ירידה מחודשת ומדאיגה ביצוא התעשייתי; ברבע השני של 2010 רשם הייצוא התעשייתי ירידה ריאלית של כ-2.5%

19/07/2010

מניתוח חודשי של אגף הכלכלה בהתאחדות התעשיינים על מצב היצוא מתברר:
ייתכן והאופטימיות בנוגע להתאוששות היצוא הייתה מוקדמת- ירידה מחודשת ומדאיגה ביצוא התעשייתי; ברבע השני של  2010 רשם הייצוא התעשייתי ירידה ריאלית של כ-2.5%; בניכוי ענף התרופות, רשמו יתר ענפי התעשייה נסיגה חדה של 8.5%; יצוא ענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית, ירד ב- 12%; יצוא קבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית ירד ב- 5%;

 
שרגא ברוש: "מי שחושב שהמשבר מאחורינו, טועה. כל עוד השווקים באירופה ובארה"ב טרם התאוששו, ישנה ירידה בביקושים ושערי מטבע נמוכים, על הממשלה לסייע לשיפור כושר התחרות של היצוא הישראלי ובדגש על הורדת עלויות המושתות על המגזר העיסקי".
 
ירידה מחודשת ומדאיגה בקצב צמיחת הייצוא התעשייתי– ברבע השני של 2010נרשמה ירידה ריאלית של 2.5% ביצוא. בניכוי ענף התרופות, רשמו יתר ענפי התעשייה נסיגה חדה של 8.5%. כך עולה מניתוח חודשי על מצב היצוא שערך אגף כלכלה בהתאחדות התעשיינים בראשות רובי גינל, סמנכ"ל לכלכלה ולרגולציה של ההתאחדות.
 
יצוין כי, הירידה ביצוא התעשייתי בחודשיים הנסקרים, נגזרה מנסיגה מחודשת ביצוא קבוצות ענפי הטכנולוגיות המעורבות, אשר נסוגו בשיעור חד, של בין 5% ל-12%, לצד האטה ניכרת בקצב צמיחת היצוא בקבוצת ענפי הטכנולוגיה המסורתית. מנגד, גידול מואץ נרשם ביצוא קבוצת ענפי הטכנולוגיה העילית, הודות לגידול דרמטי ביצוא ענף התרופות (37%). למעשה, בניכוי ענף התרופות, רשמו יתר ענפי התעשייה נסיגה חדה בהרבה, הנאמדת בכ- 8.5%.


מניתוח מצב היצוא התעשייתי לפי קבוצות ענפים מתברר כי, קבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת עילית, רשמה ירידה ריאלית חדה של 12% ביצוא התעשייתי, לאחר שלושה רבעונים רצופים של גידול מהיר שנע בין 7% ל- 20%, מדי רבעון. הירידה המחודשת בקצב הגידול, נגזרה מנסיגה חדה ביצוא ענף הכימיה (17%-) והציוד החשמלי (19%-). ירידות אלו קוזזו בחלקן הודות לגידול מחודש ביצוא ענף המכונות והציוד (17%).


בדומה, בקבוצת הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית (מתכת, כרייה וחציבה, גומי ופלסטיק, תכשיטים) נרשמה ירידה ריאלית חדה של 5% ביצוא הקבוצה ברבע השני של 2010, לאחר עלייה רבעונית מהירה, של 13%, בממוצע ברבע הראשון של השנה וברבע האחרון של 2009. נסיגה מחודשת זו, נגזרה מנסיגה מחודשת חדה ביצוא ענף המתכת (9%-) לצד נסיגה בענף הכרייה והמינרלים (2%-). מנגד,  עלייה קלה נרשמה ביצוא ענף התכשיטים (2%) ואילו קיפאון שרר ביצוא הגומי והפלסטיק.
 
מניתוח אגף הכלכלה בהתאחדות התעשיינים עולה עוד כי, יצוא קבוצת ענפי התעשייה המסורתית (מזון, עץ וריהוט, נייר ודפוס, טקסטיל, הלבשה ועור), רשם האטה חדה בקצב הגידול. ברבע השני של 2010, רשמה קבוצה זו עלייה ריאלית מתונה, של כ- 2% ביצוא, לאחר גידול ריאלי מהיר, של כ- 12%, ברבע הראשון של השנה, ולאחר נסיגה ריאלית מתמשכת בשיעור מצטבר של כ- 13% במהלך שנת 2009. האטה זו, משקפת ירידה מחודשת ביצוא ענף הטקסטיל וההלבשה (3%-), וביצוא ענפי העץ, ריהוט, נייר ודפוס (3%-), לצד האטה קלה ביצוא ענף המזון.


מנגד, קבוצת יצוא ענפי ההיי-טק (רכיבים אלקטרוניים,ציוד תקשורת ורפואי, תרופות, כלי טיס) רשמה עלייה ריאלית של 7% ביצוא ברבע השני של 2010, לאחר גידול מתון ביותר, של 0.7% בממוצע לרבעון, ביצוא הקבוצה מאז הרבע האחרון של 2009. יצוין כי גידול זה, נגזר כולו מענף התרופות, אשר רשם זינוק חד, של 37% ביצוא, בעוד יתר ענפי הקבוצה רשמו נסיגה ריאלית של כ-7%.
 
בסיכום המחצית הראשונה של 2010 הייתה רמת היצוא התעשייתי גבוהה ריאלית בכ- 18% ביחס לרמה החודשית הממוצעת ב- 2009.


 

לפרטים נוספים ניתן לפנות ללשכת הדובר:
מיטל עומרי – 054-2620501 / 03-5198870
רונן משה– 050-8885631 / 03-5198755 / 03-5198856

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share