נסיגה מדאיגה בצמיחת היצוא התעשייתי

22/06/2010

מניתוח חודשי של אגף הכלכלה בהתאחדות התעשיינים על מצב היצוא מתברר:
נסיגה מדאיגה בצמיחת היצוא התעשייתי; בחודשים אפריל-מאי  2010 רשם הייצוא התעשייתי ירידה ריאלית של כ-3%; ענפי האלקטרוניקה, מקטרי הצמיחה של השנים האחרונות, רשמו ירידה של כ- 9%; הנסיגה ביצוא נרשמה במרבית ענפי התעשייה, כאשר ענפי הטכנולוגיות המעורבות רשמו ירידה של 8%-7%; שרגא ברוש: "אורות אדומים מתחילים להידלק שוב, אסור לנו להתעלם מהם. הירידה ביצוא מצטרפת למדד מנהלי הרכש לחודש מאי 2010 שרשם ירידה ולהאטה בקצב צמיחת התעשייה במרץ - אפריל 2010". 
 
נסיגה בקצב צמיחת הייצוא התעשייתי– בחודשים אפריל-מאי 2010 חלה ירידה ריאלית של כ-3% ביצוא התעשייתי בהשוואה לרבע הראשון של 2009. התעשייה ענפי הטכנולוגיות המעורבותרשמו ירידה חדה של 8%-9% ביצוא. ענפי האלקטרוניקה רשמו ירידה של כ- 9% ביצוא. כך עולה מניתוח חודשי על מצב היצוא שערך אגף כלכלה בהתאחדות התעשיינים.
 
שרגא ברוש, נשיא התאחדות התעשיינים ויו"ר לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים: "אורות אדומים מתחילים להידלק שוב ואל לנו להתעלם מהם. המשך הירידה ביצוא הינו אות אזהרה בולט למשק הישראלי."
 
הירידה ביצוא התעשייתי מצטרפת למדדמנהליהרכשלחודש מאי 2010 שרשם ירידה ולהאטה בקצב צמיחת התעשייה במרץ - אפריל 2010. זאת, לצד אי הודאות העולמית הגדלה לנוכח המשבר בגוש האירו והשפעתו על הביקושים ליצוא הישראלי כמו גם על שער החליפין.
 
שרגא ברוש: "השולחן העגול הוא הפלטפורמה היעילה ביותר להכנת המשק לתרחישים השונים. יש לבנות "ארגז כלים משקי" שמטרתו העיקריתשיפור כושר התחרות של המשק הישראלי. זאת, באמצעות עידוד ההשקעות בפריפריה, חיזוק ההשקעות במו"פ, המשך הפחתות המסים וחיתוך חד  בבירוקרטיה". ברוש קורא להעמיד את תקציב מרכז השקעות על 1.2 מיליארד ש"ח לשנה למסלולי השקעות הון, התייעלות אנרגטית ותעסוקה. להעמיד את תקציב המדען הראשי באופן קבוע על 2.5 מיליארד ש"ח; להגדיל את תקציב של מכון היצוא לעידוד היצוא הישראלי; להגדיל באופן ניכר את תקציבי התמיכה בעסקים קטנים ונקיטה בשורה של צעדים לחיזוק מעמד העצמאים בישראל ולתגבר את תקציב השיווק בתיירות וההשקעה במלונות.
 
"אלו מנועי הצמיחה המרכזיים של המשק, גם בעת צמיחה ובוודאי בעת משבר", אומר ברוש, "נקיטת פעולות אלו יובילו לתוספת צמיחה ממוצעת של אחוז מדי שנה בשנים הקרובות וקליטת עשרות אלפי מועסקים".
 
  
 
 
לפרטים נוספים ניתן לפנות ללשכת הדובר:
מיטל עומרי – 054-2620501 / 03-5198870
רונן משה – 050-8885631 / 03-5198755 / 03-5198856

 

ניתוח מלא של התפתחות היצוא בחודשים אפריל-מאי 2010  ניתוח מלא של התפתחות היצוא בחודשים אפריל-מאי 2010
הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share