האטה בקצב צמיחת התעשייה, בחודשים יוני-יולי 2010

18/10/2010

 

מניתוח חודשי של אגף הכלכלה בהתאחדות התעשיינים

האטה בקצב צמיחת התעשייה; בחודשים יוני-יולי 2010 נרשם גידול מתון של 0.9% בתפוקת התעשייה לאחר גידול מהיר של 6.8% בחודשיים הקודמים; ענף ההיי-טק רשם קיפאון. כך עולה מניתוח חודשי שערך אגף הכלכלה בהתאחדות התעשיינים על מצב התעשייה.

 

ההאטה בקצב צמיחת התעשייה בחודשים יוני-יולי 2010 נגזרה מקיפאון בענפי ההיי-טק, לצד האטה בקצב צמיחת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית.

 

מניתוח הנתונים עפ"י קבוצות ענפים עולה כי בקבוצת ענפי ההיי-טק (רכיבים אלקטרונים, ציוד לבקרה ורפואי, כלי הובלה וציוד תקשורת אלקטרוני) נרשם קיפאון בתפוקת הקבוצה לאחר צמיחה מהירה ביותר, של 14.1%, באפריל – מאי 2010, כמותה לא נרשמה מזה למעלה מעשור. קיפאון זה נגזר, בעיקר מנסיגה בתפוקת ענף התרופות, לצד נסיגה מתונה בתפוקת ענף ציוד התקשורת האלקטרוני (1%), אשר קוזזו הודות לצמיחת ענפי הציוד לבקרה, פיקוח ורפואי (4%), הרכיבים האלקטרונים (3%) וענף כלי ההובלה (1%).

במקביל, בחודשים יוני-יולי 2010 נרשמה האטה נוספת בקצב גידול תפוקת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית (כימיה ונפט, מכונות וציוד ומנועים וציוד חשמלי): נרשם גידול מתון, של1%, בתפוקת הקבוצה, לאחר גידול של 2.9% בחודשיים הקודמים וגידול מהיר, של 3.7%, בתחילת 2010. ההאטה בתפוקת הקבוצה נגזרה מנסיגה מחודשת בתפוקת ענף המכונות והציוד (3%-) לצד קיפאון בענף המנועים והחשמל. מנגד, גידול מואץ חל בתפוקת ענף הכימיה (ללא תרופות).

בנוסף, נמשך הגידול בתפוקת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית: בחודשים יוני-יולי 2010 נרשם גידול של 1.9% בדומה לגידול של 2% בחודשיים הקודמים ולאחר גידול של 3.9% בתחילת 2010. יצוין, כי רמת הייצור בענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית עודנה נמוכה ב- 8% בהשוואה לרמתה ברבע הראשון של 2008, טרם החלו הירידות בתפוקת הקבוצה. הגידול בתפוקת הקבוצה בתקופה הנסקרת נגזר כולו מגידול בתפוקת ענף הגומי והפלסטיק (6%) בעוד יתר ענפי הקבוצה רשמו נסיגה.


מנגד, בקבוצת ענפי הטכנולוגיה המסורתית (מזון, טקסטיל והלבשה, עור והנעלה, דפוס והוצאה לאור, עץ וריהוט, נייר ומוצריו): חודשה הצמיחה בתפוקה בשיעור של 1.6% בחודשים יוני-יולי 2010, לאחר נסיגה של 0.7% בחודשים שקדמו וצמיחה של 2.8%, ברבע הראשון של 2010. צמיחה זו, משקפת גידול מחודש בתפוקת ענפי הדפוס וההוצאה לאור (4%), העץ והריהוט (2%) וכן ענף המזון (1%), ומותנה בשל נסיגה מחודשת בתפוקת ענפי הנייר ומוצריו, הטקסטיל וההלבשה (2%-).


סיכום החודשים ינואר – יולי 2010 הרמה החודשית הממוצעת של תפוקת התעשייה הייתה גבוהה ריאלית ב- 10.5% בהשוואה לממוצע בשנת 2009, זאת לאחר נסיגה ניכרת, של 6%, בשנת 2009. צמיחה זו, משקפת גידול מחודש בתפוקת כל קבוצות ענפי התעשייה, כאשר למעלה ממחצית (57% ) מהגידול נגזרו מענפי הטכנולוגיה העילית. יצוין כי ענפים אלו צמחו בכ- 14% בעיקר הודות לגידול המשמעותי בענף התרופות. בנטרול ענף זה, רשמו יתר ענפי הקבוצה (ענפי האלקטרוניקה) צמיחה מתונה בלבד, הנאמדת בכ- 1%.

26% נוספים מהגידול בתפוקת התעשייה נגזרו מענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית, 11% נגזרו מענפי הטכנולוגיה המעורבת- עילית, והיתר (6%) נגזר מקבוצת ענפי הטכנולוגיה המסורתית.


לפרטים נוספים ניתן לפנות ללשכת הדובר:
מיטל עומרי – 054-2620501 / 03-5198870

יואש בן יצחק – 050-6214503 / 03-5198755 / 03-5198804

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share