נמשכת קליטת עובדים במפעלים

9/08/2010

מניתוח חודשי של אגף הכלכלה בהתאחדות התעשיינים

נמשכת קליטת עובדים במפעלים:  בחודשים אפריל-מאי 2010 נקלטו 3,775 עובדים בתעשייה (גידול של 1.1%); גידול נרשם גם בקצב הצמיחה של תפוקת התעשייה, עלייה של 2.8%, לצד ירידה של 0.5% בשעות העבודה; מרבית העובדים נקלטו בענף ההייטק – 1,310 איש.

 

בחודשים אפריל-מאי 2010, נרשם גידול של 1.1% במצבת העובדים – קליטה של כ-3,775 עובדים בתעשייה כולה; מרבית העובדים נקלטו בענף ההייטק – 1,310 איש. כך עולה מניתוח חודשי שערך אגף הכלכלה בהתאחדות התעשיינים, בראשות רובי גינל, סמנכ"ל לכלכלה ורגולציה, על מצב המועסקים בתעשייה.

 

יצוין כי לצד קליטת העובדים בתעשייה בחודשיים הנסקרים נמשך הגידול במספר המשרות הפנויות בתעשייה: בממוצע –הרבע השני של 2010 חל גידול  של כ- 30% במספר המשרות הפנויות, דהיינו, תוספת של כ- 1,690 משרות פנויות בתעשייה, בהמשך לעלייה של 18% ברבע הראשון של 2010. גידול מתמשך זה במספר המשרות הפנויות, עשוי להעיד על צפי להמשך מגמת קליטת העובדים לתעשייה גם בחודשים הקרובים.

 

 עוד יצוין, כי קליטת העובדים בתעשייה בחודשיים הנסקרים הקיפה את כל קבוצות ענפי התעשייה.

מהניתוח החודשי שערך אגף הכלכלה בהתאחדות התעשיינים, לפי קבוצות ענפים, מתברר כי, 35% מהעובדים החדשים בתעשייה נקלטו בקבוצת ענפי הטכנולוגיה העילית, (רכיבים אלקטרוניים, ציוד לבקרה ופיקוח רפואי, ציוד תקשורת אלקטרוני וכלי הובלה). בחודשים אפריל-מאי 2010 נרשם גידול מהיר של 1.4% במצבת עובדי הקבוצה (כ-1,310 עובדים), בהמשך לגידול של 1.2% בתחילת 2010 ולאחר קליטה מתונה ברבע האחרון של 2009 (0.3%). קליטת עובדים נרשמה בכל ענפי הקבוצה, כאשר מרבית מהעובדים החדשים נקלטו בענף הרכיבים האלקטרונים (כ-585 עובדים).

 

כ-26% נוספים מהעובדים החדשים בתעשייה נקלטו בקבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית (כרייה וחציבה, מינרלים אל-מתכתיים, גומי ופלסטיק, מתכת בסיסית, מוצרי מתכת ותכשיטים), שרשמה בחודשים אפריל-מאי 2010 עלייה של 1.2% במצבת עובדי הקבוצה (כ- 975 עובדים), בהמשך לגידול דומה של 1.1% ברבע הראשון של 2010 וגידול של 0.8% ברבע האחרון של 2009. עלייה זו, משקפת קליטת עובדים במרבית ענפי הקבוצה, למעט ענף הכרייה והחציבה אשר רשם קיפאון. עיקר הקליטה הייתה בענפי מוצרי המתכת (קליטה של כ- 430 עובדים), הגומי והפלסטיק (380 עובדים).

 

כ-25% נוספים נקלטו בקבוצת  ענפי הטכנולוגיה המסורתית, כאשר מגמת האטה מסתמנת בקצב קליטת המועסקים לקבוצה (מזון, טקסטיל והלבשה, עור והנעלה, נייר ומוצריו, דפוס והוצאה לאור, עץ וריהוט) בחודשים אפריל-מאי 2010 נרשמה עלייה של 0.8% במצבת עובדי הקבוצה (קליטה של כ-925 איש), בהמשך לעלייה של 1% במצבת העובדים בתחילת 2010 ועלייה של 1.3% ברבע האחרון של 2009. עלייה זו, משקפת גידול נרחב במצבת העובדים בענף המזון (755 עובדים), לצד קליטת עובדים בענפי הנייר ומוצריו (215 עובדים), מנגד, קיפאון נרשם במצבת העובדים בענפי הטקסטיל וההלבשה, העץ והריהוט לצד ירידה מתונה ביותר במצבת העובדים בענף הדפוס וההוצאה לאור.

יתר העובדים החדשים בתעשייה, (15% מהם) נקלטו בקבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת עילית (כימיה ונפט, מכונות וציוד ומנועים וציוד חשמלי), שרשמה בחודשים אפריל-מאי 2010, עלייה מחודשת של 1.1% (קליטה של כ- 560 עובדים), לאחר קיפאון במצבת עובדי הקבוצה בתחילת 2010, וקליטת עובדים בשיעור של 0.7% בממוצע לרבעון במחצית השנייה של 2009. עלייה זו, נגזרה מקליטת עובדים בכל ענפי הקבוצה, עם גידול בולט בענפי הכימיה.

 

עוד עולה מניתוח אגף הכלכלה בהתאחדות התעשיינים, כי בסיכום החודשים ינואר - מאי 2010 היה מספר המועסקים הממוצע בתעשייה גבוה בכ- 1.2% ממספרם הממוצע בשנת 2009, זאת לאחר צמצום של 4.8% במצבת העובדים בשנת 2009. הגידול משקף קליטת עובדים בכל קבוצות ענפי התעשייה ונגזר ברובו (כ- 52% ממנו) מקליטה מהירה בענפי הטכנולוגיה המסורתית (בעיקר בענף המזון). מנגד, גידול מתון נרשם בקבוצת ענפי הטכנולוגיה העילית.

 

עוד עולה מהניתוח החודשי כי, נרשמה ירידה של 0.5% בשעות העבודה הכוללות בתעשייה. ירידה זו נגזרה כולה מירידה בשעות העבודה למועסק (1.5%-) בעוד מצבת העובדים בתעשייה המשיכה לגדול בקצב מהיר(1.1%).

 

מניתוח התאחדות התעשיינים עולה עוד כי בחודשים אפריל-מאי 2010 חלה עלייה מואצת של 3.3% בפריון העבודה בתעשייה, (תוצר לשעת עבודה), לאחר גידול של 1.6% בממוצע בשני הרבעונים הקודמים.

 

בסיכום החודשים ינואר – מאי 2010 עלה פריון העבודה בתעשייה בשיעור חד של 5.1%, לעומת הרמה החודשית הממוצעת בשנת 2009, זאת לאחר גידול מתון ביותר, של 0.6%, בשנת 2009. גידול זה, משקף עלייה מהירה בפריון העבודה ברוב קבוצות ענפי התעשייה, למעט ענפי הטכנולוגיה המסורתית שרשמו גידול מתון ביותר

(0.6%) לאחר קיפאון אשתקד.

 

 

 

 

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות ללשכת הדובר:

מיטל עומרי – 054-2620501 / 03-5198870

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share