יהיו בשנה הבאה הקטר המרכזי שיוביל את צמיחת המשק, כאשר צמיחה מהירה, בקצב של 4.2% צפויה  בצריכה הפרטית, זאת  בהמשך לגידול מהיר ביותר, של 4.6%, בשנת 2010 ולאחר גידול מתון, של 1.7%, בשנת 2009.

העלייה בתחושת העושר של הציבור, על רקע העלייה בערך נכסיו, לצד שוק עבודה חזק: ירידה מתמשכת בשיעור האבטלה במהלך השנה החולפת,  קליטת עובדים מואצת, עליית שכר ריאלית וגידול בהכנסה הפנויה,  - כל אלו ימשיכו לתמוך בגידול  הביקושים המקומיים גם בשנה הקרובה.

עלייה חדה במיוחד צפויה בצריכה של מוצרים בני-קיימא –גידול של קרוב ל- 8% צפוי ב- 2011, זאת לאחר גידול מהיר עוד יותר ב- 2010, של קרוב ל- 10%. במקביל, צפוי גידול של 3.8% בצריכת המוצרים השוטפים, לאחר גידול של כ- 4% ב- 2010.

הצריכה הפרטית לנפש צפויה לגדול בשיעור של 2.4%, המשקף עלייה ברמת החיים, זאת לאחר גידול של 2.7% בשנת 2010 ונסיגה קלה ביותר (0.2%-) בשנת 2009.

במסגרת הרפורמה במס, עתיד מס החברות לרדת בשנת 2011 ל- 24% (לעומת 25% כיום). מהלך זה, לצד האצת התהליך ב- 2012/13, עת ייכנס לתוקף שיעור המס המופחת לתעשייה המייצאת, עשוי למשוך משקיעים ריאליים זרים ומקומיים.

לפיכך, צפויה בשנה הקרובה עלייה מהירה, של 8%, בהשקעה הגולמית המקומית, לאחר גידול של 4.0% ב- 2010 ונסיגה חדה, של 8.9% ב- 2009. עלייה זו, תיגזר מגידול חד בהשקעה לבנייה למגורים (15.6%), לצד גידול מתון בהשקעה בענפי המשק, ללא או"מ (2.5%).

בנוסף, בשנת 2011 צפויה צמיחה מהירה במדינות המתפתחות, המהוות יעד לכ- 30% מיצוא הסחורות הישראלי. הסטת הסחר לכיוון שווקים אלו, ובראשם סין והודו, הצפויות להתרחב בשנת 2011 בקרוב ל- 9%,  מהווה פוטנציאל צמיחה משמעותי למשק הישראלי.

מהתחזית עולה עוד כי התוצר העסקי צפוי לצמוח ב-2011 בכ- 4.2%, בהמשך לצמיחה בשיעור דומה (4.3%) בשנה זו ולאחר יציבות (0.1%) בשנת 2009.

כמו כן, מתחזית התאחדות התעשיינים עולה כי למרות הצפי להמשך קליטת העובדים, צפויה ב- 2011 ירידה קלה בלבד בשיעור האבטלהל- 6.1% לעומת 6.3%, זאת לנוכח הגידול הצפוי בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה ל- 57.2% לעומת  56.8% ב- 2010. מספר המובטלים יישאר, להערכתנו, דומה לשנת 2010  ויעמוד על כ-193 אלף איש.

 

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share