נסיגה מחודשת בקצב צמיחת התעשייה בחודשים יולי-אוגוסט 2010

1/11/2010

מניתוח חודשי של אגף הכלכלה בהתאחדות התעשיינים

נסיגה מחודשת בקצב צמיחת התעשייה; בחודשים יולי-אוגוסט 2010 נרשמה ירידה ריאלית של 1% בתפוקת התעשייה לאחר צמיחה מהירה של 6% ברבע השני של השנה; ענף ההיי-טק רשם ירידה ריאלית חדה של  4.2%. כך מוסר רובי גינל, סמנכ"ל כלכלה בהתאחדות התעשיינים  על סמך ניתוח חודשי שערך אגף הכלכלה על מצב התעשייה.

 

הנסיגה  בתפוקת התעשייה בחודשים יולי-אוגוסט 2010 נגזרה מנסיגה מחודשת בתפוקת ענפי ההיי-טק, בעוד יתר קבוצות ענפי התעשייה רשמו גידול מתון בתפוקתם. כך, בניכוי קבוצת ענפים אלו, רשמו יתר ענפי התעשייה צמיחה מתונה הנאמדת בכ- 1.5%.

 

מניתוח הנתונים עפ"י קבוצות ענפים עולה כי בקבוצת ענפי ההיי-טק (רכיבים אלקטרונים, ציוד לבקרה ורפואי, כלי הובלה וציוד תקשורת אלקטרוני) נרשמה ירידה ריאלית חדה, של 4.2%, לאחר צמיחה מהירה ביותר, של 11.9%, ברבע השני של השנה. נסיגה זו נגזרה בעיקר מנסיגה בתפוקת ענף התרופות, לצד נסיגה נוספת בתפוקת ענפי ציוד התקשורת האלקטרוני (2%-) וכלי ההובלה (1%). מנגד, מותנה הנסיגה הודות לצמיחת ענפי הרכיבים האלקטרונים והציוד לבקרה, פיקוח ורפואי (2%).

בנוסף, בחודשים יולי-אוגוסט 2010 נרשמה האטה משמעותית בקצב גידול תפוקת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית (כימיה ונפט, מכונות וציוד ומנועים וציוד חשמלי): נרשם גידול מתון, של  0.7%, בתפוקת הקבוצה, לאחר גידול של 3.1% ברבע השני של השנה.  ההאטה בתפוקת הקבוצה נגזרה מנסיגה מחודשת בתפוקת ענף המכונות והציוד (1%-) לצד האטה בקצב צמיחת ענף המנועים והחשמל (1%), והכימיה (ללא תרופות).

מנגד, נמשך הגידול בתפוקת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית (כרייה וחציבה, מינרלים אל-מתכתיים, גומי ופלסטיק, מתכת בסיסית, מוצרי מתכת ותכשיטים): בחודשים יולי- אוגוסט 2010 נרשם גידול של  1.8% בדומה לגידול של 2% ברבע השני של השנה. יצוין,  כי על אף הגידול המתמשך, רמת הייצור בענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית עודנה נמוכה ב- 8% בהשוואה לרמתה

ברבע הראשון של 2008, טרם החלו הירידות בתפוקת הקבוצה. הגידול בתפוקת הקבוצה בתקופה הנסקרת נגזר כולו מגידול בתפוקת ענף הגומי והפלסטיק (7%) והמתכת הבסיסית (5%) בעוד ענף הכרייה והחציבה רשם קיפאון בתפוקתו וענפי מוצרי המתכת, התכשיטים והמינרלים האל-מתכתיים רשמו נסיגה (בין 1% ל- 3%).
 

בקבוצת ענפי הטכנולוגיה המסורתית (מזון,  טקסטיל  והלבשה,  עור  והנעלה, דפוס  והוצאה  לאור, עץ וריהוט, נייר ומוצריו): חודשה הצמיחה בתפוקה בשיעור של 2% בחודשים יולי-אוגוסט 2010, לאחר קיפאון ברבע השני של 2010. צמיחה זו, משקפת גידול בתפוקת מרבית ענפי הקבוצה, לרבות ענפי הדפוס וההוצאה לאור, שרשמו צמיחה מחודשת ובולטת (6%). מנגד, חודשה הנסיגה בתפוקת ענף הנייר ומוצריו (1%-).

 

בסיכום החודשים ינואר – אוגוסט 2010 הרמה החודשית הממוצעת של תפוקת התעשייה הייתה גבוהה ריאלית ב- 9.9% בהשוואה לממוצע בשנת 2009, זאת לאחר נסיגה ניכרת, של 6%, בשנת 2009. צמיחה זו, משקפת גידול מחודש בתפוקת כל קבוצות ענפי התעשייה, כאשר למעלה ממחצית מהגידול (53% ) נגזרו מענפי הטכנולוגיה העילית. קבוצה זו צמחה בכ- 12% בעיקר הודות לגידול המשמעותי בתפוקת ענף התרופות. בנטרול ענף זה, רשמו יתר ענפי הקבוצה (ענפי האלקטרוניקה) צמיחה מתונה בלבד, הנאמדת בכ- 1%.

28% נוספים מהגידול בסך תפוקת התעשייה נגזרו מענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית, 11% נגזרו מענפי הטכנולוגיה המעורבת- עילית, והיתר (8%) נגזר מקבוצת ענפי הטכנולוגיה המסורתית. 

 

 

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות ללשכת הדובר:

מיטל עומרי – 054-2620501 / 03-5198870

יואש בן יצחק – 050-6214503 / 03-5198755 / 03-5198804

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share