חודשו פיטורי העובדים בתעשייה המסורתית, קרוב ל-700 עובדים פוטרו בחודשים יולי-אוגוסט 2010

7/11/2010

מניתוח חודשי של אגף הכלכלה בהתאחדות התעשיינים

חודשו פיטורי העובדים בתעשייה המסורתית, קרוב ל-700 עובדים פוטרו בחודשים יולי-אוגוסט 2010; האטה משמעותית בקצב קליטת העובדים ביתר הענפים:  נקלטו 1,260 עובדים (גידול של 0.4%); נסיגה חדה בפריון העבודה. אינדיקציות נוספות מצביעות כי בחודשים הקרובים תהייה התמתנות נוספת בקצב קליטת העובדים בתעשייה. כך עולה מניתוח חודשי שערך אגף הכלכלה על מצב המועסקים בתעשייה.

 

שרגא ברוש, נשיא התאחדות התעשיינים: "על רקע הירידות ביצוא התעשייתי, אשר מושפעות כמובן משילוב של ייסוף מתמשך לצד האטה בביקושים העולמיים - החלו התעשיינים להאט את קצב קליטת העובדים וחלקם אף נאלצו לפטר עובדים, בעיקר בתעשיות המסורתיות". האוצר חייב לדאוג לכלים לחיזוק כושר התחרות וזאת דרך הפחתת עלויות תשומות הייצור ובהן,  מיסוי מוניציפאלי, מיסוי אנרגיה, עלות המעסיקים בביטוח הלאומי ועידוד היצוא באמצעות כלים פיסקליים כדוגמת קרן לעידוד השיווק לחו"ל".

 

מהניתוח החודשי שערך אגף הכלכלה על מצב המועסקים בתעשייה, בראשותו של רובי גינל, עולה כי ההאטה בקצב קליטת העובדים בחודשים יולי-אוגוסט 2010, משקפת נסיגה מחודשת במצבת העובדים בענפי הטכנולוגיה המסורתית לצד האטה בקצב קליטת המועסקים ביתר קבוצות ענפי התעשייה.

 

יצוין כי אינדיקציות נוספות, מצביעות כי בחודשים הקרובים, תהייה התמתנות נוספת בקצב קליטת העובדים בתעשייה: ברבע השלישי של 2010 חלה האטה ניכרת בקצב גידול המשרות הפנויות בתעשייה, גידול מתון של כ- 4% (תוספת של כ- 280 משרות פנויות), לאחר גידול ניכר של כ- 29% ברבע השני של 2010.

 

מהניתוח החודשי שערך אגף הכלכלה בהתאחדות התעשיינים, לפי קבוצות ענפים, מתברר כי, חודשו הפיטורים בקבוצת  ענפי הטכנולוגיה המסורתית (מזון, טקסטיל והלבשה, עור והנעלה, נייר ומוצריו, דפוס והוצאה לאור, עץ וריהוט) בחודשים יולי-אוגוסט 2010, נרשמה נסיגה של 0.5% (פיטורים של כ- 685 איש) לאחר שנה של קליטת עובדים בקבוצה זו. נסיגה זו, נגזרה ברובה מחידוש פיטורי העובדים בענף המזון (0.9%-), לאחר שנה של קליטת עובדים בקצב מהיר לענף (שיעור ממוצע של 1.1% לרבעון).

 

במקביל, צומצמה מצבת העובדים גם בענפי העץ והריהוט, הנייר ומוצריו, הטקסטיל וההלבשה (בשיעור של בין 0.4% ל- 0.7%). מנגד, קליטת עובדים מתונה ביותר, כמעט יציבות, נרשמה בענפי הדפוס וההוצאה לאור (0.1%), העור וההנעלה (0.5%).

 

בנוסף, חלה האטה בקצב קליטת העובדים לקבוצת ענפי הטכנולוגיה העילית, (רכיבים אלקטרוניים, ציוד לבקרה ופיקוח רפואי, ציוד תקשורת אלקטרוני וכלי הובלה). בחודשים יולי-אוגוסט 2010  נרשם גידול של 1.2% במצבת עובדי הקבוצה (כ-1,280 עובדים). האטה זו, משקפת האטה בקצב קליטת המועסקים לענפי הרכיבים האלקטרונים (3%), הציוד לפיקוח, בקרה ורפואי (0.8%), וציוד התקשורת האלקטרוני (0.3%) זאת לצד פיטורי עובדים בענף כלי ההובלה (0.5%-).

 

במקביל, האטה נרשמה גם בקצב קליטת העובדים בקבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת עילית (כימיה ונפט, מכונות וציוד ומנועים וציוד חשמלי), בחודשים  יולי-אוגוסט 2010, עלייה של 0.9% (קליטה של כ- 470 עובדים), לאחר גידול של 1.6% במצבת עובדי הקבוצה ברבע השני של 2010. עלייה זו, נגזרה מקליטת עובדים מואצת בענף המכונות והציוד (1.8%, 367 עובדים), אשר קוזזה בחלקה בשל פיטורי עובדים בקצב מתון בענפי המנועים והציוד החשמלי (0.3%-).

 

בנוסף, האטה חדה, עד כדי יציבות, נרשמה בקבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית (כרייה וחציבה, מינרלים אל-מתכתיים, גומי ופלסטיק, מתכת בסיסית, מוצרי מתכת ותכשיטים), בחודשים יולי-אוגוסט 2010  נרשם גידול זעום של 0.2%, במצבת עובדי הקבוצה (כ- 190 עובדים), לאחר גידול של 1% לרבעון, בשני הרבעונים הראשונים של השנה. האטה נרשמה בקצב קליטת המועסקים לענפי התכשיטים, הכרייה והחציבה (0.6%), והגומי והפלסטיק (0.3%, 66 עובדים), לצד יציבות במצבת העובדים בענפי המינרלים האל-מתכתיים, מוצרי המתכת, והמתכת הבסיסית.  

 

העלייה במצבת העובדים בתעשייה (0.4%) בחודשים יולי-אוגוסט 2010 משלימה גידול מצטבר של 3.4% במצבת העובדים מסוף 2009 (שהם כ- .511 אלף מועסקים). עם זאת, נותר מספר השכירים בתעשייה נמוך ב- 2.9% בהשוואה למספרם ברבע הראשון של 2008, טרם החלו הפיטורים בתעשייה.  

 

עוד עולה מניתוח אגף הכלכלה בהתאחדות התעשיינים, כי בסיכום החודשים ינואר - אוגוסט 2010 היה מספר המועסקים הממוצע בתעשייה גבוה בכ- 1.7% ממספרם הממוצע בשנת 2009, זאת לאחר צמצום של 4.8% במצבת העובדים בשנת 2009 ולאחר חמש שנים רצופות של קליטת עובדים בתעשייה, בשיעור שנתי של 2.2% לשנה.

 

יצוין כי, קליטת המועסקים מתחילת השנה הקיפה את כל קבוצות ענפי התעשייה, כאשר 40% מהגידול נגזר מקליטת עובדים לקבוצת ענפי הטכנולוגיה המסורתית, בעוד יתר קבוצות ענפי התעשייה (העילית, המעורבת-עילית, והמעורבת-מסורתית) תרמו לגידול כ- 20% כל אחת.

 

עוד עולה מהניתוח החודשי כי, נרשמה ירידה מחודשת בפריון העבודה בתעשייה, בחודשים יולי-אוגוסט 2010, נסיגה חדה של 2.2%. יצוין כי נסיגה כה חדה בתקופה כה קצרה לא נרשמה זה למעלה משלוש שנים, מאז הרבע הראשון של 2007 (2.7%-).

 

הנסיגה בפריון בחודשים הנסקרים נגזרה מנסיגה מחודשת בתפוקת התעשייה (1%-) שהתרחשה למרות הגידול בשעות העבודה הכוללות בתעשייה (1.1%). עלייה זו נגזרה מעלייה מחודשת בשעות העבודה למועסק (0.8%) לצד גידול מתון במצבת העובדים בתעשייה (0.4%, כאמור לעיל).

 

 

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות ללשכת הדובר:

מיטל עומרי – 054-2620501 / 03-5198870

יואש בן יצחק – 050-6214503 / 03-5198755 / 03-5198804

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share