האצה בקצב עליית השכר בתעשייה

5/10/2010

מניתוח אגף כלכלה בהתאחדות התעשיינים על התפתחות השכר בתעשייה
האצה בקצב עליית השכר בתעשייה; ברבע השני של 2010 – נרשמה עלייה ריאלית של 3% בשכר הממוצע בתעשייה – עמד על 11,534 שקלים לחודש; השכר הממוצע בתעשייה גבוה ב-37% מהשכר הממוצע במשק. השכר הגבוה ביותר בענף כרייה וחציבה – 22,249 שקלים בממוצע לחודש; אחריו - ציוד התקשורת האלקטרוני– 20,248 שקלים בממוצע לחודש; הנמוך ביותר – בענף הנעלים והעור - 6,177 שקלים בממוצע לחודש - גבוה פי 1.6 משכר המינימום. כך עולה מניתוח שערך אגף הכלכלה בהתאחדות התעשיינים בראשות רובי גינל, סמנכ"ל כלכלה ורגולציה בהתאחדות, על התפתחות השכר בתעשייה ברבע השני של 2010.
 
מהניתוח עולה כי ההאצה בקצב עליית השכר הריאלי בתעשייה ברבע השני של השנה משקפת האצה בקצב עליית השכר במרבית קבוצות ענפי התעשייה, למעט קבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית, אשר רשמה האטה בקצב עליית השכר. יודגש כי למרות ההאטה, עדיין מדובר בקצב גידול מהיר יחסית.
 
מניתוח התפתחות השכר, ע"פ ענפים עולה כי בקבוצת ענפי ההייטק (טכנולוגיה העילית)חל גידול מואץ של 3.8% בשכר הריאלי ברבע השני של 2010, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, בהמשך לעלייה מתונה בתחילת השנה (0.7%). השכר הממוצע של עובדי ההייטק עמד על  16,856 שקלים לחודש.  עליית השכר הריאלית בתקופה הנסקרת נגזרה מעלייה מהירה ביותר בשכר בענפי הציוד התעשייתי לבקרה, פיקוח ורפואי (5.9%), רכיבים אלקטרוניים (5.1%) וכלי ההובלה (4.6%), אך קוזזה בחלקה עקב נסיגה ריאלית בשכרם הממוצע של העובדים בענף ציוד התקשורת האלקטרוני (0.7%-).
 
בדומה, עלייה ריאלית מואצת של 3.4% נרשמה בשכר הממוצע בקבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית, שעמד על 9,698 שקל בממוצע לחודש. עלייה זו, נגזרה מעלייה ריאלית בשכר הממוצע של העובדים במרבית ענפי הקבוצה, ובעיקר בענף הכרייה והחציבה שרשם עלייה חדה במיוחד של 14%. 
 
כמו כן, השכר הממוצע בקבוצת ענפי הטכנולוגיה המסורתית רשם עלייה ריאלית מואצת של 2.3% ברבע השני של 2010 והוא עמד על 7,893 שקל בממוצע לחודש. עליית השכר בקבוצה זו חלה לאחר עלייה מתונה, של 0.5%, בתחילת 2010 ושבעה רבעונים רצופים של נסיגה בשכר הריאלי, והיא נגזרה מגידול בשכר הממוצע בכל ענפי הקבוצה (ענף הנייר ומוצריו – 3.2%, ענף העץ וריהוט – 2.8%, ענף המזון – 2.7%, ענף העור – 1.6%, ענף ההוצאה לאור ודפוס – 1.4% וענף הטקסטיל וההלבשה – 0.5%). 
 
מנגד, הואט קצב עליית השכר בקבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית. עלייה ריאלית של 2.3% נרשמה בתקופה הנסקרת, לאחר עלייה חדה, של 4.7%, בתחילת 2010. השכר הממוצע בקבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת עילית עמד על 13,907 שקל לחודש. עלייה זו, נגזרה מעלייה ריאלית בשכרם הממוצע של העובדים בכל ענפי הקבוצה (ענף החשמל – 4.6%, ענף הכימיה - 2.4% וענף המכונות והציוד – 0.3%). 
 
יצויין, כי השכר הגבוה ביותר בתעשייה נרשם בענף כרייה וחציבה – 22,249 שקלים בממוצע לחודש; אחריו - ציוד התקשורת האלקטרוני– 20,248 שקלים בממוצע לחודש; הנמוך ביותר – בענף הנעלים והעור - 6,177 שקלים בממוצע לחודש - גבוה פי 1.6 משכר המינימום (3,850 ש"ח לחודש).
 
 
 

לפרטים נוספים ניתן לפנות ללשכת הדובר:
מיטל עומרי – 054-2620501 / 03-5198870
יואש בן יצחק – 050-6214503 / 03-5198755 / 03-5198856

 

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share