התעשיינים צופים כי ברבע השלישי של השנה תחול האטה בקצב צמיחת היצוא והמשך הקיפאון בשוק המקומי.

14/07/2010

מסקר הציפיות של אגף כלכלה בהתאחדות התעשיינים מתברר:
התעשיינים צופים כי ברבע השלישי של השנה תחול האטה בקצב צמיחת היצוא והמשך הקיפאון בשוק המקומי; יחד עם זאת, צפויה להימשך הצמיחה בתפוקת התעשייה.

 
התעשיינים צופים כי ברבע השלישי של השנה יואט קצב צמיחת היצוא וימשך הקיפאון בשוק המקומי.כך מתברר מסקר הציפיות, שערך אגף כלכלה בהתאחדות התעשיינים מאמצע חודש יוני 2010 ועד סופו, והקיף כ-135 מפעלים . 
 
מסקר הציפיות של אגף כלכלה בהתאחדות התעשיינים לחודשים יולי-ספטמבר 2010, עולה כי התעשיינים צופים, שברבע השלישי של השנה תחול האטה בקצב גידול משלוחי היצוא– 39% צופים גידול, מרביתם גידול קל, ו- 25% צופים ירידה.
יצוין, כי להערכת היצואנים, ברבע השלישי של 2010 תימשך הירידה במחירי היצוא במונחי מט"ח תוך התמתנות קלה בקצב, תוך ש
הדבר משקף את קשיי היצואנים בהתמודדות מול התחרות בשוקי העולם.


הגידול הצפוי ביצוא משקף צפי לגידול ניכר בענף האלקטרוניקה, לצד גידול בענפי הכימיה, הטקסטיל וההלבשה. מנגד, צופים התעשיינים נסיגה ביצוא ענפי המזון, הגומי והפלסטיק, המתכת והחשמל.


על אף הגידול במשלוחי היצוא, מדווחים היצואנים כי השחיקה ברווחיות היצוא נמשכת: 54% מהיצואנים דווחו על ירידה ברווחיות, אל מול 16% בלבד שדיווחו עלייה קלה.
 
עוד צופים התעשיינים, כי ברבע השלישי של 2010 יחול קיפאון בהיקף מכירות התעשייה לשוק המקומי, 26% צופים גידול במכירות, לעומת 27% שצופים ירידה.


מסקר הציפיות של אגף כלכלה בהתאחדות התעשיינים עולה עוד כי ברבע השלישי של השנה  תימשך הצמיחה בתפוקת התעשייה בקצב דומה לזה שנרשם ברבע השני- 41% מהם צופים גידול בתפוקת התעשייה, ו- 25% צופים ירידה.
 
יצוין, כי על אף הצמיחה המתמשכת בתפוקת התעשייה במהלך השנה החולפת, אשר צפויה להימשך גם בחודשים הבאים, עדיין לא מצליחה התעשייה לשחזר את ביצועיה ערב המשבר הכלכלי, בארבע שנות הצמיחה שקדמו למשבר הכלכלי (2004 – 2007).מרבית ענפי התעשייה צופים גידול בתפוקה, למעט ענף הטקסטיל וההלבשה שצופה קיפאון, ענף הנייר והדפוס שצופה נסיגה, וענף המתכת והחשמל, שטרם התאושש מהמשבר וצופה ירידה נוספת בתפוקתו בהמשך לשנתיים וחצי רצופות של נסיגה חדה.
צמיחה מהירה במיוחד צפויה בענפי האלקטרוניקה, הגומי והפלסטיק, המזון, הכרייה ומוצרי הבנייה.
 
בנוסף, צופים התעשיינים כי, ברבע השלישי של 2010 תימשך קליטת העובדים בתעשייה. 28% - צופים גידול במצבת העובדים ו-15% צופים פיטורים. מרבית ענפי התעשייה צופים גידול במצבת העובדים, למעט ענף הטקסטיל וההלבשה שצופה קיפאון וענף המתכת והחשמל שצופה צמצום קל, עד כדי קיפאון, במצבת עובדיו. קליטת עובדים מהירה צפויה בענפי האלקטרוניקה, הכימיה, הגומי והפלסטיק. 
 
התעשיינים צופים לרבע השלישי של 2010 האצה בקצב גידול השקעות התעשייה -  31% צופים גידול, מרביתם גידול קל ו-8.5% צופים ירידה.
 
יצוין כי על אף הגידול בפעילות התעשייתית ברבע השני של 2010, והצפי להמשך הצמיחה גם בחודשים הבאים, ממשיכים התעשיינים לדווח על מצוקת אשראי -  50% מהתעשיינים שנזקקו לאשראי חדש נתקלו ברבע השני של השנה בקושי בקבלתו (13% מהתעשיינים דיווחו על קושי בינוני עד גדול). יחד עם זאת, כ- 45% מהתעשיינים שביקשו לשמור על מסגרת האשראי הקיימת נתקלו בקושי (10% דיווחו על קושי בינוני עד גדול).


במקביל, התעשיינים צופים לרבע השלישי של 2010 האצה קלה בקצב עליית הוצאות המימון הריאליות. 
 
מסקר אגף כלכלה בהתאחדות התעשיינים מתברר כי ברבע השני של 2010– מרבית התעשיינים - 42%, דיווחו על עלייה בתפוקה, לעומת 27% שרשמו ירידה.
 
בהתאם, נמשכה ברבע השני של 2010 גם קליטת העובדים לתעשייה, 28% דיווחו על קליטת עובדים, לעומת 17% שדיווחו על פיטורים. במקביל, דיווחו התעשיינים על קיפאון  במכירות לשוק המקומי -  33% דיווחו על עלייה לעומת 32% שדיווחו על ירידה. כמו כן, דיווחו רוב היצואנים (45%) כי ברבע השני של 2010 היקף משלוחי היצואעלה לעומת 23% שדיווחו על ירידה.
 

 
 
לפרטים נוספים ניתן לפנות ללשכת הדובר:
מיטל עומרי – 054-2620501 / 03-5198870
רונן משה– 050-8885631 / 03-5198755 / 03-5198856

 

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share