האטה בקצב צמיחת התעשייה

5/07/2010

מניתוח חודשי של אגף הכלכלה בהתאחדות התעשיינים

האטה בקצב צמיחת התעשייה; בחודשים מרץ-אפריל 2010 נרשם גידול של 1.6% בתפוקת התעשייה לאחר גידול מהיר של 2.9% בחודשיים שקדמו; בניכוי ענף הכימיה והרכיבים האלקטרוניים - רשמו יתר ענפי התעשייה ירידה של  1.5% בתפוקתם.

 

בחודשים מרץ-אפריל 2010 חלה האטה בקצב צמיחת תפוקת התעשייה - גידול של 1.6% התעשייה לאחר צמיחה מהירה של 2.9% בחודשיים שקדמו. הגידול נגזר בחלקו הגדול מצמיחתם המהירה של שני ענפים בודדים: הכימיה והרכיבים האלקטרונים. בניטרול שני ענפים אלו– נרשמה נסיגה של 1.5%  בתפוקת יתר ענפי התעשייה. הענפים המסורתיים רשמו נסיגה. כך עולה מניתוח חודשי שערך אגף הכלכלה בהתאחדות התעשיינים על מצב התעשייה.

 

ההאטה בקצב צמיחת התעשייה בחודשיים הנסקרים משקפת נסיגה מחודשת בתפוקת ענפי הטכנולוגיה המסורתית, קיפאון בתפוקת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית והאטה ניכרת בקצב גידול תפוקת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית. מנגד, האצה נוספת נרשמה בקצב גידול ענפי ההיי-טק, כולל התרופות.

 

יצוין כי הצמיחה שנרשם בתפוקת ענפי הטכנולוגיות העיליותבחודשים מרץ-אפריל 2010נגזרה בחלקה הגדול מצמיחתם המהירה של שני ענפים בודדים: הכימיה והרכיבים האלקטרונים, שצמחו בכ- 10%, כל אחד.

 

בנטרול צמיחתם המהירה של ענפי הכימיה והרכיבים האלקטרוניים, רשמו יתר ענפי התעשייה נסיגה הנאמדת בכ- 1.5%.

 

מניתוח הנתונים עפ"י קבוצות ענפים עולה כי בקבוצת ענפי הטכנולוגיה המסורתית (מזון,  טקסטיל  והלבשה, עור והנעלה, דפוס  והוצאה  לאור, עץ וריהוט, נייר ומוצריו): חודשה הנסיגה בתפוקה בשיעור של 1.5% בחודשים מרץ-אפריל 2010, זאת לאחר צמיחה מהירה, של 2.9%, בחודשים ינואר-פברואר 2010 ודשדוש בתפוקת הקבוצה במחצית השנייה של 2009. נסיגה זו, נגזרה מירידה בתפוקת מרבית ענפי הקבוצה, לרבות ענפי המזון, הדפוס וההוצאה לאור, הטקסטיל וההלבשה (נסיגה של 1% עד 2%), אך מותנה במקצת הודות לצמיחתם המהירה של ענפי הנייר ומוצריו, העור וההנעלה (3% עד 4%).

במקביל, נבלמה הצמיחה בתפוקת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית: בחודשיים הנסקרים שרר קיפאון בתפוקת הקבוצה, לאחר גידול ריאלי מהיר, של 3.7%, בתחילת 2010 וגידול מצטבר חד ביותר, של 12%, בשני הרבעונים האחרונים של 2009. יצוין, כי רמת הייצור בענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית עודנה נמוכה בכ- 12% בהשוואה לרמתה ברבע הראשון של 2008, טרם החלו הירידות בתפוקת הקבוצה. הקיפאון בתפוקת הקבוצה, חל על רקע נסיגה מחודשת חדה בתפוקת ענף המתכת הבסיסית (4%), לצד האטה ניכרת בקצב צמיחת מרבית ענפי הקבוצה.

בנוסף, בחודשים מרץ – אפריל 2010 הואט משמעותית קצב גידול תפוקת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית (כימיה ונפט, מכונות וציוד ומנועים וציוד חשמלי): עלייה ריאלית של 1.2% נרשמה בחודשיים הנסקרים, לאחר גידול מהיר, של 3.4%, בחודשים ינואר – פברואר 2010 וגידול של 2.3% בממוצע לרבעון בשני הרבעונים האחרונים אשתקד. על אף הגידול המתמשך בתפוקת הקבוצה, נותרה רמת הייצור בחודשיים הנסקרים נמוכה בכ- 3% בהשוואה לרמתה ברבע השלישי של 2008, טרם החלו הירידות בתפוקת הקבוצה. הגידול בתפוקת הקבוצה בתקופה הנסקרת נגזר בחלקו הגדול מגידול חד בתפוקת ענף הכימיה (10%), לצד צמיחתם של יתר ענפי הקבוצה.

 

מנגד, הואץ קצב צמיחת התפוקה של קבוצת ענפי הטכנולוגיה העילית (רכיבים אלקטרונים, ציוד לבקרה ורפואי, כלי הובלה וציוד תקשורת אלקטרוני)ל- 4.1%,  בהמשך לגידול ריאלי של 2.5% בחודשיים הראשונים של השנה ושל 1.1% ברבע האחרון של 2009. האצה זו, נגזרה בעיקרה מגידול מחודש ומהיר בענף הרכיבים האלקטרונים (10%), זאת לצד גידול קל בתפוקת ענף הציוד לבקרה, פיקוח ורפואי (2%) ובלימת הנסיגה בתפוקת ענפי ציוד התקשורת האלקטרוני וכלי ההובלה, שרשמו קיפאון בתפוקתם בתקופה הנסקרת.

 

 

 

 

 

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות ללשכת הדובר:

מיטל עומרי – 054-2620501 / 03-5198870

רונן משה – 050-8885631 / 03-5198755 / 03-5198856

 

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share